C6250 Metody chemického výzkumu - praktikum

Návody a teorie ke cvičení

Kontakt: Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz; C12/316

Návod a teorie

Spektrometry

Bruker Tensor 27 Benchtop Magritek 60 MHz
Bruker Tensor 27 Benchtop Magritek 60 MHz
 
Bruker NMR 300 MHz Bruker NMR 500 MHz
Bruker 300 MHz Bruker 500 MHz

Data z cvičení