C5966 Vybrané analytické metody a techniky konzervace - cvičení

Návody a teorie ke cvičení

Kontakt: Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz; C12/316

Návod a teorie

Termíny

24. 4. 2024, 9:00       Raman, UGV, Kotlářská 2, sraz na vrátnici
22. 5. 2024, 12:00–16:00NMR, A8/1S12; IR + TG, C12/112

Data z cvičení

Přístroje

Bruker Tensor 27 Benchtop Magritek 60 MHz
Bruker Tensor 27 Benchtop Magritek 60 MHz
 
Netzsch STA 449C Jupiter Mikro-ramanovský spektrimetr Horiba - Labram HR Evolution
Netzsch STA 449C Jupiter Horiba - Labram HR Evolution