Stránky projektu spoluřešitele

Městské klima, Olomouc


Odkazy na tematicky související stránky

International Association for Urban Climate

Urban Climate Change Research Network

Urban Heat Islands

Heat Island Effect

Urban Climate

Urban Remote Sensing Studies

Urban Remote Sensing (Columbia Univ.)

Hungarian Urban Climate Homepage

Göteborg Urban Climate Group

Stadtklima, Universität Freiburg

Urban Climate Stuttgart