Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
  narozen 23. března 1976 v Boskovicích, ženatý, 3 děti.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Fakulta informatiky
  Katedra programových systémů a komunikací
  Botanická 68a, 602 00 Brno
  e-mail: oslejsek@fi.muni.cz, tel.: +420-549 496 121
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent.
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2023: doc. v oboru Výpočetní technika a informatika na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně, habilitační práce "Visual Analytics for Cybersecurity Education and Training"
 • 2007: RNDr. z informatiky na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, rigorózní práce na téma "Softwarové architektury v počítačové grafice".
 • 2004: Ph.D. z informatiky na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, disertační práce na téma "Generic Rendering Architecture".
 • 1999: Mgr. z informatiky na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, diplomová práce na téma "Object-oriented Decomposition of Global Illumination".
Přehled zaměstnání
 • 04/2004 - dosud: Odborný asistent na Fakultě informatiky MU.
 • 03/1998 - dosud: Systémový administrátor na Fakultě sociálních studií MU.
 • 01/2013 - 08/2015: Proděkan pro propagaci a celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU.
 • 10/2001 - 12/2001: Výzkumník, KPSK, FI MU
 • 05/2000 - 08/2000: Výzkumně-vývojový pracovník, KPSK, FI MU
 • 04/1999 - 06/1999: Výzkumník, KPSK, FI MU
Pedagogická činnost
 • Přednášky:
 • PA103 Objektové metody návrhu informačních systémů (2005 - dosud)
 • PB162 Programování v jazyce Java (2004 - dosud)
 • PB007 Analýza a návrh systémů (2001 - 2009)
 • Cvičení a laboratorní cvičení:
 • PB162 Programování v jazyce Java (2004 - dosud)
 • PV167 Projekt z objektového návrhu informačních systémů (2005 - dosud)
 • PB007 Analýza a návrh systémů (2001 - 2009)
 • P009 Základy počítačové grafiky (2001 - 2002)
 • Semináře:
 • PV226 Seminář Laboratoře softwarových architektur a informačních systémů (2009 - dosud)
 • DTEDI Příprava tezí disertační práce (2010 - dosud)
 • Tutoriály a zvané přednášky:
 • 2006: OpenGL Fundamentals (Erasmus+ Mobility Program, praktický 16-hodinový kurz, Free University of Bolzano-Bozen, Itálie)
 • Unified Modeling Language (praktický kurz pro průmyslového partnera FI)
 • Vedení studentů:
 • Od roku 2004 vedoucí a konzultant více jak 130 úspěšně obhájených bakalářských a diplomových prací
 • Od roku 2013 školitel-konzultant 3 doktorských studentů
 • Oponent tezí disertační práce Filipa Andrese (2007)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Člen laboratoře Lasaris (Laboratory of Software Architectures and Information Systems), vedoucí výzkumné skupiny zabývající se analýzami bezpečnostních cvičení. V rámci výzkumu se snažíme vyvinout techniky umožňující uživatelům porozumět velkým nebo nestrukturovaným datům prostřednictvím interaktivních technik. Pohybujeme se v oblasti explorativní datové analýzy, webových vizualizací, multi-modálních interakcí a adaptivních uživatelských rozhraní. Výzkumná témata:
 • Monitoring bezpečnostních dat, jejich ukládání a sémantické modelování.
 • Techniky pro explorativní forenzní analýzu bezpečnostních dat.
 • Vizualizační techniky pro situační povědomí.
 • Poskytování vhledu do bezpečnostních hrozeb skrze interaktivní vizualizace.
 • Praktická bezpečnostní cvičení a jejich evaluace.
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 1.1.2018 - 31.7.2018: University of Bergen (sabbatical)
 • 25. 5. 2015 – 5. 6. 2015: Free University of Bozen-Bolzano, Bolzano, Erasmus+, ITA
  • Bloková výuka kurzu OpenGL Fundamentals.
 • 21. 4. 2005 – 22. 5. 2005: Vienna University of Technology, Wien, AUT
  • Měsíční výzkumná stáž/One month researech fellowship: The Institute of Computer Graphics and Algorithms, Computer Graphics Group, Vienna University of Technology.
Univerzitní aktivity
 • 2014 - dosud: Ambasador soutěže IT-SPY na FI a člen hodnotící komise
 • 2014 - 2015: Člen Rady pro průmyslovou spolupráci CERIT
 • 2013 - 2015: Proděkan pro rozvoj, propagaci a celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU
 • 2012 - 2014: Člen komise pro hodnocení projektů FRVŠ
 • 2008 - dosud: Konzultant a kontaktní osoba firem v rámci Sdružení průmyslových partnerů FI
 • 2004 - 2015: Osoba zodpovědná za propagaci FI vůči středním školám a zájemcům o studium
Projekty
 • Výzkumné projekty
 • 2020 - 2022: Research of New Technologies to Increase the Capabilities of Cybersecurity Experts. MV ČR, grand č. VI20202022158. Role: Vedoucí výstupu č. 2 - Software pro sběr a vyhodnocení dat z bezpečnostních her.
 • 2018 - 2022: CyberSecurity, CyberCrime and Critical Information Infrastructures Center of Excellence. MŠMT ČR, grand č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000822. Role: Člen výzkumného týmu.
 • 2018 - 2020: TEVOGS – Vehicle onboard guidance system. MPO ČR, grand č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010327. Role: Člen řešitelského týmu
 • 2016 - 2019: Simulation, detection, and mitigation of cyber threats endangering critical infrastructure. MV ČR, grant č. VI20162019014. Role: Spoluřešitel za FI.
 • 2013 - 2015: Cybernetic Proving Ground (KYPO). MV ČR, grant č. VG20132015103. Role: Spoluřešitel za FI.
 • 2009 - 2011: Triangulated models in service of haptic and virtual reality. GA ČR, grant č. 201/09/0097. Role: Člen výzkumného týmu.
 • 2007 - 2010: Dialogue generation of web presentations and graphics for visually impaired people. GA ČR, grant č. 201/07/0881. Role: Člen výzkumného týmu.
 • 2006 - 2011: CPG – Center of Computer Graphics. MŠMT, grant č. LC06008. Role: Člen výzkumného týmu.
 • 2006 - 2008: Generic OO Architectures in the Computer Graphics and Virtual Reality. GA ČR, grant č. 201/06/P247. Role: Hlavní řešitel (post-doc grant).
 • 1999 - 2004: Human-computer interaction, dialog systems and assistive technologies. MŠMT, grant č. VZ MSM 143300003. Role: Podíl na řešení (juniorní výzkumník).
 • Aplikovaný výzkum, expertní studie
 • 2013, 2015, 2016: Expert studies and qualified price estimations of a unified security system in Prague. Zadavatel: Magistrát hlavního města Prahy.
 • 2014: Mobilní řešení na pořízení dat související s montáží elektroměrů v terénu. Investor: E.ON Servisní s.r.o. Zadavatel: TakePlace company.
 • 2010: Studie proveditelnosti ve Fakultní nemocnici Brno z pohledu implementace nového nemocničního informačního systému FN u svaté Anny. Zadavatel: Fakultní nemocnice Brno.
 • 2008 - 2010: Establishment of Czech IPPC information system. Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí, grant č. SP/4H5/173/08.
 • 2010: Analysis and Modification of CRM System and Formulation of Required Business Processes. Inovační voucher spolufinancovaný magistrátem města Brna a průmyslovým partnerem KeyTech, s.r.o.
 • Rozvojové projekty
 • 2014 - 2015: Popularizace vědy a výzkumu v přírodních vědách a matematice s využitím potenciálu MU. MŠMT, grant č. CZ.1.07/2.3.00/45.0018. Role: Spoluřešitel.
 • 2011 - 2013: Innovation of the Applied Informatics Bachelor Study Programme towards the Social Informatics. MŠMT a Evropský sociální fond, grant č. CZ.1.07/2.2.00/15.0184. Role: Podíl na řešení, inovace kurzu PB162.
 • 2010 -2013: Innovation of PhD study programmes of the Faculty of Informatics Masaryk University. MŠMT a Evropský sociální fond, grant č. CZ.1.07/2.2.00/15.0196. Role: Podíl na řešení, vytvoření kurzu DTEDI.
 • 2010 - 2013: Platform for cooperation in research and education with FI MU in data processing. MŠMT a Evropský sociální fond, grant č. CZ.1.07/2.4.00/12.0049. Role: Podíl na řešení, spolupráce s průmyslovými partnery IBA CZ a oXy Online.
 • 2009 - 2012: Innovation of Master’s study programmes of the Faculty of Informatics Masaryk University. MŠMT a Evropský sociální fond, grant č. CZ.1.07/2.2.00/07.0457. Role: Podíl na řešení, inovace kurzů PA103 a PV167.
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2016: Cena ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu za projekt Kyber polygonu (KYPO)
Vybrané publikace
 • OŠLEJŠEK, Radek, Martin MACÁK a Karolína DOČKALOVÁ BURSKÁ. Hands-on Cybersecurity Training Behavior Data for Process Mining. Data in Brief. Elsevier, 2024, roč. 52, February 2024, s. 1-12. ISSN 2352-3409. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.dib.2023.109956. Article Data collection info
 • DOČKALOVÁ BURSKÁ, Karolína, Jakub Rudolf MLYNÁRIK a Radek OŠLEJŠEK. Using data clustering to reveal trainees’ behavior in cybersecurity education. Education and Information Technologies. Springer, 2024, roč. 2024, 27 s. ISSN 1360-2357. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10639-024-12480-x. Article info
 • SPURNÝ, Josef, Ivan KOPEČEK, Radek OŠLEJŠEK, Jaromír PLHÁK a Francesco CAPUTO. The Prisoner's Dilemma in the Workplace: How Cooperative Behavior of Managers Influence Organizational Performance and Stress. Kybernetes. Rome, Italy: Emerald Publishing Limited, 2022, roč. 51, č. 1, s. 52-76. ISSN 0368-492X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1108/K-04-2020-0229. URL info
 • DOČKALOVÁ BURSKÁ, Karolína, Vít RUSŇÁK a Radek OŠLEJŠEK. Data-driven insight into the puzzle-based cybersecurity training. Computers & Graphics. Elsevier Science, 2022, roč. 102, February 2022, s. 441-451. ISSN 0097-8493. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.cag.2021.09.011. Accepted manuscript (arxiv.org) Permalink to the publisher info
 • MACÁK, Martin, Radek OŠLEJŠEK a Barbora BÜHNOVÁ. Process Mining Analysis of Puzzle-Based Cybersecurity Training. Online. In Proceedings of the 27th ACM Conference on on Innovation and Technology in Computer Science Education Vol. 1 (ITiCSE '22). New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2022, s. 449-455. ISBN 978-1-4503-9201-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1145/3502718.3524819. Permalink to the publisher Accepted manuscript (arxiv.org) info
 • MACÁK, Martin, Radek OŠLEJŠEK a Barbora BÜHNOVÁ. Applying Process Discovery to Cybersecurity Training: An Experience Report. Online. In 2022 IEEE European Symposium on Security and Privacy Workshops (EuroS&PW). Neuveden: IEEE, 2022, s. 394-402. ISBN 978-1-6654-9560-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/EuroSPW55150.2022.00047. Permalink to the publisher info
 • OŠLEJŠEK, Radek, Vít RUSŇÁK, Karolína DOČKALOVÁ BURSKÁ, Valdemar ŠVÁBENSKÝ, Jan VYKOPAL a Jakub ČEGAN. Conceptual Model of Visual Analytics for Hands-on Cybersecurity Training. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics. 2021, roč. 27, č. 8, s. 3425-3437. ISSN 1077-2626. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/TVCG.2020.2977336. URL info
 • OŠLEJŠEK, Radek a Tomáš PITNER. Optimization of Cyber Defense Exercises Using Balanced Software Development Methodology. International Journal of Information Technologies and Systems Approach. IGI Global, 2021, roč. 14, č. 1, s. 136-155. ISSN 1935-570X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4018/IJITSA.2021010108. Permalink to the web of publisher info
 • DOČKALOVÁ BURSKÁ, Karolína, Vít RUSŇÁK a Radek OŠLEJŠEK. Enhancing Situational Awareness for Tutors of Cybersecurity Capture the Flag Games. Online. In Ebad Banissi, Anna Ursyn, et al. 2021 25th International Conference Information Visualisation (IV). United States of America: IEEE, 2021, s. 235-242. ISBN 978-1-6654-3827-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/IV53921.2021.00045. info
 • BERAN, Michal, František HRDINA, Daniel KOUŘIL, Radek OŠLEJŠEK a Kristína ZÁKOPČANOVÁ. Exploratory Analysis of File System Metadata for Rapid Investigation of Security Incidents. Online. In 2020 IEEE Symposium on Visualization for Cyber Security (VizSec). Salt Lake City, US: IEEE, 2020, s. 11-20. ISBN 978-1-7281-8262-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/VizSec51108.2020.00008. Permalink to the IEEE archive Preprint (arxiv.org) info
 • DAŇA, Josef, Ivan KOPEČEK, Radek OŠLEJŠEK a Jaromír PLHÁK. Simulating the Impact of Cooperation and Management Strategies on Stress and Economic Performance. Online. In Tung Bui. Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences. USA: University of Hawaii at Manoa, 2019, s. 6569-6578. ISBN 978-0-9981331-2-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.24251/HICSS.2019.787. URL info
 • OŠLEJŠEK, Radek, Vít RUSŇÁK, Karolína BURSKÁ, Valdemar ŠVÁBENSKÝ a Jan VYKOPAL. Visual Feedback for Players of Multi-Level Capture the Flag Games: Field Usability Study. Online. In Gove R., Arendt D., Kohlhammer J., Angelini M., Lyn Paul, C., Bryan C. McKenna S., Prigent N., Najafi P., Sopan A. 2019 IEEE Symposium on Visualization for Cyber Security (VizSec). Vancouver, BC, Canada: IEEE, 2019, s. 1-11. ISBN 978-1-7281-3876-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/VizSec48167.2019.9161386. Permalink na archiv IEEE Preprint na ArXiv.org info
 • VYKOPAL, Jan, Radek OŠLEJŠEK, Karolína BURSKÁ a Kristína ZÁKOPČANOVÁ. Timely Feedback in Unstructured Cybersecurity Exercises. Online. In Proceedings of Special Interest Group on Computer Science Education, Baltimore, Maryland, USA, February 21–24, 2018(SIGCSE’18). New York, NY, USA: ACM, 2018, s. 173-178. ISBN 978-1-4503-5103-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1145/3159450.3159561. URL info
 • OŠLEJŠEK, Radek. Cyber Ranges as Platforms for Research in Cyber Security. In Visual Computing Forum, Department of Informatics, University of Bergen. 2018. URL info
 • OŠLEJŠEK, Radek, Jan VYKOPAL, Karolína BURSKÁ a Vít RUSŇÁK. Evaluation of Cyber Defense Exercises Using Visual Analytics Process. Online. In Proceedings of the 48th IEEE Frontiers in Education Conference (FIE'18). San Jose, California, USA: IEEE, 2018, s. 1-9. ISBN 978-1-5386-1173-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/FIE.2018.8659299. info
 • OŠLEJŠEK, Radek, Dalibor TOTH, Zdenek EICHLER a Karolína BURSKÁ. Towards a Unified Data Storage and Generic Visualizations in Cyber Ranges. In Mark Scanlon, Nhien-An Le-Khac. Proceedings of the 16th European Conference on Cyber Warfare and Security ECCWS 2017. UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017, s. 298-306. ISBN 978-1-911218-43-2. URL info
 • VYKOPAL, Jan, Radek OŠLEJŠEK, Pavel ČELEDA, Martin VIZVÁRY a Daniel TOVARŇÁK. KYPO Cyber Range: Design and Use Cases. Online. In Cardoso J.,Cardoso J.,Maciaszek L.,Maciaszek L.,van Sinderen M.,Cabello E. Proceedings of the 12th International Conference on Software Technologies - Volume 1: ICSOFT. Madrid, Spain: SciTePress, 2017, s. 310-321. ISBN 978-989-758-262-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5220/0006428203100321. URL info
 • VYKOPAL, Jan, Martin VIZVÁRY, Radek OŠLEJŠEK, Pavel ČELEDA a Daniel TOVARŇÁK. Lessons Learned From Complex Hands-on Defence Exercises in a Cyber Range. Online. In 2017 IEEE Frontiers in Education Conference. Indianapolis, IN, USA: IEEE, 2017, s. 1-8. ISBN 978-1-5090-5919-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/FIE.2017.8190713. URL info
 • EICHLER, Zdenek, Radek OŠLEJŠEK a Dalibor TOTH. KYPO: A Tool for Collaborative Study of Cyberattacks in Safe Cloud Environment. In HCI International 2015: Human Aspects of Information Security, Privacy, and Trust. LNCS, vol. 9190. Los Angeles: Springer International Publishing, 2015, s. 190-199. ISBN 978-3-319-20375-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-20376-8_17. URL info
 • ČEGAN, Jakub, Pavel ČELEDA, Tomáš JIRSÍK, Tomáš PLESNÍK, Michal PROCHÁZKA, Petr VELAN, Jan VYKOPAL, Martin VIZVÁRY, Radek OŠLEJŠEK, Zdenek EICHLER, Dalibor TOTH, Milan ČERMÁK, Jan SOUKAL, Tomáš REBOK, Václav RAČANSKÝ, Ivo NUTÁR a Dušan LAGO. KYPO - Kybernetický polygon. 2015. KYPO - Cybernetic Proving Ground description & information info
 • OŠLEJŠEK, Radek, Zdenek EICHLER, Dalibor TOTH, Pavel ČELEDA, Jakub ČEGAN, Tomáš JIRSÍK, Tomáš PLESNÍK, Michal PROCHÁZKA, Petr VELAN, Martin VIZVÁRY a Jan VYKOPAL. Software pro vizualizaci virtuálního prostředí KYPO. 2015. Software for visualization of KYPO environment description & information info
 • HAMŘÍK, Pavel, Ivan KOPEČEK, Radek OŠLEJŠEK a Jaromír PLHÁK. Dialogue-based Information Retrieval from Images. In Computers Helping People with Special Needs:14th International Conference, ICCHP 2014. LNCS, vol. 8547. Switzerland: Springer International Publishing, 2014, s. 85-92. ISBN 978-3-319-08595-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-08596-8_13. info
 • KOPEČEK, Ivan, Radek OŠLEJŠEK a Jaromír PLHÁK. Integrating Dialogue Systems with Images. In Text, Speech and Dialogue. 15th International Conference, TSD 2012. Berlin Heidelber: Springer-Verlag, 2012, s. 632-639. ISBN 978-3-642-32789-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-32790-2_77. info
 • BENEŠ, Nikola, Barbora BÜHNOVÁ, Ivana ČERNÁ a Radek OŠLEJŠEK. Reliability analysis in component-based development via probabilistic model checking. In Proceedings of the 15th ACM SIGSOFT symposium on Component Based Software Engineering (CBSE '12). New York, NY, USA: ACM, 2012, s. 83-92. ISBN 978-1-4503-1345-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1145/2304736.2304752. info
 • KOPEČEK, Ivan a Radek OŠLEJŠEK. Communicative Images. In Smart Graphics, 11th International Symposium. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2011, s. 163-173. ISBN 978-3-642-22570-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-22571-0_19. info
 • KOPEČEK, Ivan a Radek OŠLEJŠEK. Annotating and Describing Pictures -- Applications in E-learning and Accessibility of Graphics. In Computers Helping People with Special Needs: 12th International Conference, ICCHP 2010. Berlin: Springer-Verlag, 2010, s. 124-130. ISBN 978-3-642-14096-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-14097-6_21. info
 • BÁRTEK, Luděk, Radek OŠLEJŠEK a Tomáš PITNER. Is Accessibility an Issue in the Knowledge Society? Modern Web Applications in the Ligth of Accessibility. In Organizational, Business and Technological Aspects of the Knowledge Society. Heidlberg: Springer, 2010, s. 359-364. ISBN 978-3-642-16323-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-16324-1_40. info
 • KOPEČEK, Ivan a Radek OŠLEJŠEK. Accessibility of Graphics and E-learning. In Proceedings of the Second International Conference on ICT & Accessibility. Hammamet: Art Print, 2009, s. 157-165. ISBN 978-9973-37-516-2. info
 • OŠLEJŠEK, Radek. Annotation of Pictures by Means of Graphical Ontologies. In Proceedings of the 2009 International Conference on Internet Computing ICOMP 2009. USA: CSREA Press, 2009, s. 296-300. ISBN 1-60132-110-4. info
 • KOPEČEK, Ivan a Radek OŠLEJŠEK. GATE to Accessibility of Computer Graphics. In Computers Helping People with Special Needs: 11th International Conference, ICCHP 2008. Berlin: Springer-Verlag, 2008, s. 295-302. ISBN 978-3-540-70539-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-70540-6_44. info
 • KOPEČEK, Ivan a Radek OŠLEJŠEK. Dialogue-Based Processing of Graphics and Graphical Ontologies. In Text, Speech and Dialogue. Proceedings of 11th International Conference. Berlin: Springer, 2008, s. 601-608. ISBN 978-3-540-87390-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-87391-4_76. info
 • KOPEČEK, Ivan a Radek OŠLEJŠEK. Hybrid Approach to Sonification of Color Images. In The 2008 International Conference on Convergence and Hybrid Information Technology. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008, s. 722-727. ISBN 978-0-7695-3407-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/ICCIT.2008.152. info
 • BÁRTEK, Luděk, Ivan KOPEČEK a Radek OŠLEJŠEK. Setting Layout in Dialogue Generating Web Pages. In Text, Speech and Dialogue. 10th International Conference, Pilsen, Proceedings. Berlin: Springer, 2007, s. 613-620. ISBN 3-540-74627-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-74628-7_79. info
 • KOPEČEK, Ivan a Radek OŠLEJŠEK. Creating Pictures by Dialogue. In Computers Helping People with Special Needs: 10th International Conference, ICCHP 2006. Berlin: Springer-Verlag, 2006, s. 61-68. ISBN 3-540-36020-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/11788713_10. info
 • KOPEČEK, Ivan a Radek OŠLEJŠEK. The Blind and Creating Computer Graphics. In Proceedings of the Second IASTED International Conference on Computational Intelligence. Anaheim, Calgary, Zurich: ACTA Press, 2006, s. 343-348. ISBN 0-88986-602-3. info
 • OŠLEJŠEK, Radek a Jiří SOCHOR. A Flexible, Low-Level Scene Graph Traversal with Explorers. In Spring Conference on Computer Graphics 2005. Bratislava, Slovakia: Comenius University, 2005, s. 194-201. ISBN 80-223-2057-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1145/1090122.1090155. info
 • FLASAR, Jan, Luděk POKLUDA, Radek OŠLEJŠEK, Pavel KOLČÁREK a Jiří SOCHOR. VRECKO: Virtual Reality Framework. In Theory and Practice of Computer Graphics 2005. 1. vyd. Canterbury: Eurographics Association, 2005, s. 203-208. ISBN 3-905673-56-8. info
 • OŠLEJŠEK, Radek a Jiří SOCHOR. Generic Graphics Architecture. In Conference Proceedings 2003 Theory and Practice of Computer Graphics. 1. vyd. Birmingham: IEEE Computer Society, 2003, s. 105-112. ISBN 0-7695-1942-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/TPCG.2003.1206937. URL info

9. 3. 2023


Životopis: doc. RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D. (učo 3636), verze: čeština(1), změněno: 9. 3. 2023 20:01, R. Ošlejšek

Další varianta: angličtina(1)