CZ/EN

Spravedliví mezi národy

Titul Spravedlivý mezi národy Titul udělovaný lidem nežidovského původu, kteří během druhé světové války riskovali životy své, svých blízkých a přátel, aby pomohli Židům v záchraně života v období šoa. Nejenže jim poskytli úkryt, pomáhali při útěku a zajišťovali materiální podporu, ale svojí sounáležitostí je podporovali i psychicky. Svědectví o záchraně podávají sami zachránění, případně potomci zachráněných nebo zachránců. Pro udělení titulu jsou stanovena tato pravidla:


• Aktivní zapojení zachránce do záchrany Židů před smrtí nebo deportací do koncentračních
   a vyhlazovacích táborů
• Nasazení vlastního života, svobody nebo postavení
• Motivace k záchraně byla nezištná (pomoc nebyla podmíněna finančními nebo jinými zájmy)
• Existence svědectví zachráněného nebo dokumentů dokládajících pomoc a její okolnosti

Od roku 1963 uděluje titul komise památníku obětí šoa Yad Vashem v Jeruzalémě pod patronátem nejvyššího izraelského soudu. Ocenění dostávají medaili s vyraženým jménem a pamětní list Yad Vashem. Zpočátku byl na počest Spravedlivého vysazován strom, dnes je jméno uvedeno na Zdi cti v zahradě Spravedlivých. Do roku 2019 obdrželo titul Spravedlivý mezi národy celkem 27 362 osob z celého světa, mezi nimi je také 118 z České republiky a 602 ze Slovenska. Vybrané příběhy oceněných představují různé typy pomoci a záchrany: poskytnutí úkrytu, pomoc ve změně identity, zajištění přesunu osoby na jiné místo, pomoc dětem, pomoc v koncentračních táborech.