Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Simona Hrabalová narozena 2. 6. 1976 ve Vyškově
Pracoviště
 • Ekonomicko-správní fakulta MU
  Katedra regionální ekonomie a správy
  Lipová 41a
  657 90 Brno
Funkce na pracovišti
 • vědecký pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1999: Inženýr ekonomie obor Regionální rozvoj a správa
Přehled zaměstnání
 • 1999: vědecký pracovník KRES ESF MU
Pedagogická činnost
 • Denní studium
  Systémy územních rozpočtů
  Teorie a praxe rozvoje měst a obcí
  Regionální věda
  Řízení a kontrola ve veřejné správě

  Kombinované a celoživotní studium
  Účetnictví územních samospráv

  Česko-francouzský studijní program veřejné správy
  Veřejné politiky I.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Faktory efektivnosti rozvoje regionů ČR (výzkumný záměr) - členka řešitelského týmu
  Využívání rozpočtových výhledů při řízení měst v ČR (specifický výzkum fakulty) - garant projektu
Vybrané publikace
 • HRABALOVÁ, Simona. Účetnictví územních samospráv. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 108 s. ISBN 80-210-3744-X. info
 • HRABALOVÁ, Simona. Teorie a praxe rozvoje měst a obcí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 99 s. ISBN 80-210-3356-8. Internetové stránky předmětu info
 • HRABALOVÁ, Simona. Víceleté finanční řízení obcí v České republice. In Teória a prax verejnej správy 2004. Košice: Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2004. s. 219 - 221, 3 s. ISBN 80-7097-595-4. info
 • HRABALOVÁ, Simona a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Analýza vybraných daňových příjmů obcí. In VI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 47-60, 14 s. ISBN 80-210-3289-8. info
 • HRABALOVÁ, Simona a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Aktuální otázky programového financování na úrovni krajů. In VI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 61-69, 9 s. ISBN 80-210-3289-8. info
 • HRABALOVÁ, Simona. Rozpočtový výhled při řízení měst a obcí v ČR. In Teoria a prax verejnej spravy 2003. Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2003. s. 189-197, 7 s. ISBN 80-7097-551-2. info
 • HRABALOVÁ, Simona. Analýza příjmové stránky obecních rozpočtů;. In Vybrané aspekty kvality podnikatelského prostředí jako výchozího faktoru efektivnosti regionálních rozvojových projektů; (případové studie). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 107-116. ISBN 80-210-2813-0. info
 • HRABALOVÁ, Simona. Diferenciace v ekonomickém postavení administrativnívh mikroregionálních center. In V. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU v Brně, 2002. s. 273-286. ISBN 80-210-3008-9. info
 • HRABALOVÁ, Simona. Alternativní způsoby financování rozvoje obce. Územní samospráva v praxi, Praha: Verlag Dashofer, 2001, roč. 2001, č. 15, s. 5-20. ISSN 1212-110X. info
 • HRABALOVÁ, Simona. Rozpočtový výhled - nástroj střednědobého řízení měst a obcí. Územní samospráva v praxi, Praha: Verlag Dashofer, 2001, roč. 2001, č. 22, s. 23-32. ISSN 1212-110X. info
 • HRABALOVÁ, Simona. Nový zákon o okresních úřadech. Územní samospráva v praxi, Praha: Verlag Dashofer, 2000, roč. 2000, č. 20. ISSN 1212-110X. info

13. 6. 2005


Životopis: Ing. Simona Hrabalová, Ph.D. (učo 20185), verze: čeština(1), změněno: 13. 6. 2005 20:00, S. Hrabalová