CZ/EN
Zdeněk Urbánek
(1917–2008)

Zdeněk Urbánek je znám jako literát a publicista, vysokoškolský pedagog a signatář Charty 77. V mládí měl za studií mnoho židovských přátel, byli mezi nimi i Jiří Orten a Pavel Tigrid. Patřil k talentované generaci předválečných spisovatelů sdružených kolem básníka a překladatele Kamila Bednáře. Za nacistické okupace prokázal pevný charakter a značnou odvahu. Riskoval život vlastní i životy své ženy Věry a dvou malých dětí. Na úkor rodiny posílal vězněným židovským přátelům do ghetta v Terezíně balíčky s jídlem a jinými potřebnými věcmi. Urbánkovi poskytli v roce 1942 útočiště židovským manželům s malým dítětem, kteří nenastoupili do transportu. Pomohli jim najít úkryt v jižních Čechách, kde válku přečkali. Skrýš a jídlo poskytli až do konce války také Anitě Premslerové, která utekla v lednu 1945 během evakuace pracovního tábora na území okupovaného Polska. Po skončení války nalezli u Urbánkových přechodné útočiště mnozí židovští vězni na cestě domů. Velkou statečnost osvědčil Zdeněk Urbánek i po sovětské okupaci v srpnu 1968, stal se proto zakázaným autorem. Jeho překlady děl klasické anglo-americké literatury vycházely za normalizace jen pod jmény přátel. Byl i dlouholetým přítelem Václava Havla. Zdeňka Urbánka ocenil za obětavou a nebojácnou činnost v roce 1992 památník Yad Vashem titulem Spravedlivý mezi národy.

Gallery image 1 Gallery image 2