CZ/EN
Vladimír Vochoč
(1894-1985)

Český právník a diplomat, který od počátku roku 1938 zastával funkci konzula v Marseille s působností pro Monako. Po okupaci českých zemí ignoroval žádosti německého generálního konzula v Marseille i protektorátního ministerstva zahraničních věcí o předání konzulátu, naopak se spojil s československým zahraničním odbojem. Ze služeb pražského MZV byl propuštěn v prosinci 1939. Své morální a profesní kvality projevil, když po porážce Francie dokázal zajistit polooficiální fungování konzulátu až do roku 1941. Opatřoval povolení k pobytu, snažil se alespoň částečně podporovat a někam umístit nemajetné uprchlíky. Vydáváním československých cestovních pasů umožnil vycestovat několika tisícům běženců přes Španělsko a Portugalsko do zámoří. Přispěl tak k záchraně i mnoha Židů nejen z bývalého Československa, ale i Německa, Rakouska a jiných zemí. Na nátlak německých úřadů ho zadržela francouzská vichistická policie a umístila do internačního tábora. Podařilo se mu ale uniknout přes Lisabon do Londýna a připojit se k československé exilové vládě. Po komunistickém převratu v roce 1948 Vladimíra Vochoče ze státních služeb propustili a později zatkli pro údajný pokus o překročení hranic. V roce 1954 ho odsoudili za velezradu k odnětí svobody na třináct let a k propadnutí jmění. Propuštěn na amnestii byl až v roce 1960. Vladimír Vochoč získal titul Spravedlivý mezi národy in memoriam v roce 2016.

Gallery image 1 Gallery image 2 Gallery image 3