Nastavení aplikace
Panel rychlého spuštění, minipanel nástrojů, kontrola pravopisu, ukládání a jazyk dokumentu, práce s kontextovými kartami

Formátování textu
Základní formátování textu, základní použití stylů, řádkování a odsazení, víceúrovňové seznamy ve stylech

Návrh a motivy stránky
Motivy a barevná schémata, písma motivů, rozložení stránky, pozadí stránky

Reference
Generování obsahu a jeho aktualizace,vkládání citací, vysvětlivky a poznámky pod čarou