Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií
  Joštova 10
  Brno 602 00
  Mezinárodní politologický ústav
  Joštova 10
  Brno 602 00
Funkce na pracovišti
 • Docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2006: Ph.D., politologie
 • 2006: PhDr., mezinárodní vztahy a evropská studia
 • 2003: Mgr., politologie
Přehled zaměstnání
 • 2012 - 2016: odborný asistent Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU a Mezinárodního politologického ústavu
 • 2007 - 2011: odborný asistent Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU a Institutu pro srovnávací politologický výzkum
 • 2006: vedoucí projektu na Mezinárodním politologickém ústavu MU
 • 2005 - 2007: asistent Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU a Institutu pro srovnávací politologický výzkum
Pedagogická činnost
 • Instituce EU
 • Politický systém EU
 • Mezivládní Unie - Předsednictví Rady EU
 • Skandinávie a evropská integrace
 • Euroskepticismus
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2018 - : hlavní řešitel grantu Sjednoceni v rozdílech; Příspěvek zemí Visegrádu k tématu vícerychlostní integrace Evropské unie, Grantová agentura České republiky
 • 2013 - 2017: spoluřešitel grantu bEUcitizen - All Rights Reserved? Barriers towards EUropean CITIZENship (bEUcitizen), Evropská komise
 • 2013 - 2016: spoluřešitel grantu Evropa 2020: Horizont proměny relevantních aktérů politického systému České republiky, Grantová agentura České republiky
 • 2009 - 2012: řešitel grantu Předsednictví Rady EU, Jean Monnet Teaching Module, Evropská komise
 • 2009 - 2010: řešitel grantu České předsednictví Rady EU: most přes minulost, Grantová agentura České republiky 407/09/P030
 • 2006: vedoucí projektu Budoucnost EU z hlediska zájmů České republiky, grantové řízení Úřadu vlády České republiky
Akademické stáže
 • září 2013 - prosinec 2013: stáž na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii, Brusel
Universitní aktivity
 • Oborová rada Mezinárodní teritoriální studia
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2006 - 2011: výkonný redaktor Politologického časopisu
 • 2012 - 2018: šéfredaktor Politologického časopisu
Vybrané publikace
 • CSEHI, Robert and Petr KANIOK. Does Politicization Matter? Small States in East-Central Europe and the Brexit Negotiations. East European Politics and Societies: and Cultures, Sage, 2020, vol. 2020, On-line first, p. 1-20. ISSN 0888-3254. doi:10.1177/0888325419888686. info
 • BUTH, Vanessa, Anna-Lena HÖGENAUER and Petr KANIOK. The Scrutiny of Brexit in National Parliaments : Germany, Luxembourg and the Czech Republic Compared. In Christiansen, Thomas and Fromage, Diane. Brexit and Democracy : The Role of Parliaments in the UK and the European Union. 1. vyd. Cham: Palgrave Macmillan, 2019. p. 107-132, 26 pp. European Administrative Governance. ISBN 978-3-030-06042-8. doi:10.1007/978-3-030-06043-5_5. URL info
 • KANIOK, Petr and Vít HLOUŠEK. Slow and Big or Say No to the Devil : Party-based Euroscepticism and the Future of EU Enlargement. In Góra, Magdalena - Styczynska, Natasza - Zubek, Marcin. Contestation of EU enlargement and European Neighbourhood Policy : Actors, Arenas, Arguments. 1. ed. Copenhagen: Djøf Publishing, 2019. p. 133-158, 26 pp. Studies in European Cooperation. ISBN 978-87-574-4326-4. info
 • KANIOK, Petr and Magda KOMÍNKOVÁ. Parliamentary Questions : Expressions of Opposition(s) within the European Parliament? Baltic Journal of European Studies, Tallin, 2019, vol. 9, No 1, p. 33-56. ISSN 2228-0588. doi:10.1515/bjes-2019-0003. URL info
 • GALUŠKOVÁ, Johana and Petr KANIOK. European discourse: what difference does it make in the national coordination of the European agenda? European Politics and Society, London: Taylor & Francis, 2019, Early View, Early View, p. 1-19. ISSN 2374-5118. doi:10.1080/23745118.2019.1653127. URL info
 • KANIOK, Petr. Brexit – A Crisis Which De-politicized the EU: A Case of Brexit and Czech Politics. In UACES 49th Annual Conference University of Lisbon, Portugal, 1-4 September 2019. 2019. info
 • KANIOK, Petr and Vít HLOUŠEK. The Czech Republic: Euroscepticism as a Dominant Tone. In UACES 49th Annual Conference University of Lisbon, Portugal, 1-4 September 2019. 2019. info
 • HAMŘÍK, Lukáš and Petr KANIOK. Is it all about European Democracy? The Motives behind the Institutionalisation of the Spitzenkandidaten. Journal of Contemporary European Research, London: UACES, 2019, vol. 15, No 4, p. 354-377. ISSN 1815-347X. doi:10.30950/jcer.v15i4.950. URL info
 • KANIOK, Petr and Johana GALUŠKOVÁ. Party based Euroscepticism and EU domestic coordination : longitudinal analysis of central and eastern countries. East European Politics, Abingdon: Routledge, Taylor & Francis, 2018, vol. 34, No 4, p. 440-457. ISSN 2159-9165. doi:10.1080/21599165.2018.1503594. URL info
 • KANIOK, Petr. Small Member State Coping with Big Challenge : Brexit and Czech Politics. In UACES 48th Annual Conference, University of Bath 2-5 September. 2018. konference info
 • GALUŠKOVÁ, Johana and Petr KANIOK. European Discourse and Changes in National Coordination Mechanism of the EU agenda. In UACES 48th Annual Conference, University of Bath 2-5 September. 2018. konference info
 • KANIOK, Petr. Involvement of national parliaments in the political system of the European Union: a way for democratic empowerment? In Levi-Faur, David and van Waarden, Frans. Democratic Empowerment in the European Union. Cheltenham/Northampton: Edward Elgar, 2018. p. 15-39, 25 pp. Interdisciplinary Perspectives on EU Citizenship. ISBN 978-1-78811-355-7. doi:10.4337/9781788113564.00009. URL info
 • KANIOK, Petr and Ondřej MOCEK. Roll Call Votes in the European Parliament : a good sample or a poisoned dead end? Parliaments, Estates and Representation, Routledge, 2017, vol. 37, No 1, p. 75-88. ISSN 0260-6755. doi:10.1080/02606755.2016.1232994. URL info
 • KANIOK, Petr and Vít HLOUŠEK. Reaction of the Czech Eurosceptic Parties to the Brexit Vote. In UACES 47th Annual Conference 4-6 September 2017. 2017. UACES conference info
 • KANIOK, Petr and Vít HLOUŠEK. Czech Eurosceptic Parties and the Brexit Vote. In ECPR General Conference 6-9 September 2017. 2017. info
 • KANIOK, Petr. Citizens of Visegrad countries : Alternative Europeans? In Competing Visions : European integration beyond the EC/EU, Helsinki 5-6 October 2017. 2017. info
 • KANIOK, Petr. Free Citizens’ Party – from Brussels to Prague? East European Politics, London: Routledge, 2017, vol. 33, No 4, p. 433-449. ISSN 2159-9165. doi:10.1080/21599165.2017.1345733. URL info
 • KANIOK, Petr and Robert MAJER. Small Countries in the EU: The Czech Republic Case. Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, Routledge, 2016, vol. 24, No 1, p. 17-35. ISSN 0965-156X. URL info
 • KANIOK, Petr. Eurosceptics we remain? Czech Republic, Euroscepticism and 2014 EP election. In Patrick Moreau and Birte Wassenberg. European Integration and new Anti-Europeanism II. The 2014 European Election and New Anti-European Forces in Southern, Northern and Eastern Europe. 1. vyd. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2016. p. 147-162, 16 pp. Studies on the History of European Integration. ISBN 978-3-515-11455-4. info
 • KANIOK, Petr. Europeanization of Czech Euroscepticism: The Case of Czech Public. In UACES: 46th Annual Conference, 5-7 September 2016, London. 2016. info
 • KANIOK, Petr. Národní parlamenty a evropská integrace: kolektivní aktér politického systému EU? (National Parliaments and European Integration: A Collective Actor in the EU Political System?). 1. vyd. Brno: Muni Press, 2016. 250 pp. Monografie, svazek 64. ISBN 978-80-210-8341-7. info
 • KANIOK, Petr. In the Shadow of Consensus: Communication within Council Working Groups. Journal of Contemporary European Research, London: UACES, 2016, vol. 12, No 4, p. 881-897. ISSN 1815-347X. info
 • KANIOK, Petr. The Czech Republic 2014 European Parliament Election: Voters Gone Out, New Parties In. Political Preferences, Katowice: University of Silesia, 2015, vol. 2014, No 9, p. 7-21. ISSN 2083-327X. info
 • KANIOK, Petr. Free Citizens’ Party – from Brussels to Prague? In 22nd International Conference of Europeanists, Paris July 8-10 2015. 2015. info
 • KANIOK, Petr and Vlastimil HAVLÍK. Euro-scepticism and Populism in the Czech Republic. In UACES 45th Annual Conference Bilbao, Spain, 7-9 September 2015. 2015. info
 • GALUŠKOVÁ, Johana and Petr KANIOK. I Do It My Way: Analysis of the Permanent Representation of the Czech Republic to the European Union. Politics in Central Europe, Praha, 2015, vol. 11, No 2, p. 23-48. ISSN 1801-3422. doi:10.1515/pce-2015-0009. info
 • HLOUŠEK, Vít and Petr KANIOK. Czech Republic. In Conti, Nicolo. Party Attitudes Towards the EU in the Member States: Parties for Europe, parties against Europe. 1. vyd. Abingdon - New York: Routledge, 2014. p. 158-173, 16 pp. Routledge Advances in European Politics, vol. 100. ISBN 978-0-415-62231-8. info
 • KANIOK, Petr. Strana svobodných občanů – čeští monotematičtí euroskeptici? (The Party of Free Citizens: A Czech Single Issue Eurosceptic Party?). Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ, 2014, XVI, No 1, p. 75-92. ISSN 1213-2691. doi:10.5817/CEPSR.2014.1.75. URL info
 • KANIOK, Petr and Leona GERGELOVÁ ŠTEIGROVÁ. Presidency and State Administration in the Czech Republic: Planting a Seed or a Shattered Chance? Journal of Contemporary European Research, Cambridge: UACES, 2014, vol. 10, No 3, p. 337-354. ISSN 1815-347X. URL info
 • KANIOK, Petr. Předsednictví Rady EU jako nástroj práce s agendou: Evropa bez bariér (EU Presidency as a Tool of Agenda Setting: Europe without Frontiers). Současná Evropa, Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2014, vol. 2014, No 1, p. 49-69. ISSN 1804-1280. URL info
 • KANIOK, Petr. EU Council Presidency as Agenda Shaper: The Case of the Czech EU Presidency. CEU Political Science Journal, Budapest: CEU, 2014, vol. 9, 3-4, p. 209-233. ISSN 1992-3147. URL info
 • KANIOK, Petr. Post-lisabonské předsednictví: vliv, který není vidět. 1. vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013. 2 pp. Mezinárodní politika, 2, 2013. URL info
 • KANIOK, Petr and Vít HLOUŠEK. “I told you so”: Czech Euroscepticism before and after the economic crisis Václav Klaus and the euro during 1999–2002. In CRonEM Annual Multidisciplinary Conference 2013. 2013. info
 • KANIOK, Petr and Lenka ĎAĎOVÁ. Committee of the Regions: From Advisory Body to the Second Chamber of the European Parliament? Transylvanian Review of Administrative Sciences, Cluj-Napoca: Babes-Bolyai University, 2013, vol. 16, 40E, p. 114-136. ISSN 1842-2845. URL info
 • KANIOK, Petr and Petra KUCHYŇKOVÁ. Jak zkoumat koalice v Radě EU? Analýza výzkumných přístupů ke koaličnímu chování v Radě EU (Examining Coalitions in the Council of the European Union. Analysis of Research Approaches to Coalition Behaviour in the Council). Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2013, XV, No 4, p. 225-246. ISSN 1212-7817. doi:10.5817/CEPSR.2013.4.225. URL info
 • KANIOK, Petr. The Influence of the EU Council Presidency on Public Opinion. Romanian Journal of European Affairs, Bucharest: European Institute of Romania, 2012, vol. 12, No 3, p. 19-33. ISSN 1582-8271. info
 • MOCEK, Ondřej and Petr KANIOK. Skupina Evropských konzervatistů a reformistů: svoboda vyměněna za vliv? (The European Conservatives and Reformists Group: Freedom exchanged for Influence?). Acta politologica, Praha: Univerzita Karlova, 2012, vol. 4, No 2, p. 131-153. ISSN 1803-8220. URL info
 • KANIOK, Petr. Kill your own Eurosceptic! Why does Euroscepticism cause so many problems? In The Crisis of the European Union: Polish and Czech Perspectives. 2012. 2012. info
 • KANIOK, Petr. Eurosceptics – enemies or a necessary part of European integration? Romanian Journal of Political Science, Bucharest: Romanian Academic Society, 2012, vol. 12, No 2, p. 29-52. ISSN 1582-456X. info
 • KANIOK, Petr. Eurosceptycyzm: wróg, czy odbicie krzywego zwierciadła polityki i nauki? (Euroscepticism: an enemy or a reflection of crooked mirror of politics and science?). In Artur Wołek, Jacek Kloczkowski, Ondřej Krutílek. Kryzys Unii Europejskiej. 1. vyd. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2012. p. 190-204, 15 pp. Studia i Analizy. ISBN 978-83-62628-46-9. info
 • KANIOK, Petr. EU Presidency scandal smears Czech coalition. Brussels: Europe' s World, 2011. URL info
 • KANIOK, Petr. Eurosceptics: enemies or necessary part of European integration? In 6th ECPR General Conference, Reykjavík, Island, 24-27 August 2011. 2011. URL info
 • KANIOK, Petr. Why does Euroscepticism cause so many problems? In UACES General Conference, Cambridge 4-7th September 2011. 2011. info
 • KOZLOVÁ, Michaela and Petr KANIOK. Instituce jako klíč ke komunikační politice EU? (Institutions as the Key to EU Communication Policy?). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2011, vol. 18, No 3, p. 254-274. ISSN 1211-3247. info
 • MAJER, Robert and Petr KANIOK. Příčiny islandské žádosti o vstup do EU: Postupná proměna, nebo náhlý skok? (Analysis of the Causes of Iceland’s EU Membership Application: A Gradual Shift or a Sudden Turnover?). Mezinárodní vztahy, Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011, vol. 47, No 3, p. 77-92. ISSN 0323-1844. info
 • KANIOK, Petr. Now the Eurozone is fuelling Czech´s EU doubts. Brusells: Europe' s World, 2011. 1 pp. Autumn 2011. ISSN 1782-0642. URL info
 • ĎAĎOVÁ, Lenka and Petr KANIOK. Alandské ostrovy a ich postavenie v Európskej únii (Aland Islands and Their Status within the European Union). Současná Evropa, Praha: VŠE, 2011, vol. 2011, No 2, p. 21-45. ISSN 1804-1280. URL info
 • KANIOK, Petr. Statická, či dynamická Unie Euroskepticismus a vnitřní legitimita evropské integrace (A Static or Dynamic Union: Euroscepticism and the Internal Legitimacy of the European Integration). Mezinárodní vztahy, Praha: ÚMV, 2011, vol. 47, No 4, p. 78-93. ISSN 0323-1844. info
 • KANIOK, Petr and Hubert SMEKAL. České předsednictví v Radě EU: politický standard, mediální katastrofa (Czech EU Council Presidency: political standards, medial catastrophe). Politologický časopis, Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2010, vol. 17, No 1, p. 39-59. ISSN 1211-3247. info
 • KANIOK, Petr. Party Based Euroscepticism: Opposing the Commission or the European Integration. Contemporary European Studies, Olomouc: Palacký University, 2010, vol. 2009, No 2, p. 24-44. ISSN 1802-4289. info
 • KANIOK, Petr. České předsednictví Rady EU - most přes minulost (Czech EU Council Presidency - Bridge over History). 1. vyd. Brno: Muni Press, 2010. 243 pp. Ediční řada Monografie, svazek 35. ISBN 978-80-210-5348-9. info
 • ARATÓ, Krisztina and Petr KANIOK. Euroscepticism and European Integration. 1. vydání. Zagreb: CPI, 2009. 336 pp. ISBN 978-953-7022-20-4. info
 • KANIOK, Petr. Europeanists, Eurogovernmentalists and Eurosceptics: A Constructive Criticism of Previous Research. In ARATÓ, Krisztina and Petr KANIOK. Euroscepticism and European Integration. 1. vydání. Zagreb: CPI, 2009. p. 159-179, 21 pp. ISBN 978-953-7022-20-4. info
 • BENETINOVÁ, Tibora and Petr KANIOK. Severský model v Evropské unii: analýza priorit severských předsednictví Rady EU (Nordic Model in the European Union: analysis of the nordic EU Council Presidencies´s priorities). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2009, vol. 16, No 3, p. 200-227. ISSN 1211-3247. info
 • KANIOK, Petr and Hubert SMEKAL. The Czech Presidency of the EU Council: No Triumph, no Tragedy. Romanian Journal of European Affairs, Bucharest: European Institut of Romania, 2009, IX, No 9, p. 59-79. ISSN 1582-8271. info
 • KANIOK, Petr. Estonsko (Estonia). In CABADA, Ladislav and Vít HLOUŠEK. Eurovolby 2009: Prostor pro evropeizaci politických stran ve středovýchodní Evropě? 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. p. 67-82, 16 pp. ISBN 978-80-7380-231-8. info
 • KANIOK, Petr. Předsednictví Rady EU: příběh půlstoletí (The EU Council Presidency - A Story of an Half Century). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2008. 170 pp. Monografie. ISBN 978-80-210-4765-5. info
 • KANIOK, Petr and Vlastimil HAVLÍK. Euroskepticismus a země střední a východní Evropy (Euroscepticism and Central and East European countries). Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2006. 120 pp. Studie. ISBN 80-210-4016-5. info
 • DOČKAL, Vít, Petr FIALA, Markéta PITROVÁ and Petr KANIOK. Česká politika v Evropské unii - Evropský integrační proces a zájmy České republiky (Czech Politics in the European Union: The European Integration Process and Interests of the Czech republic). 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2006. 216 pp. ISBN 80-210-4076-9. info
 • FIALA, Petr, Markéta PITROVÁ and Petr KANIOK. European Political Parties and the Draft European Constitution. Perspectives: The Central European Review of International Affairs, Praha: Institute of International Relations, 2005, vol. 24, No 1, p. 21-41. ISSN 1210-762X. info
 • KANIOK, Petr. Švédské politické strany a EPP (Sweden Political Parties and EPP). In Evropská lidová strana a její členské strany. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. p. 104-115, 13 pp. ISBN 80-210-3588-9. info

4. 1. 2019


Životopis: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. (učo 12188), verze: čeština(5), změněno: 4. 1. 2019 07:58, P. Kaniok