Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
  * 1979, Karlovy vary
Pracoviště
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017: Fakulta sociálních věd UK, habilitace (Mediální studia)
 • 2004-2011: Fakulta sociálních studií MU, doktorský studijní program (Sociologie)
 • 2001-2004: Fakulta sociálních studií MU, magisterský studijní program (Mediální a komunikační studia)
 • 1997-2001: Fakulta sociálních studií, bakalářský studijní program (Sociologie, Mediální studia a žurnalistika
 • 1990-1997: Gymnázium Kadaň
Přehled zaměstnání
 • 2007-2012: Katedra společenských věd, VŠB – TU Ostrava (odborný asistent)
 • 2003-2010: Metropolis, kulturní týdeník (Praha, Brno), redaktor/editor filmové rubriky
 • 2004: OndeoDegrémont (Brno), tlumočník/překladatel
 • 2002: Nadace Forum 2000 (Praha), tiskové oddělení
 • 2000: Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana (Ostrov), tiskové oddělení
Pedagogická činnost
 • Fakulta sociálních studií MU, Filozofická fakulta MU:
  Úvod do digitálních médií, Kyberkultura, Sociální teorie nových médií, Hypermédia, Úvod do sociologie žurnalistiky aj.
 • Právnická fakulta MU:
  Normativní systémy kyberprostoru (do r. 2011)
 • VŠB - Technická univerzita v Ostravě:
  Sociologie (2007-2012)
 • Vzdělávací program Terénní sociální práce:
  Seminář mediální komunikace a komunikace s médii pro terénní pracovníky a romské asistenty (podzim 2004, jaro 2006, jaro 2007)
 • Liga lidských práv:
  Seminář mediální komunikace a komunikace s médii pro nevládní organizace (2004)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Projekty:

 • 2012-2015 - člen mezinárodního výzkumného týmu VITOVIN, Institut pro výzkum dětí, mládeže a rodiny
 • 2013-2015 - postdoktorský výzkumný projekt "Nová a stará média v každodenním životě: mediální publika v čase proměny mediálních praxí / New and old media in everyday life: media audiences at the time of transforming media uses" (GAČR)
 • 2014 - výzkumný projekt spec. výzkumu "Proměna veřejné a politické participace v kontextu měnících se mediálních technologií a praxí" (GAMU), hlavní řešitel
 • 2015-2018 - CATCH-EyoU - Constructing Active Citizenship with European Youth: Policies, practices, challenges and solutions (Horizon 2020), člen výzkumného týmu, koordinátor mezinárodní pracovní skupiny
 • 2018-2020 - Praxe a morální politika kopírování a stahování v České republice: Publika, autoři, producenti a distributoři (GAČR), člen výzkumného týmu

  Odborná orientace:

 • Mediální studia
 • Studia nových médií
 • Uživatelé a publika nových médií
 • Nová média a politická a veřejná participace
 • Mediální a technologické subkultury
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 1. 10. 2016 – 30. 10. 2016: University of Vienna, Wien, AKTION, AUT
 • 29. 12. 2016 – 28. 4. 2017: Pennsylvania State University, State College, Fulbrightova stipendium, USA
Univerzitní aktivity
Mimouniverzitní aktivity
 • Mediální studia (recenzovaný odborný časopis) - člen redakční rady (od r. 2010)
 • Iluminace (recenzovaný odborný časopis) - člen redakční rady (od r. 2013)
 • Mediální studia (recenzovaný odborný časopis) - editor (od r. 2006)
Ocenění vědeckou komunitou
Vybrané publikace
 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ, Vassilis PAVLOPOULOS, Veronika KALMUS, Charles Michael ELAVSKY a Jan ŠEREK. Trust in alternative and professional media : The case of the youth news audiences in three European countries. European Journal of Developmental Psychology, Abingdon: Routledge, 2018, roč. 15, č. 3, s. 340-354. ISSN 1740-5629. doi:10.1080/17405629.2017.1398079. Taylor & Francis Online info
 • MACEK, Jakub. Traditional and Convergent Domestic Audiences : Towards a Typology of the Transforming Czech Viewership of Films and TV series. Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Praha: Národní filmový archív, 2017, roč. 29, č. 2, s. 7-24. ISSN 0862-397X. info
 • MACEK, Jakub a Pavel ZAHRÁDKA. Online Piracy and the Transformation of the Audiences’ Practices: The Case of the Czech Republic. In Hick, Darren Hudson; Schmücker, Reinold. The Aesthetics and Ethics of Copying. London: Bloomsbury Publishing, 2016. s. 335-358, 24 s. ISBN 978-1-4742-5451-9. Bloomsbery Publishing info
 • MACKOVÁ, Alena, Hana MACHÁČKOVÁ, Jakub MACEK a Jan ŠEREK. When Age Matters: Patterns of Participative and Communicative Practices in the Czech Republic. Communication Today, 2016, roč. 7, č. 2, s. 46-64. ISSN 1338-130X. info
 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ a Johana KOTIŠOVÁ. Between ‘the village’ and ‘the city’: old and new media in the engagement and participation of the Czech citizens. In Media Engagement: International Conference (Lund University). 2015. info
 • MACKOVÁ, Alena a Jakub MACEK. Political Engagement and Digital Media Use in Central and Eastern Europe. 2015. info
 • MACKOVÁ, Alena a Jakub MACEK. Výzkum účastníků brněnské májové blokády (výzkumná zpráva). : Masarykova univerzita, 2015. doi:10.13140/RG.2.1.2845.8406. Researchgate info
 • MACEK, Jakub. Social Media and Diffused Participation. In Lorentz, P., Smahel, D., Metykova, M., & Wright, M. F.. Living in the digital age: Self-presentation, networking, playing, and participating in politics. Brno: MUNI Press, 2015. s. 196-209, 14 s. ISBN 978-80-210-7810-9. The chapter on Researchgate PDF version of the book. info
 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ a Johana KOTIŠOVÁ. Participation or New Media Use First? Reconsidering the Role of New Media in Civic Practices in the Czech Republic. Medijske Studije, 2015, roč. 6, č. 11, s. 68-83. ISSN 1847-9758. Full paper info
 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Stará a nová média v každodennosti českých publik (výzkumná zpráva). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 24 s. Výzkumná zpráva info
 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Old and new media in everyday life of Czech audiences. (Research report.). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 24 s. The full report on Researchgate info
 • MACKOVÁ, Alena a Jakub MACEK. Stará a nová média, participace a česká společnost (výzkumná zpráva). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 8 s. Výzkumná zpráva info
 • MACKOVÁ, Alena a Jakub MACEK. Old and New Media and Participation in Czech Society (Research Report). Brno: Masaryk University, 2015. 8 s. The full report on Researchgate info
 • SZCZEPANIK, Petr, Johana KOTIŠOVÁ, Jakub MACEK, Jan MOTAL a Eva PJAJČÍKOVÁ. Studie vývoje českého hraného kinematografického díla. Praha: Státní fond kinematografie, 2015. 292 s. ISBN 978-80-260-8911-7. URL info
 • MACEK, Jakub. Média v pohybu: K proměně současných českých publik. Brno: MUNI Press, 2015. 136 s. Media. ISBN 978-80-210-8033-1. Plná verze knihy - Researchgate info
 • MACEK, Jakub. Dichotomie online a offline a problém hledání nového. Biograf, Časopis Biograf o.s., 2015, roč. 2015, č. 62, s. 31-40. ISSN 1211-5770. Plný text článku info
 • MACEK, Jakub. From TV to other screens and back: transformation of TV viewership in context of ‘media ensembles’ concept. In Producers and Audiences, International conference 2014 (Lund University, Sweden). 2014. Conference website info
 • MACKOVÁ, Alena a Jakub MACEK. ‘Žít Brno’: Czech online political activism from jokes and tactics to politics and strategies. Cyberpsychology: Journal of psychosocial research on cyberspace, 2014, roč. 8, č. 3, s. Nestránkováno. ISSN 1802-7962. doi:10.5817/CP2014-3-5. Full version of the article. info
 • MACEK, Jakub. New Media in Everyday Life: Preliminary Observations and Questions. In Tereza Pavlíčková, Irena Reifová. Media, Power and Empowerment: Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. s. 198-204, 7 s. ISBN 978-1-4438-6396-4. Proceedings on the publisher's website info
 • MACEK, Jakub. More than a desire for text: Online participation and the social curation of content. Convergence. The Journal of Research into New Media Technology, 2013, roč. 19, č. 3, s. 295-302. ISSN 1354-8565. doi:10.1177/1354856513486530. Abstract text on SAGE Full pre-submission version of the paper on Academia.edu Full text on SAGE info
 • MACEK, Jakub. Poznámky ke studiím nových médií. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. 200 s. ISBN 978-80-210-6476-8. info
 • MACEK, Jakub. Nápad veřejného člověka? Aneb třeba se i Baudrillard pletl. In Urbánní festival Play [ha:rt]. 2012. URL info
 • MACEK, Jakub. Kvalitativní výzkum online sociálních sítí. In New Media Inspiration 2012. 2012. Stránky konference Konferenční prezentace info
 • MACEK, Jakub. Poznámky k okouzlení novostí nových médií. Mediální studia, 2012, roč. 6, č. 1, s. 6-16. ISSN 1801-9978. Plný text statě info
 • MACEK, Jakub. Nevyčíslitelné porozumění: kvalitativní výzkum online sociálních sítí. ProInflow: časopis pro informační vědy, 2012, roč. 4, č. 1, s. 1-15. ISSN 1804-2406. Plný text statě info
 • MACEK, Jakub. Web 2.0 jako imaginaire aneb ke kritice ideologie novosti. ProInflow: časopis pro informační vědy, 2012, roč. 4, č. 1, s. 104-117. ISSN 1804-2406. Plný text statě info
 • MACEK, Jakub. Mezi konvergencí a divergencí: od televizního obýváku k posttelevizní domácnosti? In Aktuální otázky médií, kultury a komunikace. 2012. URL info
 • MACEK, Jakub. The "Media Ensemble": on construction of media experience in everyday life. In Cyberspace 12: 10th International Conference. 2012. Conference slides (posted on Academia.edu) info
 • MACEK, Jakub. Poznámky k vývoji studií nových médií. Mediální studia, 2011, roč. 5, č. 1, s. 6-35. ISSN 1801-9978. Plný text statě / Full text of the paper info
 • MACEK, Jakub. Online sociální sítě a profesní a každodenní život. In GOLD - Československá sekce IEEE. 2011. info
 • MACEK, Jakub. Nová média jako ohrožení veřejné služby? In Veřejnoprávní média v novém desetiletí - čas na privatizaci? 2011. Konferenční prezentace info
 • MACEK, Jakub. Kyborg aneb cesta tam a zase zpátky. In Umění a nová média. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 128-138, 11 s. ISBN 978-80-210-5639-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5639-2011. info
 • MACEK, Jakub. Úvod do nových médií. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 71 s. ISBN 978-80-7464-025-4. info
 • MACEK, Jakub. Poznámky k teorii virtuálních komunit. Biograf, Praha: Časopis Biograf, 2010, roč. 2009, č. 50, s. 3-31. ISSN 1211-5770. Plný text statě. info
 • MACEK, Jakub. Neinformovaně o informační společnosti. Biograf, Praha: Časopis Biograf, 2010, roč. 2009, č. 50, s. 115-120. ISSN 1211-5770. info
 • MACEK, Jakub a Tomáš KAČER. Dr. Emil Hácha: Já na Háchu, Hácha na mě. Brno: Divadlo Feste (Rept o.s.), 2010. info
 • MACEK, Jakub. Poznámky k novosti nových médií: nová média v sevření futuristických mýtů a ideologií. In Blok expertů (Kabinet informačních studií a knihovnictví, FF MU). 2010. Inflow - Information Journal, přepis přednášky info
 • MACEK, Jakub. Internet a nová média: Jaká revoluce? In TEDx Brno. 2010. Záznam přednášky na TEDx Brno (YouTube) TEDx Brno info
 • MACEK, Jakub. Nová média a rekonfigurace privátního a veřejného prostoru. In Člověk - Kultura - Media. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. s. 7-14, 8 s. ISBN 978-80-248-2340-9. Plný text kapitoly info
 • MACEK, Jakub. Convergence or Divergence? Between the Two Styles of Media Consumption. In Consumer Culture: between aesthetics, social distinction and ecological activism. 2010. Conference slides info
 • MACEK, Jakub. Notes on Novelty of New Media: On the Enthusiastic Discourse Surrounding Digital Technologies. In Media in Crisis - Crisis in Media (III. Slovak – Czech – Polish – Hungarian - Austrian Communication Forum). 2010. Conference slides info
 • MACEK, Jakub. Nová média a problém elitních public. In Sympózium "Nástroje interpretace /novo/mediálního díla". 2009. PDF z prezentace info
 • MACEK, Jakub. The Three-Dimensional Concept of New Media: Notes on New Media Studies. In Channels of Transition: 2nd Czech-Polish-Slovak Communication Conference. 2009. Conference slides info
 • POLČÁK, Radim, Danuše SPÁČILOVÁ, David ŠMAHEL, Martin ŠKOP, Jakub MACEK a Václav ŠTĚTKA. Cyberspace 2008. 2008. info
 • HANZEL, Vladimír, Jiří HONZÍREK, Tomáš KAČER a Jakub MACEK. Osmdesátdevět - Trenažér jedné revoluce. : Divadlo Feste (Rept o.s.), 2008. URL info
 • MACEK, Jakub a Irena REIFOVÁ. Mediální studia: když je mlčení vidět. Czech and Slovak Media Studies / Mediální studia, 2008, roč. 3, č. 1, s. 118-119. ISSN 1801-9978. Plný text článku. info
 • MACEK, Jakub. Stuart Hall - fragmentární, organický, kritický. Mediální studia, Praha: Syndikát novinářů ČR, 2007, roč. 2, č. 1, s. 77-78. ISSN 1801-9978. Plný text článku. info
 • MACEK, Jakub, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Vít KOUŘIL. Tekutá prosperita: Český stát a LG.Philips Displays. Mediální studia, Praha: Syndikát novinářů ČR, 2007, roč. 2, č. 2, s. 151-194. ISSN 1801-9978. Plný text statě. info
 • MACEK, Jakub, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Vít KOUŘIL. Liquid Prosperity: The Czech State and LG.Philips Displays. Czech and Slovak Media Studies / Mediální studia, 2007, roč. 2, č. 4, s. 416-440. ISSN 1801-9978. Full text of the article. The article on Academia.edu URL info
 • MACEK, Jakub. Mediální studia 2.0? Media Studies 2.0? Mediální studia, Praha: Syndikát novinářů ČR, 2007, roč. 2, č. 3, s. 308-316. ISSN 1801-9978. Plný text článku. info
 • MACEK, Jakub. Fandom a text. Praha: Triton, 2006. 148 s. Fandom a SF. ISBN 80-7254-856-5. info
 • SÝKORA, Jiří a Jakub MACEK. The Measuring Social Capital Project: Research Evaluation. Brno: Community Development Network-Building Project, 2005. 13 s. info
 • POLČÁK, Radim, Martin ŠKOP a Jakub MACEK. Normativní systémy v kyberprostoru (úvod do studia). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 102 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 361. ISBN 80-210-3779-2. info
 • SOLDÁTOVÁ, Lucia a Jakub MACEK. Heslář: Neziskový a občanský sektor. Revue pro média 12/13, Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2005. ISSN 1211-9938. info
 • MACEK, Jakub. Dočasná autonomní zóna. Revue pro média 12/13, Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2005. ISSN 1211-9938. Plný text článku. info
 • POLČÁK, Radim, David ŠMAHEL, Vladimír SMEJKAL, Danuše SPÁČILOVÁ, Věra KALVODOVÁ, Martin ŠKOP a Jakub MACEK. Cyberspace 2005. 2005. URL info
 • MACEK, Jakub. Private and Public: Communication Technologies Between Two Cultural Spaces. In Cyberspace 2005 Conference. 2005. doi:10.13140/2.1.2278.4329. Full text of the article. The article on Academia.edu info
 • MACEK, Jakub. V sítí za lepší svět. Revue pro média 12/13, Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2005, s. 41-43. ISSN 1211-9938. Plný text článku. info
 • MACEK, Jakub. Raná kyberkultura. Brno, 2004. 87 l. info
 • MACEK, Jakub. Koncept rané kyberkultury. In Média a realita. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 35-65, 30 s. Média, kultura, komunikace, sv. 6. ISBN 80-210-3308-8. Plný text kapitoly. info
 • MACEK, Jakub. Mozaika žádající rekonstrukci. Revue pro média 08, Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2004, č. 8. Plný text článku. info
 • ŠKAŘUPOVÁ, Kateřina a Jakub MACEK. Bezmocný diskurz. Biograf - časopis pro biografickou a reflexivní sociologii, Praha, 2004, č. 34. ISSN 1211-5770. info
 • MACEK, Jakub. Postčlověk aneb Tak pravili kybernetici. Revue pro média 09, Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2004, roč. 9, č. 2004. Plný text článku. info
 • MACEK, Jakub. Defining Cyberculture. In Cyberspace 2004 – Normative Frameworks. 2004. Full text of the paper info
 • MACEK, Jakub. Tělesnost a kyberkultura. Host - Revue pro média 05, Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2003, č. 5, s. 2-9. ISSN 1211-9938. Plný text článku. info
 • MACEK, Jakub. Mary Whitehouse: První dáma britské mediální morálky. Host - Revue pro média 06, Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2003, roč. 6, s. 24-27. ISSN 1211-9938. Plný text článku. info
 • MACEK, Jakub. Kyberprostor. Revue pro média 05. Host (samostatná příloha)., Brno: Spolek přátel pro vydávání časopisu HOST, 2003. ISSN 1211-9938. Revue pro média - Heslář info
 • MACEK, Jakub. Média a globalizace - vztah jako mnohý jiný. Host - Revue pro méda 04, Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2002, č. 4, s. 17. ISSN 1211-9938. Revue pro média info
 • MACEK, Jakub. Digitální média a ideál svobody. Sedmá generace, 2002, roč. 2002, č. 8, s. 4-8. ISSN 1212-0499. Sedmá generace info
 • MACEK, Jakub. Fandom : subkultura fanoušků vědecké fantastiky. Brno, 2001. 23 l. info
 • MACEK, Jakub. Profesionální česká SF a F periodika po roce 1989. V Brně: [s.n.], 2000. 107 s. info

9. 3. 2018


Životopis: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (učo 14931), verze: čeština(1), změněno: 9. 3. 2018 18:22, J. Macek

Další varianta: angličtina(1)

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 11. 12. 2018 01:18, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému