Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • JUDr. Martin Netolický, Ph.D., 22. 9. 1982
Pracoviště
 • Katedra finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity
Funkce na pracovišti
 • student doktorského studia - školitel JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 9/2006 - 12/2010 - Právnická fakulta MU, doktorské studium, Teoretické právní vědy, obor Finanční právo
 • 4/2007 - Právnická fakulta MU, rigorózní zkouška, obor Finanční právo, rigorózní práce - Vzájemný vztah mezi státním rozpočtem a územními rozpočty
 • 9/2001 až 5/2006 - Právnická fakulta MU, magisterské studium, Právo a právní věda, obor Právo, diplomová práce - Vzájemný vliv státní správy a samosprávy v obcích a krajích
 • 9/1994 až 5/2001 - Maturitní zkouška, Gymnázium Česká Třebová
Přehled zaměstnání
 • 11/2012 dosud - hejtman Pardubického kraje
 • 12/2011 až 11/2012 - člen rady Pardubického kraje zodpovědný za oblast zdravotnictví
 • 11/2008 až 12/2011- poradce hejtmana Pardubického kraje
 • 8/2006 až 7/2010 - poradce stínového ministra pro místní rozvoj
 • 5/2005 až 8/2006 - externí poradce ministra pro místní rozvoj
 • 8/2002 až 6/2006 - asistent poslance Parlamentu České republiky Mgr. Radko Martínka
 • 8/2002 dosud - OSVČ s předmětem podnikání činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Pedagogická činnost
 • 5/2008 dosud - Právnická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, Katedra správní vědy a správního práva - vysokoškolský učitel - odborný asistent pro obor správní právo
 • Vyučované předměty: Financování a hospodaření ÚSC, Správní právo
Mimouniversitní aktivity
 • 10/2006 dosud - člen Zastupitelstva města Česká Třebová
 • 12/2006 až 12/2010 - předseda kontrolního výboru ZM Česká Třebová
 • 11/2010 až 1/2012 - člen Rady města Česká Třebová
 • 10/2008 dosud - člen Zastupitelstva Pardubického kraje
 • 11/2008 dosud - předseda klubu zastupitelů ČSSD Pardubického kraje
 • 12/2008 až 12/2011 - člen Finančního výboru Zastupitelstva Pardubického kraje, místopředseda Majetkové komise Rady Pardubického kraje
 • 12/2008 dosud - člen výboru Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod
Vybrané publikace
 • NETOLICKÝ, Martin. Vztahy mezi články rozpočtové soustavy. První. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. 264 s. ISBN 978-80-7399-978-0. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Novela rozpočtových pravidel přináší pro obce řadu změn od 1. dubna. Obec a finance, Praha: TRIADA spol. s r. o., 2009, XIV., č. 1, s. 14. ISSN 1211-4189. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Měření rychlosti vozidel soukromými subjekty ve světle judikátů správních soudů. In Olomoucké právnické dny 2008. 1. vydání. Olomouc: Právnická fakulta v Olomouci, 2009. 3 s. ISBN 978-80-903400-3-9. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Jaký vliv má ekonomická krize na územní rozpočty? In COFOLA 2009: the Conference Proceedings. 1. edition. Brno: Brno : Masaryk University, 2009. s. 228-231, 3 s. ISBN 978-80-210-4821-8. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Zásady v rozpočtovém právu. In Dny práva - 2009 - Days of Law. 1. vyd. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2009. 6 s. ISBN 978-80-210-4989-5. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Rozpočty obcí v naší legislativě. První. Brno: Tribun EU, 2008. 50 s. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-7399-340-5. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Obchodní tajemství nebo veřejná informace o společnosti založené obcí? Obec a finance, Praha: TRIADA spol. s r. o., 2008, XIII, č. 1. ISSN 1211-4189. info
 • POTĚŠIL, Lukáš a Martin NETOLICKÝ. Delegování zástupců obce do orgánů obchodních společností. Moderní obec, Praha: ECONOMIA a.s., 2008, XIV., č. 3, s. 42-42. ISSN 1211-0507. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Daňové příjmy obcí v roce 2007 zaznamenaly nárůst. Obec a finance, Praha: TRIADA spol. s r. o., 2008, XIII., č. 2, s. 12-13. ISSN 1211-4189. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Co všechno může a nemůže kontrolní výbor zastupitelstva obce? Moderní obec, Praha: Economia, a. s., 2008, XIV., č. 6. ISSN 1211-0507. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Vývoj cen a výdaje obcí. Obec a finance, Praha: TRIADA spol. s r. o., 2008, XIII., č. 3, s. 20-21. ISSN 1211-4189. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Má kritérium rozlohy obce opodstatnění pro přerozdělení sdílených daní? In EUROPEANIZATION OF THE NATIONAL LAW, THE LISBON TREATY AND SOME OTHER LEGAL ISSUES. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 506-511, 6 s. ISBN 978-80-210-4630-6. info
 • ŠTEFANOVÁ, Alexandra a Martin NETOLICKÝ. Ne všechny obce na novém přerozdělení daní vydělaly. Regiony, Praha: MegaArt, s.r.o., 2008, roč. 2., č. 8, s. 21-23. ISSN 1802-6672. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Kritérium rozlohy a zvýhodnění malých obcí při rozdělování daní? Obec a finance, Praha: TRIADA spol. s r. o., 2008, roč. 2008, č. 4, s. 24-25. ISSN 1211-4189. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Daňové příjmy krajů v České republice. In Dny práva - 2008 - Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 6 s. ISBN 978-80-210-4733-4. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Změny ve financování obcí v České republice. In Days of public law - Collection of abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 529-538, 10 s. ISBN 978-80-210-4430-2. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Co jsou plnohodnotné a neplnohodnotné kraje ? Veřejná správa, Praha: Ministerstvo vnitra, 2007, XVIII., 15., s. 9. ISSN 1213-6581. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Evropská charta místní samosprávy a financování obcí. In PFAMEI 2007 Sborník abstraktů příspěvků I. ročníku mezinárodní konference. 2007. ISBN 978-80-210-4286-5. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Evropská charta místní samosprávy a financování obcí. In PFAMEI 2007- Sborník abstraktů a příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD-ROM). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 1-3, 3 s. ISBN 978-80-210-4287-2. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Bude Česká republika více dbát svých mezinárodních závazků ? Moderní obec, Praha: Economia, a. s., 2007, XIII, 7., s. 10. ISSN 1211-0507. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Rozpočtové určení daní pro obce : Jaké změny nás čekají ? Moderní obec, Praha: Economia, a. s., 2007, XIII, č. 8, s. 10-11. ISSN 1211-0507. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Zařadíme spotřební daně do systému rozpočtového určení daní územním celkům ? Obec a finance, Praha: TRIADA spol. s r. o., 2007, XII, č. 4, s. 20. ISSN 1211-4189. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Je starosta skutečně neomezený vládce ? Moderní obec, Praha: Economia, a. s., 2007, XIII, č. 10, s. 46-47. ISSN 1211-0507. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Slovenský model rozpočtového určení daní - vzor nebo inspirace. Obec a finance, Praha: TRIADA spol. s r. o., 2007, XII., č. 5. ISSN 1211-4189. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Jak se změní systém přerozdělení daní pro města a obce. Moderní obec, Praha: Economia, a. s., 2007, XIII., č. 12, s. 10-11. ISSN 1211-0507. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Novely posilují pravomoci strážníků. Moderní obec: Měsíčník Hospodářských novin pro komunální politiku a regionální rozvoj, Praha: ECONOMIA, 2006, XII, 9., s. 44. ISSN 1211-0507. info

28. 12. 2012


Životopis: JUDr. Martin Netolický, Ph.D. (učo 61145), verze: čeština(1), změněno: 28. 12. 2012 12:47, M. Netolický