C7998 Základy experimentální NMR spektroskopie

Pomocné materiály

Kontakt: Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz; A12/316

Cvičení se koná v NMR laboratoři A8/1S16.

Základy NMR (pdf)

Navigace

  1. Průběh cvičení
  2. Správná příprava vzorku
  3. Paskalův trojúhelník
  4. Příkazy TopSpinu
  5. Běžná deuterovaná rozpouštědla
  6. Shimování vzorku

Spektrometry

Bruker Avance III 300 MHz Bruker Avance III HD 500 MHz
Bruker Avance III 300 MHz Bruker Avance IIIHD 500 MHz

Průběh cvičení

1. blok

Seznámení s NMR laboratoří

Základní aspekty měření pulzních NMR spekter:

Měření a interpretace 1H NMR spekter

2. blok

Měření a interpretace 13C NMR spekter, APT, 11B a 19F NMR, v případě zájmu i dalších jader.

Správná příprava vzorku

NMR vzorek v 5 mm kyvetě

Paskalův trojúhleník

Umožňuje odvodit počet a intenzitu pásů v multipletu vzniklém spin-spinovou skalární inetrakcí.

Jádra se spinem 1/2

Pascalův trojúhelník pro jádra se spinem 1/2

Jádra se spinem 1

Pascalův trojúhelník pro jádra se spinem 1

Nejdůležitější příkazy programu TopSpin

Měření
 
ejZapnutí vzduchu pro vložení/vyjmutí vzorku
ijVypnutí vzduchu pro vložení/vyjmutí vzorku
lockSpuštění lockování vzorku, nutno vybrat správné rozpouštědlo (spouštíme při změně vzorku nebo teploty)
atmaAutomatic tuning/matching (spouštíme při změně vzorku, teploty nebo měřeného jádra)
topshimSpuštění topshimu (spouštíme při změně vzorku nebo teploty)
rgaAutomatické nastavení zesílení
zgSpuštění měření
haltZastavení měření
stopNouzové ukončení měření - neuloží spektra
 
Nastavení měření
 
d1Nastavení D1 (prodleva mezi skeny) [s]
swNastavení šířky měřícího okna [ppm]
o1pNastavení středu měřícího okna [ppm]
dsPočet slepých skenů
nsPočet skenů
 
Zpracování spekter
 
efpTransformace FIDu na spektrum
tZobrazení spektra v průběhu měření
apkAutomatická fázová korekce
.phManuální fázová korekce
.allZobrazení celého spektra
.mdZobrazení více spekter přes sebe

Běžná deuterovaná rozpouštědla pro NMR

Rozpouštědlo Vzorec 1H 13C Teplota tání Teplota varu
AcetonCD3COCD32,0529,92; 206,68-9456,5
AcetonitrilCD3CN1,941,39; 118,69-4581,6
BenzenC6D67,16128,395,580,1
ChloroformCDCl37,2177,23-63,561-62
DichlormethanCD2Cl25,3254,00-9539,75
DioxanC4D8O23,5366,6611,8101,1
N,N-Dimethylformamid(CD3)2NCDO2,75; 2,92; 8,031,9-61153
DMSO(CD3)2SO2,5039,5118,55189
EthanolCD3CD2OD1,11; 3,56; 5,1917,31; 56,96-114,178,5
Kyselina octováCD3COOD2,04; 11,6520,0; 178,9916,7118
MethanolCD3OD3,31; 4,7849,15-97,864,7
PyridinC5D5N7,22; 7,58; 8,74123,87; 135,91; 150,35-41,6115
THF(CD2)4O1,73; 3,5825,37; 67,57-108,566
ToluenC6D5CD32,09; 6,98; 7,00; 7,0920,4; 125,49; 128,33; 129,24; 137,86-95110,6
VodaD2O4,7-3,81101,42

Shimování vzorku

Správné shimování je nutné pro získání kvalitního spektra. Standardně se využívá automatický proces topshim, který ale občas nedokáže spektrometr naladit dokonale. Následující obrázek ukazuje deformace linií způsobené špatným shimováním.

Shimování

Ruční shimování lze provést pomocí záložky Shim v BSMS panelu, který otevřete pomocí příkazu bsmsdisp. Nejprve se shimuje Z a Z2 a poté X a Y, během ladění se snažíme dostat zelenou čáru na panelu Lock co nejvýše.

BSMS panel LOCK panel