CZ/EN
Božena Goldscheiderová-Liederbauchová
(1904-1972)

Božena Liederbauchová žila před válkou ve smíšeném manželství v Rokycanech nedaleko Plzně. Její manžel Josef Liederbauch byl zaměstnán společně se svým kamarádem a vzdáleným příbuzným Hugem Goldscheiderem. Josef ho krátce před svou smrtí v roce 1940 požádal, aby se postaral o jeho manželku a jedenáctiletou dceru Františku. Hugo byl spolu s ostatními Židy z Rokycan a okolí zařazen v lednu 1942 do transportu z Plzně do ghetta v Terezíně. Božena podnikla dvakrát riskantní cestu do ghetta, aby se s ním setkala a přivezla mu jídlo a potřebné věci. Hugo byl v březnu 1942 deportován do ghetta v městečku Izbica na území Generálního gouvernementu v okupovaném Polsku. Balíky s jídlem, které jemu i dalším vězňům obětavě posílala Božena z protektorátu, představovaly velkou pomoc. Během pracovního nasazení se Hugovi podařilo utéct. V červnu 1943 obdržela Božena výzvu od neznámého muže, aby se večer dostavila na vlakové nádraží v Mýtě. Otrhaný a podvyživený muž na peroně byl Hugo. Božena ho v noci odvedla přes les domů a v komoře pro něho vytvořila úkryt mezi starými hadry. S dcerou Františkou se o Huga staraly téměř dva roky až do osvobození 7. 5. 1945. Brzy poté se Božena Liederbauchová za svého chráněnce provdala. V roce 2001 udělil památník Yad Vashem Boženě Goldscheiderové-Liederbauchové in memoriam čestný titul Spravedlivý mezi národy.

Gallery image 1 Gallery image 2