Zadejte kódy požadovaných předmětů:                              
Zápis do období PřF:podzim 2018 (údaje platné k 30. 9. 2018 01:16)
KódCelkLimLFFFPrFFSSPřFFIPdFFSpSESFCSTNázev předmětu
C432025     25     Chemie životního prostředí III - Zdroje znečištění, složky prostředí a jejich znečištění - hydrosféra, pedosféra, biosféra