Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Tomáš Lajkep, narozen 15.2.1964 ve Znojmě. Ženatý, aktuálně tři děti (Ester, Kristián, Dominik). Manžlka na MD, překladatelka beletrie z angličtiny a němčiny
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2002 - PhD. - ukončeno doktorandské studium na FF MU v Brně, složena státní zkoužka z filosofie, obhájena práce "Etické problémy technologických a společnských intervencí do lidského sexuálního a reprodukčního chování" 1996 - Nadstavbová atestace z dětské a dorostové psychiatrie 1996 - Ukončen specializační kurz v akupunktuře (ILF Praha) 1993 - Atestace z obecné psychiatrie 1989 - Ukončeno studium na LF UJEP Brno s vyznamenáním 1983 - Maturita na gymnásiu v Kutné Hoře s vyznamenáním
Přehled zaměstnání
 • Soukromá psychiatrická praxe od roku 1993 Sekundární lékař, později zástupce primaře v Dětské psychiatrické léčebně ve Velké Bíteši - od r. 1990 do r. 1996
Vědeckovýzkumná činnost
 • Vlastní vědecká činnost. Etika a psychiatrie, etika a asistovaná reprodukce, eutanázie
Akademické stáže
 • 1997 - Ústav pro humanitní studia - Oxford University. Školitel T. Hope. 1999 - Ústav lékařské etiky O Porto University. Školitel R. Nunes.
Mimouniversitní aktivity
 • Člen psychiatrické společnosti ČLS JEP Člen etické společnosti ČLS JE Člen společnosti pro biologickou psychiatrii Člen Centrální etické komise MZ
Vybrané publikace
 • LAJKEP, Tomáš. Požadavky dětských pacientů. Pediatrie pro praxi, Konice: Solen, s.r.o., 2005, roč. 6, č. 1, s. 48-49. ISSN 1213-0494. info
 • LAJKEP, Tomáš. Obraz psychiatrie ve třech literárních dílech dvacátého století. Praktický lékař, Praha: ČLS JEP, 2004, roč. 84, č. 3, s. 160-161. ISSN 0032-6739. info
 • LAJKEP, Tomáš. Etika,sex, reprodukce. Zbraslavice: FARMclub, 2004. 115 s. FARMclub, první vydání. ISBN 80-239-2243-2. info
 • LAJKEP, Tomáš. Problém s homosexualitou. Distance : revue pro kritické myšlení, Ronov n/D: Triality, 2004, roč. 6, č. 4, s. 61-66. ISSN 1212-7833. info
 • LAJKEP, Tomáš. Eutanázie - konec medicíny. In Sborník 8. ostravských dnů podpůrné léčby v onkologii. Ostrava: Radioeterapeutická klinika FNsP Ostrava, 2004. s. 65. ISBN 80-02-01637-8. info
 • LAJKEP, Tomáš. Obraz psychiatrie v některých literárních dílech 20. století. In Česká psychiatrie a svět. první. Praha: Galén, 2004. s. 129-132, 4 s. ISBN 80-7262-273-0. info
 • LAJKEP, Tomáš. Svědectví literatury o situaci psychicky nemocných v Rusku a Sovětském Svazu. Česká a Slovenská psychiatrie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 100, č. 5, s. 313-315. ISSN 1212-0383. info
 • LAJKEP, Tomáš. Kdopak je tu paranoidní? Zdravotnické noviny, Praha,ČR: Strategie Praha s.r.o., 2004, roč. 2004, č. 27, s. 7-7. ISSN 0044-1996. info
 • LAJKEP, Tomáš. Potřebují vědci etiku? Zdravotnické noviny - Lékařské listy, Praha: Strategie s.r.o., 2004, roč. 53, č. 37, s. 20-20. ISSN 0044-1996. info
 • LAJKEP, Tomáš. Lékařská etika v praxi. Lékařské listy, příloha ZDN, Praha: Sanoma Magazines Praha, s.r.o., 2004, roč. 53, č. 39, s. 23-23. ISSN 0044-1996. info
 • LAJKEP, Tomáš. Etické problémy gerontopsychiatrie. Česká a Slovenská Psychiatrie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 100, č. 7, s. 440-444. ISSN 1212-0383. info
 • LAJKEP, Tomáš. Filozofické souvislosti eugeniky. Filosofický asopis, Praha: Filozofický ústav AV R, 2004, roč. 52, č. 5, s. 735-748. ISSN 0015-1831. info
 • LAJKEP, Tomáš. Ze stáže v britském Ethox centru. Lékařské listy-příloha Zdravotnických novin, Praha: Strategie Praha, s.r.o., 2004, roč. 53, č. 50, s. 15. ISSN 0044-1996. info
 • LAJKEP, Tomáš. Diskuse o homosexualitě s Michalem Semínem. Distance : revue pro kritické myšlení, Ronov n/D: Triality, 2004, roč. 7, č. 3, s. 63-66. ISSN 1212-7833. info
 • LAJKEP, Tomáš. Bioetika a etika manažerské sféry. In Podnikání, globalizace, etika. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 71. ISBN 80-903188-3-5. info
 • LAJKEP, Tomáš. Etické problémy dětské a dorostové psychiatrie. Česká a Slovenská Psychiatrie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, roč. 99, č. 3, s. 129-133. ISSN 1212-0383. info
 • LAJKEP, Tomáš. Lékařská etika a politika II. Zdravotnické noviny-Lékařské listy, Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2003, roč. 52, č. 19, s. 24. ISSN 0044-1996. info
 • LAJKEP, Tomáš. Bioetická konvence Rady Evropy a její vliv na rozvoj psychiatrie. Psychiatrie 2003, Praha: Tigis, 2003, roč. 7, Supp. 2, s. 58. ISSN 1211-7579. info
 • LAJKEP, Tomáš. Zrcadlení sporu o duši a tělo v psychiatrii. Psychiatrie 2003, Praha: Tigis, 2003, roč. 7, Supp. č.2, s. 58-61. ISSN 1211-7579. info
 • LAJKEP, Tomáš. Lidské embryo a dva možné morální přístupy. Reprodukční medicína, Sekce asistované reprodukce ČGS ČLS JEP, 2003, roč. 1, č. 1, s. 16-17. ISSN 1213-1318. info
 • LAJKEP, Tomáš. Status lidského embrya z hlediska filozofické antropologie. Scripta bioethica, Brno: Hippokrates, 2003, roč. 3, č. 4, s. 4-10. ISSN 1213-2977. info
 • LAJKEP, Tomáš. Cesty eugeniky. Medical Ethics and Bioethics, Bratislava, 2001, roč. 8, 3-4, s. 6-8. ISSN 1335-0560. info

18. 9. 2017


Životopis: MUDr. Tomáš Lajkep, Ph.D. (učo 663), verze: čeština(1), změněno: 18. 9. 2017 09:36, Z. Diviš