SOČ - Středoškolská Odborná Činnost

Kontakt

Tvorba výukových materiálů

Cílem bude vytvoření výukových materiálů na zadané téma, výhodou je, že není nutné docházet do kampusu, práce se dá zvládnout z velké části distančně. Vytvořené texty budou publikovány online na některém z projektů wikimedia. Vše bude probíhat v rámci projektu Studenti píší Wikipedii.

Prezentace ve formátu PDF.

Chemie

Laboratorní technika

Navázání na předchozí práci, vytvoření fotografií a textů k základním chemickým operacím. Je možné vytvořit i speciální část věnovanou práci v bezvodém prostředí, tzn. technika vakuových linek a Schlenkových baněk, suchý rukavicový box, atd.

Chemické pokusy

Přidání dalších jednoduchých pokusů do již existující knihy.

Allotropické modifikace uhlíku

Cílem práce bude vytvoření online knihy na téma allotropických modifikací uhlíku. Přibližná osnova knihy:

  1. Úvod, allotropie prvků
  2. Chemie uhlíku
  3. Diamant
  4. Grafit
  5. Grafen, grafenoxid a redukovaný grafenoxid
  6. Fullereny a uhlíkové nanotrubice
  7. Graphyn, graphdyin a další allotropy uhlíku
Allotropy uhlíku

Čištění vody

Vytvoření série článků v rámci Wikiprojektu Sucho. Články budou věnované čištění a úpravě vody. Možno zkombinovat s návštěvou čističky odpadních vod a pořízení fotodokumentace.

Čistička odpadních vod

Fotografická chemie

Vytvoření výukového materiálu o chemii v analogové fotografii. Součástí bude i historie vývoje fotografických technik.

Fotografický film

Nobelovy ceny

Úprava a rozšíření článků týkajících se nobelových cen - biografie, témata spojená s konkrétními cenami, atd.


IT

Gnuplot

Cílem práce bude vytvoření českého manuálu k instalaci a použití programu Gnuplot pro generování obrázků spekter, histogramů, provádění lineární rekurze, atd.

Ukázka výstupu programu Gnuplot

PHP prakticky

Aktualizace existující knihy. Ideálně společně s popisem vhodného projektu, např. skladového systému, evidence knih, apod. Důraz bude kladem na komunikaci s databázemi pomocí PDO.

PHP

Elektronika

Rozšíření a upravení stávající knihy Praktická elektronika. Kromě samotných textů bude předmětem SOČ i realizace jednoduchých zapojení pomocí nepájivých kontaktních polí a klasických desek s plošnými spoji.

Nepájivé kontaktní pole

Další témata

Možno domluvit podle zájmu studenta, preferuji témata z oborů chemie a fyziky.