Mgr. Veronika Švandová, Ph.D.

osobní stránka

C8705 Repetitorium stredoškolské chemie

Předmět, který je vhodný jako příprava na Vaše budoucí povolání a opakování k úspěšnému složení magisterské státní závěrečné zkoušky z Didaktiky chemie.

Veronika Švandová, Masarykova univerzita, Brno, 2012 - 2014