C2200 Chemická syntéza - praktikum

Kontakt: Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz; C12/316

Studijní materiály

Požadavky na protokol

Dotazy k protokolům je možno řešit i přes Ms Teams.

Protokoly odevzdávejte do odevzdávárny v ISu. Nevytvářejte v odevzdávárně žádné složky. Opravenou verzi nahraji zpět do odevzdávárny. Z jedné úlohy vždy odevzdávejte jeden protokol, pokud má úloha části (např. 11a a 11b), nedělte je do samostatných protokolů.

Preferované formáty souborů: pdf, docx, odt