Nacházíte se: » Úvodní stránka » O městě » Historie města » Osobnosti » Historikové » Kudlich Werner

Kudlich Werner

Werner Kudlich

* 19. 11. 1903 Opava - + 13. 4. 1945 Kulmbach (D)

Ředitel Říšského župního muzea v Opavě, nacistický kulturní válečný zločinec.

Byl synem opavského purkmistra Waltera Kudlicha a jeho manželky Sofie, dcery opavského notáře A. Wenzlidese. Základní školu a gymnázium absolvoval v Opavě, potom studoval dějiny umění, německou literaturu a filosofii na univerzitách v Mnichově a Praze. Hodnosti doktora filosofie dosáhl v r. 1928 na pražské německé univerzitě a pak pracoval ve Slezském zemském muzeu v Opavě, kde spravoval sbírky jak umělecko-historické, tak i archeologické. Následoval tak svého otce Waltra Kudlicha, který po nedobrovolném složení purkmistrovské funkce vedl od r. 1921 městské muzeum a současně pracoval i ve výboru nadace Slezského zemského muzea.

Po odchodu E. W. Brauna do důchodu v r. 1935 se stal Werner Kudlich druhou řádnou vědeckou silou ústavu a v r. 1938 po nacistickém záboru Opavy i ředitelem nově vzniklého Říšského župního muzea v Opavě. Z titulu této funkce měl odborný dohled nad všemi muzei v tzv. Sudetech. V r. 1942 narukoval na frontu a prostřednictvím zvláštního komanda SS pod vedením dr. K. Mühlmanna se účastnil rabování uměleckých sbírek v západních oblastech SSSR a Polsku, především v Krakově. Z Polska se tyto umělecké sbírky převážely do Říše. Za tuto činnost se jeho jméno octlo v seznamu nacistických kulturních válečných zločinců.

V Opavě bydlil se svou manželkou Gretou v otcovském domě Na rybníčku č. 33.

PhDr. Josef Gebauer

Publikováno dne 22.6.2006