Podzim 2012, sv. František a spol

 1. Píseň sv. Františka 1
 2. Píseň sv. Františka 2 – soprán + alt, tenor + bas
 3. Chci, Pane, chválit tě
 4. Přijmi, Pane, z našich polí chléb
 5. Karmelské ordinárium – Svatý, Svatý
 6. Tvoje jméno vyznávám, Lord, I Lift Your Name on High – YouTube
 7. Vzývám a slavím Tvé jméno

Celostátní setkání mládeže ve Ždáru nad Sázavou, srpen 2012

Vše se naučit nazpaměť!

Nahrávky skladeb – Hledám vás; Máš v duši píseň; Oh Happy Day; Slunce Kristovy lásky; Světlo světa; Svorni jsme; Zář tváře tvé

 1. Dobrořeč, duše má
 2. Haleluja, sláva
 3. Hledám vás – scan
 4. Chválu vzdejte Hospodinu soprán + alt, tenor + bas, původní oskenovaná partitura
 5. Já navěky ti chválu vzdávám, Forever Grateful – YouTube
 6. Jesus Christ
 7. Kéž se v našich domech tančí, Hear Our Praises – YouTube
 8. Maria (Máš v duši píseň)
 9. Můj Králi, Shout to the Lord – YouTube
 10. Oh Happy Day bas, soprán + alt, tenor + bas, původní oskenovaná partitura, YouTube
 11. Slunce Kristovy lásky
 12. Soudný den – soprán + alt, tenor + bas
 13. Světlo světa
 14. Svorni jsme
 15. Tvoje jméno vyznávám, Lord, I Lift Your Name on High – YouTube
 16. Uzdrav svou zem , Lord, Heal Our Land – YouTube
 17. Zář tváře tvé, Shine, Jesus, Shine – YouTube

Slavnost Těla a krve Páně (Boží tělo) s Jeho Excelencí P. Posádem, 10. 6. 2012

 1. Ave verum corpus, sken
 2. Boží Beránku
 3. Chci, Pane, chválit tě
 4. Chvalte radostně
 5. Ecce panis angelorum, YouTube
 6. Jesus Christ
 7. Jesu skrytý ve svátosti (Wohl mir, J. S. Bach), Jesu, Joy Of Man's Desiring
 8. Kristus vítězí
 9. Nyní pokloňme se před Králem
 10. Ó Bože, světlo naše
 11. Tobě patří chvála
 12. Žalm 42 (Voodoo života; Jako laň, která touží pít z pramene)

Noc kostelů, 1. 6. 2012

 1. Ave Maria (Pán buď s Tebou)
 2. Ave Maria (J. Arcadelt)
 3. Dobrořeč, duše má
 4. Chválu vzdejte Hospodinu soprán + alt, tenor + bas, původní oskenovaná partitura
 5. Haleluja, sláva
 6. Hospodine, Pane náš (Žalm 8)
 7. Já navěky ti chválu vzdávám, Forever Grateful – YouTube
 8. Jako Maria (Maria, s tebou...Každý na svém místě)
 9. Já navěky ti chválu vzdávám
 10. Kéž se v našich domech tančí, Hear Our Praises – YouTube
 11. Korunovaná hvězdami, scan originálu
 12. Loretská hymna – update 21. 5. 2012
 13. Můj Králi, Shout to the Lord – YouTube
 14. Přijď tvé království – update 21. 5. 2012, scan originálu
 15. Soudný den – soprán + alt, tenor + bas
 16. Světlo světa
 17. Tvoje jméno vyznávám, Lord, I Lift Your Name on High – YouTube
 18. Uzdrav svou zem , Lord, Heal Our Land – YouTube

Jaro 2012

 1. Adoramus te, Christe, sken
 2. Alleluia
 3. Ave verum corpus, sken
 4. Buď Tobě sláva
 5. Byl jsi tam, sken
 6. Ecce quomodo soprán + alt, tenor + bas, sken
 7. Jeruzaléme, vstaň
 8. O bone Jesu, sken
 9. Opona chrámová
 10. Pašije podle sv. Jana soprán + alt, tenor + bas
 11. Per crucem
 12. Podle kříže matka stála soprán + alt, tenor + bas
 13. Popule meus
 14. Poslední večeře (Dům zavoní), sken
 15. Poslední večeře, sken
 16. Smutná je duše má, sken
 17. Soudce všeho světa, sken
 18. Taize – Adoramus te Christe; Ó, přijď, Pane můj; Zůstaňte zde; Kyrie; Confitemini Domino, Ubi caritas
 19. Těžký tvůj kříž
 20. Ubi caritas et amor, sken
 21. Ukřižovaný Kriste
 22. Vzdáváme ti díky, sken
 23. Zpěv k obětování (na Zelený čtvrtek)
 24. Žalm 42 (Jako laň, která touží pít z pramene)

Jaro 2011

 1. Adoramus te, Christe, sken
 2. Ave verum corpus, sken
 3. Byl jsi tam, sken
 4. O bone Jesu, sken
 5. Poslední večeře (Dům zavoní), sken
 6. Poslední večeře, sken
 7. Smutná je duše má, sken
 8. Soudce všeho světa, sken
 9. Taize – Adoramus te Christe; Ó, přijď, Pane můj; Zůstaňte zde; Kyrie; Confitemini Domino, Ubi caritas
 10. Ubi caritas et amor, sken
 11. Ukřižovaný Kriste
 12. Vzdáváme ti díky, sken

Svátek sv. Františka

Všechna pdf a mp3 - zip, 106 MB

 1. Učiň mě, Pane, nástrojem
 2. Píseň svatého Františka, video na YouTube

Repertoár jaro 2010

 1. Abba, Otče
 2. Ave Maria, Pán buď s tebou
 3. Boží Beránku
 4. Boží království
 5. Dobrořeč, duše má
 6. Emanuel
 7. Haleluja, sláva
 8. Hledám vás – hymna Tábor
 9. Hosanna
 10. Hospodine, Pane náš (Žalm 8)
 11. Chci, Pane, chválit tě
 12. Chválu vzdejte Hospodinu soprán + alt, tenor + bas, původní oskenovaná partitura
 13. Já navěky ti chválu vzdávám, Forever Grateful – YouTube
 14. Jesus Christ
 15. Jesus I love you (Alleluia)
 16. Kéž se v našich domech tančí, Hear Our Praises – YouTube
 17. Máš v duši píseň
 18. Můj Králi, Shout to the Lord – YouTube
 19. Ó Happy Day bas, soprán + alt, tenor + bas, původní oskenovaná partitura
 20. Právě teď
 21. Přijmi, Pane, z našich polí chléb
 22. Slunce Kristovy lásky
 23. Soudný den – soprán + alt, tenor + bas
 24. Světlo světa
 25. Tobě patří chvála
 26. Tvoje jméno vyznávám, Lord, I Lift Your Name on High – YouTube
 27. Uzdrav svou zem , Lord, Heal Our Land – YouTube
 28. Vodo života (Žalm 42)
 29. Vzývám a slavím Tvé jméno
 30. Zář tváře tvé, Shine, Jesus, Shine – YouTube