Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Vlasta Reittererová
 • Narozena 9. ledna 1947 v Praze, vdaná, tři děti Do 1998 publikace pod jménem Benetková
Pracoviště
 • Masarykova univerzita v Brně'
  ' Filozofická fakulta'
  ' Ústav hudební vědy'
  ' Arne Nováka 1'
  ' 660 88 Brno'
  '
Funkce na pracovišti
 • vědecko-výzkumný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1988: PhDr. na základě rigorózní zkoušky'
 • ' 1972: studium hudební vědy, prom. hist., diplomová práce "Bedřich Smetana: Dvě vdovy. Dramaturgciká analýza opery", Filozofická fakulta Karlovy univerzity v Praze'
 • ' 1969: Lidová konzervatoř pro pracující, herectví, pantomima'
 • '
Přehled zaměstnání
 • od 2002: Ústav hudební vědy FF MU, vědecko-výzkumná asistentka'
 • ' 1987-2002: Ústav hudební vědy FF UK, vědecká pracovnice'
 • ' 1998-2002: Pražská konzervatoř, vedení hudebně-estetického semináře'
 • ' 1972-1987: Československá umělecká agentura Pragokoncert, dramaturg'
 • ' 1971-1972: Divadlo E. F. Buriana Praha, uklízečka'
 • ' 1968-1971: Krušnohorské divadlo Teplice, tanečnice'
 • '
Pedagogická činnost
 • od 2002: Ústav hudební vědy FF MU, dějiny hudby 20. století, hudební divadlo'
 • ' od 2002: členka oborové rady doktorského studia oboru taneční umění - taneční věda na AMU Praha'
 • ' 1998-2002: Pražská konzervatoř, hudebně-estetický seminář'
 • ' 1992-2002: Ústav hudební vědy FF UK, dějiny hudebního divadla
Vědeckovýzkumná činnost
 • Specializace: dějiny hudby 19. a 20. století, dějiny hudebního divadla, hudba mezi dvěma válkami, hudba německých skladatelů v Čechách'
 • ' od 2001: účast na grantovém projektu GAČR "Bibliografie hudebních časopisů v českých zemích do roku 1918"'
 • ' od 2000: členka autorského kolektivu výzkumného projektu "Český hudební slovník osob a institucí"'
 • ' od 1999: členka autorského kolektivu výzkumného projektu "Dějiny českého divadla"'
 • ' 1994, 1996, 1998, 2000: mezinárodní konference KONTEXTE - Musica iudaica, organizace a spoluredakce jejích sborníků'
 • '
Universitní aktivity
 • 1990-1994: členka Akademického senátu FF UK Praha'
 • '
Mimouniversitní aktivity
 • od 2002: členka grantové komise odboru umění a knihoven Ministerstva kultury ČSR'
 • ' od 1998: členka Arbeitsgemeinschaft für die Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa an der Technischen Universität Chemnitz'
 • ' od 2004: clenka Mezinarodni spolecnosti Leose Janacka, clenka vyboru'
 • ' od 2004: členka RISM-Österreich, Forschungsverein für das Quellenlexikon der Musik'
 • '
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1998: bronzová pamětní medaile Univerzity Karlovy'
 • '
Vybrané publikace
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudba v protektorátu 1941. Mezi Mozartem a Dvořákem. In Jiří Hasil, Milan Hrdlička. Psáno do oblak. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2011. s. 133-142, 10 s. ISBN 978-80-246-1925-5. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Der griechische Mythos im romantischen musikalischen Gewand. 1. vyd. Ljubljana: Slovenski glasbeni dnevi, 2010. s. 100-110, 11 s. ISBN 978-961-91596-9-9. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. "O hudbě se tolik navykládá, a tak málo se poví". Felix Mendelssohn Bartholdy 1809-1847. Harmonie, Praha: Muzikus, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 24-28. ISSN 1210-8081. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Alois Hába und tschechoslowakische Sektion der IGNM: Niederlagen und Siege. Bern: Peter Lang, 2009. s. 237-250, 14 s. ISBN 978-3-03910-856-5. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Von der Verkauften Braut zur Eishockey-Oper. Praha: Univerzita Karlova, 2009. 11 s. Přednášky z Letní školy slovanských studií. ISBN 978-80-86642-47-3. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. "Es hat weniger Ärgernis erregt als ich erwartete..." (Die tschechoslowakischen Komponisten Emil František Burian, Jaroslav Ježek, Erwin Schulhoff, Bohuslav Martinů u. a., und der Polystil ihrer Zeit). In 23. slovenski glasbeni dnevi. Glasba v dvjasetih letih 20. stoletja. 1. vyd. Ljubljana: Slovenski glasbeni dnevi, 2009. s. 151-164, 14 s. ISBN 978-961-61596-4-4. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Alois Hába - Experimentator oder Eklektiker? In Littera Nigro scripta manet. Praha: Koniash Latin Press, 2009. s. 179-206, 28 s. ISBN 978-80-86791-50-0. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta a Hubert REITTERER. Musik ohne Grenzen. Zwischen Konfrontation und Ausgleich. In Österreich. Tschechien. Geteilt – getrennt – vereint, Beitragsband und Katalog der Niederösterreichischen Landesausstellung. 1. vyd. Schallaburg: Niederösterreichische Landesausstellung, 2009. s. 342-346, 5 s. ISBN 9008895009239. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. „Jsem z oněch vzácně se vyskytujících typů mužů, kteří raději slouží, chrání...“. Opus musicum, Brno: Opus musicum, 2009, roč. 2009, 1, 2, s. 15-29, 4-22. ISSN 0862-8505. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta a Lubomír SPURNÝ. Alois Hába. In HEISTER, Hans-Werner a Walter-Wolfgang SPARRER. Komponisten der Gegenwart. München: Richard Boorberg Verlag, 2009. s. 1 - 50, 50 s. Komponisten der Gegenwart. ISBN 978-3-86916-011-5. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Eine Entwicklungsphase auf dem Weg zur tschechischen Nationaloper. In Die „Schaubühne“ in der Epoche des Freischütz. Theater und Musiktheater der Romantik. Anif/Salzburg: Verlag Mueller-Speisser, 2009. s. 594-612, 19 s. ISBN 978-3-902537-14-0. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Josef Bohuslav Foerster. Harmonie, Praha: Muzikus, 2009, roč. 2009, č. 12, s. 9-12. ISSN 1210-8081. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Alois Hába a proměny hudebního života 20. století. Harmonie, Praha: Muzikus, 2009, roč. 2009, 1-12, s. passim. ISSN 1210-8081. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta, Eva HAZDROVÁ KOPECKÁ a Dita KOPÁČOVÁ HRADECKÁ. Zaprášená kritika I. Harmonie, Praha: Muzikus, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 28-30. ISSN 1210-8081. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Zaprášená kritika II. Harmonie, Praha: Muzikus, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 28-30. ISSN 1210-8081. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Zaprášená kritika III. Harmonie, Praha: Muzikus, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 14-16. ISSN 1210-8081. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Von der "Verkauften Braut" zur Eishockey Oper. In Osobnost, nacionalna identita v glasbi v obdobju globalizacije. 1. vyd. Ljubljana: Slovenski glasbeni dnevi 2007, 2008. s. 140-151, 12 s. ISBN 978-961-91596-3-7. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Zaprášená kritika V. Harmonie, Praha: Muzikus, 2008, roč. 2008, č. 5, s. 22-23. ISSN 1210-8081. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Zaprášená kritika VI. Harmonie, Praha: Muzikus, 2008, roč. 2008, č. 6, s. 22-23. ISSN 1210-8081. info
 • KUNA, Milan. Dvakrát zrozený. Život a dílo Karla Reinera. spoluredaktor. 1. vyd. Praha: H + H, 2008. 468 s. ISBN 978-80-7319-078-1. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Folkloristická epizoda Aloise Háby. Opus musicum, Brno: Opus musicum, 2008, roč. 40, č. 2, s. 4-13. ISSN 0862-8505. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Die Musik im Protektorat. Zwischen Mozart und Dvořák 1941. vyd. Andreas Wehrmeyer. In Musik im Protektorat Böhmen und Mähren (1939-1945). Fakten - Hintergründe - Historisches Umfeld. 1. vyd. München: G. Ricordi u. Co. Bühnen- und Musikverlag, 2008. s. 169-192, 24 s. ISBN 978-3-938809-34-1. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Ullmann, Viktor. In Český hudební slovník. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2008. s. nestr. slovníkové heslo info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Mé dílo je taková maličkost. Giacomo Puccini. Harmonie, Praha: Muzikus, 2008, roč. 2008, č. 11, s. 13-15. ISSN 1210-8081. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudební umění jako realizovaná pravdivost. Podíl Aloise Háby na stavbě a propagaci čtvrttónového klavíru. Hudební věda, Praha: AV ČR, 2008, roč. 45, 1-2, s. 125-178. ISSN 0018-7003. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Religiosität – Märchen – Sage bei tschechischen Komponisten. Einige Bemerkungen zum Beitrag von Helmut Loos. In Musikgeschiche in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. 1. vyd. Leipzig: Universität Leipzig, 2008. s. 210-236, 37 s. ISBN 978-3-926196-51-4. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Proměny hudebněhistorické metody na příkladu vídeňských žáků Giuda Adlera. In Miscellanea z výročních konferencí České společnosti pro hudební vědu 2007. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR, Česká společnost pro hudební vědu, 2008. s. 11-36, 16 s. ISBN 978-80-87112-16-8. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudební křižovatky. Česko - Rakousko. Čeští hudebníci a Rakousko 1. Harmonie, Praha: Muzikus, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 3-7. ISSN 1210-8081. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudební křižovatky. Rakousko. Čeští hudebníci a Rakousko 2. Harmonie, Praha: Muzikus, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 3-7. ISSN 1210-8081. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudební křižovatky: Česko – Německo (1. část). Čeští hudebníci a Německo. Harmonie, Praha: Muzikus, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 4-7. ISSN 1210-8081. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudební křižovatky: Česko – Německo (2. část). Čeští hudebníci a Německo. Harmonie, Praha: Muzikus, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 4-7. ISSN 1210-8081. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Šťastný Bernard Václav; Starý Emanuel; Špidlen František. In Österreichisches Biographisches Lexikon. 1. vyd. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2007. s. 18, 111, 114, 3 s. 59. ISBN 978-3-7001-3864-8. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta a Hubert REITTERER. Spis, Stanislaw; Stadler, Alfred. In Oersterreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950. 1. vyd. Wien: Oesterreichische Akademie der Wissenschaften, 2007. s. 33, 59, 72, 3 s. 59. ISBN 978-3-7001-3864-8. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta a Pavel PETRÁNĚK. Srb-Debrnov, Josef. In Oesterreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950. 1. vyd. Wien: Oesterreichische Akademie der Wissenschaften, 2007. s. 59. 59. ISBN 978-3-7001-3864-8. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Die tschechischen Musikvereine in Wien im 19. und 20. Jahrhundert. Zwischen Seriosität und Parodie. In Glasba za družabne priložnosti - glasba za razvedrilo, glasba za vsak dan. 1. vyd. Ljubljana: Slovenske glasbene dnevi, 2007. s. 150-155, 6 s. ISBN 978-961-91596-2-0. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Alois Hába - experimentátor nebo eklektik? acta.musicologica, Brno: Masarykova univerzita Brno, 2007, roč. 2007, č. 1, s. nestr. ISSN 1214-5955. info
 • WAGNER, Richard. Můj život. překlad. 1. vyd. Praha: Národní divadlo Praha, 2007. 597 s. Knihovna opery Národního divadla. ISBN 978-80-7258-005-7. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta a Hubert REITTERER. Weinberger, Jaromír. In Die Musik in Geschichte und Gegenwart. 1. vyd. Kassel: Bärenreiter, 2007. s. 692-694, 3 s. Personenteil 17. ISBN 978-3-7618-1137-5. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudební křižovatky. Nejbližší slovanští sousedé (1). Harmonie, Praha: Muzikus, 2007, roč. 2007, č. 7, s. 4-7. ISSN 1210-8081. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudební křižovatky. Nejbližší slovanští sousedé. Rusko II a Sovětský svaz - zničená generace. Harmonie, Praha: Muzikus, 2007, roč. 2007, č. 8, s. 3-7. ISSN 1210-8081. info
 • BRAUNBEHRENS, Volkmar. Salieri. Hudebník v Mozartově stínu. překlad. 1. vyd. Praha: H plus H, 2007. 197 s. ISBN 978-80-7319-060-6. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudební křižovatky. Polsko-ukrajinské a jiné proměny. Harmonie, Praha: Muzikus, 2007, roč. 2007, č. 9, s. 3-7. ISSN 1210-8081. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta a Prchal, Jan HOLUBEC, JIŘÍ. Nebojme se klasiky. In Nebojme se klasiky. 1. vyd. Praha: Editio Bärenreiter, 2007. s. passsim, 10 s. ISBN M-2601-0399-3. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Folkloristická epizoda Aloise Háby. acta.musicologica, Brno: Masarykova univerzita Brno, 2007, roč. 2007, č. 2, s. nestr. ISSN 1214-5955. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta a Hubert REITTERER. Mozart 2006. In Přednášky z 50. běhu Letní školy slovanských studií. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2007. s. 172-183, 12 s. ISBN 978-80-86642-45-1. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Duchovní píseň v českých zemích XII. Duchovní píseň ve světské roli. Hudební rozhledy, Praha: Společnost pro Hudební rozhledy, 2007, roč. 60, č. 12, s. 40-41. ISSN 0018-6996. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Téměř anonymní torzo. Informace o Milu Brožkové-Štursové. In Stopy tance. Taneční prameny a jejich interpretace. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2007. s. 88-100, 13 s. ISBN 978-80-7331-118-6. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Einige Ausblicke auf die ethische Botschaft von Opern der Dreißigerjahre (Am Beispiel der Opern von Fidelio F. Finke "Die Jakobsfahrt", Viktor Ullmann "Der Sturz des Antichrist", Josef Bohuslav Foerster "Bloud" und Otakar Ostrčil "Honzovo království"). In New Music in the New Europe 1918-1938: Ideology, theory and practice. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 21-38, 18 s. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudba v Čechách a na Moravě v období německého protektorátu (1939-1945). Ticho před bouří? Harmonie, Praha: Muzikus, 2006, roč. 16, č. 1, s. 5-7. ISSN 1210-8081. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta a Hubert REITTERER. W. A. Mozart. Legendy a mýty. Harmonie, Praha: Muzikus, 2006, roč. 16, č. 1, s. 12-15. ISSN 1210-8081. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudba v Čechách a na Moravě v období německého protektorátu (1939-1945). Země na okraji. Sudety. Harmonie, Praha: Muzikus, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 4-7. ISSN 1210-8081. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta a Hubert REITTERER. Slovanský element a vídeňské (hudební) divadlo. In HOJDA, Zdeněk, Marta OTTLOVÁ a Roman PRAHL. "Slavme slavně slávu Slávóv slavných". Slovanství a česká kultura 19. století. 1. vyd. Praha: KLP-Koniash Latin Press, 2006. s. 291-306, 16 s. ISBN 80-86791-31-9. info
 • BRAUNBEHRENS, Volkmar. Mozart ve Vídni. překlad. 1. vyd. Praha: H + H, 2006. 375 s. ISBN 80-7319-047-8. info
 • LEOPOLD, Silke. Dobré ráno, milá ženuško! překlad. 1. vyd. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2006. 125 s. ISBN 80-86385-32-9. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta a Tereza PÁVOVÁ. Hudba v Čechách a na Moravě v období německého protektorátu 1939-1945. Hudební divadla. Harmonie, Praha: Muzikus, 2006, č. 6, s. 4-7. ISSN 1210-8081. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Benoni, Bohumil. Berman Karel. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2006. 3 s. Biografický slovník českých zemí, sv. 4. ISBN 80-7277-299-6. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta a Hubert REITTERER. Bezděk, Bedřich Václav. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2006. 1 s. Biografický slovník českých zemí, sv. 4. ISBN 80-7277-299-6. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Pěvci Pražských jar. 1. vyd. Praha: Pražské jaro, 2006. 16 s. ISBN 80-903735-0-X. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudba v Čechách a na Moravě v období německého protektorátu. Hudební spolky. Harmonie, Praha: Muzikus, 2006, roč. 2006, č. 7, s. 4-7. ISSN 1210-8081. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Komponisten der südslawischen Länder in Böhmen bzw. Tschechien. In Jubilejni 20. slovenski glasbeni dnevi. Stoletja glasbe na Slovenskem. 1. vyd. Ljubljana: Festival Ljubljana, 2006. s. 145-157, 13 s. ISBN 961-91596-1-6. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Prague as european cultural metropolis of the inter-war period. Czech Music, Praha: České hudební informační středisko, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 12-17. ISSN 1211-0264. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Das Unverwirklichte und das Unverwirklichbare in den Opern von Alois Hába. In Traum und Wirklichkeit in Theater und Musiktheater. 1. vyd. Salzburg/Anif: Verlag Mueller-Speiser, 2006. s. 576-586, 11 s. ISBN 3-85145-099-X. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Zhudebněná mateřština. In Přednášky z XLIX. běhu Letní školy slovanských studií. 1. vyd. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2006. s. 251-270, 20 s. ISBN 80-86644-5. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudba v Čechách a na Moravě v období německého protektorátu 1939-1945. Hudba v koncentračních táborech. Harmonie, Praha: Muzikus, 2006, roč. 2006, č. 10, s. 4-6. ISSN 1210-8081. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Smetana, Bedřich. In Oesterreichisches Musiklexikon. 1. vyd. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2006. s. 2236-2238, 3 s. ISBN 3-7001-36067-8. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta, Hubert REITTERER a Elisabeth Theresia FRITZ. Tschechien. In Oesterreichisches Musiklexikon. 1. vyd. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2006. s. 2456-2459, 5 s. ISBN 3-7001-3067-8. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Slovníková hesla: August Wilhelm Ambros (s J. Ludvovou), Vilém Blodek, Karel Bendl (s P. Petráňkem), Hana Cavallarová, Adolf Čech, Karel Čech (+ Jaromír Paclt), z Ehrenbergů, Eleonora, Vladislav Florjanský, Vilém Heš, Jan Hnojil, František Hynek, Adolf K. In LUDVOVÁ, Jitka. Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav - Academia, 2006. s. průběžně. Česká divadelní encyklopedie. ISBN 80-7008-188-0. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Beno Blachut, Amálie Bobková, Marja Bogucká. In Biografický slovník českých zemí. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2006. s. průběžně. sv. 5. ISBN 80-7277-309-7. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudba v Čechách a na Moravě v období německého protektorátu. Hudební život sudetských Němců. Harmonie, Praha: Muzikus, 2006, roč. 2006, č. 11, s. 4-6. ISSN 1210-8081. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudba v životě českých spolků ve Vídni. In Miscellanea z výročních konferencí 2001 až 2005. 1. vyd. Praha: Česká společnost pro hudební vědu, 2006. s. 184-193, 10 s. ISBN 80-86820-02-5. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Ojedinělí operní hrdinové. Nábožensko-politické konflikty na jevišti. acta.musicologica, Brno: Masarykova univerzita, Ústav hudební věd, 2006, roč. 2006, č. 3, s. nestr. ISSN 1214-595. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta a Hubert REITTERER. Alois Hába – Slavko Osterc: Briefwechsel 1931–1940. Leipzig: Universität Leipzig, 2006. URL info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta a Lubomír SPURNÝ. "Hudba nezná hranic" - aneb Hába v Darmstadtu. Opus musicum Hudební revue, Brno, 2006, roč. 38/2006, č. 6, s. 4-7. ISSN 0862-8505. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Richard Wagner. "Nyní můžeme svobodně dýchat...". Harmonie, Praha: Muzikus, 2005, roč. 14, č. 4, s. 28-31. ISSN 1210-8081. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Tanečnice Esmeralda a Prodaná nevěsta. Hudební rozhledy, Praha: Společnost Hudební rozhledy, 2005, roč. 58, č. 4, s. 39. ISSN 0018-6996. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Die Musik - das Leben der Tschechen. In Přednášky z XVVIII. běhu Letní školy slovanských studií. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2005. s. 227-248, 22 s. ISBN 80-86642-42-9. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Hesla Břetislav Bakala, Anonín Balatka, František Bartoš, Josef Bartoš. In Biografický slovník českých zemí. 1. vyd. Praha: Akademie věd ČR, 2005. s. passim, 4 s. sv. 2. ISBN 80-7277-252-X. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta a Hubert REITTERER. Miscellanea Smetaniana. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 2005. s. 360-378, 19 s. ISBN 80-7008-180-5. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Theodor Veidl a jeho operní dílo. Theodor Veidl und sein Opernwerk. 1. vyd. Praha: Národní divadlo Praha, 2005. 189, 212. Knihovna opery Národního divadla sv. 9. ISBN 80-7258-210-0. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Slavík, Josef. 1. vyd. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2005. 2 s. Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950. ISBN 3-7001-0187-2. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta a Hubert REITTERER. Slomkowski, Franciszek. 1. vyd. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2005. 1 s. Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950. ISBN 3-7001-0187-2. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta a Hubert REITTERER. Smetana, Friedrich (Bedřich). 1. vyd. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2005. 3 s. Österreichisches Biographisches Lexikon. ISBN 3-7001-0187-2. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta a Hubert REITTERER. Smolka, Franciszek. 1. vyd. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2005. 2 s. Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950. ISBN 3-7001-0187-2. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. The Hába "School". Czech Music, Praha: Czech Music Information Centre, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 9-17. ISSN 1211-0264. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Neuskutečněné a neuskutečnitelné v operním díle Aloise Háby. acta.musicologica, Brno: Masarykova univerzita Brno, 2005, roč. 2005, č. 3, s. nestr. ISSN 1214-595. info
 • SCHWIND, Klaus. Divadlo ve hře - hra v divadle. překlad. In REITTEREROVÁ, Vlasta. Souřadnice a kontexty divadla. Antologie současné divadelní teorie. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 2005. s. 42-54, 15 s. info
 • KOTTE, Andreas. Teatralita konstituuje společnost, společnost divadlo. preklad. Praha: Divadelní ústav, 2005. 11 s. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. The First Sound Transmission of a Czech Opera. Czech music, Praha: Hudební informační středisko, 2005, roč. 2005, č. 4, s. 23-25. ISSN 1211-0264. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta a Hubert REITTERER. Österreichische staatliche Künstlerstipendien 1892-1898. Hudební věda, Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2005, roč. 52, 3-4, s. 331-366. ISSN 0018-7003. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Johannes Brahms. Harmonie, Praha: Muzikus, 2004, roč. 10, Praha, s. 24-25. ISSN 1210-8081. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudba a válka. Harmonie, Praha: Muzikus, 2004, roč. 10, č. 6, s. 12-15. ISSN 1210-8081. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta a Hubert REITTERER. Vier dutzend rothe Strümpfe... Zur Rezeptionsgeschichte der Verkauften Braut von Bedrich Smetana in Wien am Ende des 19. Jahrhhunderts. 1. vyd. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2004. 475 s. Theatergeschichte Österreichs, Bd. III., Heft 4. ISBN 3-7001-3270-0. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Hesla Abert, Johann Josef; Adamek, Antonin; Adler, Guido; Ambros, August Wilhelm, Ambros Emanuel; Ambros Ezechiel; Ambros Vladimir; Ambroz Leopold; Ancerl, Karel, Anger; rodina. In Biografický slovník ceských zemí. 1. vyd. Praha: Libri, 2004. s. passim. ISBN 80 7277 215 5. info
 • VRBKA, Tomás. Státní opera Praha. Historie divadla v obrazech a datech. Opera 1888-2003. preklad do nemciny. 1. vyd. Praha: Státní opera Praha a Slovart, 2004. 600 s. ISBN 80-239-2831-7. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Vítězslav Novák. In Österreichisches Musiklexikon. 1. vyd. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2004. s. 1635. 3. ISBN 3-7001-3045-7. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Sitt, Hans; Sitt, Anton st.; Sitt, Anton ml. 1. vyd. Wien: Österreichisches Biographisches Lexikon, 2004. 2 s. 57. ISBN 3-7001-3297-2. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Sklenářová-Malá, Otýlie. 1. vyd. Wien: Österreichsches Biographisches Lexikon, 2004. 2 s. 57. ISBN 3-7001-3297-2. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Skuherský, František Zdeněk. In Österreichisches Biographisches Lexikon. 1. vyd. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2004. s. 338. Österreichisches Biographisches Lexikon. ISBN 3-7001-3297-2. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Das Mozartjahr 1941 in Prag. Ein Beitrag zur Geschichte des Musiklebens im Protektorat Böhmen und Mähren. In Přednášky z XLVII. běhu Letní školy slovanských studií. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova Praha, 2004. s. 184-206, 23 s. ISBN 80-86642-35-6. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Der Wenzel kommt, der Wenzel kommt, der Wenzel ist schon da... Ein Beitrag zur Rezeptionsgeschichte der Oper Die verkaufte Braut von Bedřich Smetana. In Horror novitatis. 1. vyd. Praha: Institute of Musicology, Faculty of Arts, Masaryk University Brno, 2004. s. 78-87, 10 s. ISBN 80-86791-19-X. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Emil František Burian. Harmonie, Praha: Muzikus, 2004, roč. 14, č. 10, s. 22-25. ISSN 1210-8081. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Gaetano Donizetti: Lucia di Lammermoor. In Gaetano Donizetti: Lucia di Lammermoor. Praha: Státní opera, 2004. s. 4-17, 14 s. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Francesco Cilea: Adriana Lecouvreur. In Francesco Cilea: Adriana Lecouvreur. Praha: Národní divadlo, 2004. s. 6-24, 19 s. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Oskar Nedbal a Vídeň. Několik poznámek k činnosti skladatele a dirigenta v letech 1906-1919. Acta musicologica www.musicologica.cz, Brno: Ústav hudební vědy, MU Brno, 2004, roč. 1., č. 3, s. nestr. ISSN 1214-5955. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Josef Bohuslav Foerster. Harmonie, Praha: Muzikus, 2004, roč. 2004, č. 12, s. 20-21. ISSN 1210-8081. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. V hudbě život Čechů. Harmonie, Praha: Muzikus, 2004, roč. 2004, 1-12, s. passim. ISSN 1210-8180. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta a Hubert REITTERER. Wenzel Müller. In Die Musik in Geschichte und Gegenwart. 1. vyd. Kassel: Bärenreiter, 2004. s. 798-802, 5 s. Personenteil 12. ISBN 3-7618-1122-5. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Richard Wagner a Prsten Nibelungův. překlad do češtiny. 1. vyd. Praha: Národní divadlo, 2004. 125 s. ISBN 80-7258-179-1. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Emil František Burian: Sweep the stage! Czech music, Praha: Hudební informační středisko, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 8-12. ISSN 1211-0264. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Otakar Ostrčil. Czech Music, Praha: Hudební informační středisko, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 1-7. ISSN 1211-0264. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Das Neue deutsche Theater in Prag (1888-1938 bzw. 1945). In Prednasky z XLVI. behu Letní skoly slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova, 2003. s. 265-279, 15 s. ISBN 80-7308-048-6. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Několik poznámek k vídeňské premiéře Její pastorkyně. Hudební rozhledy, 2003, roč. 57, č. 6, s. 39-40. ISSN 0018-6996. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Je vždy originální, být originální? Harmonie, Praha: Muzikus, 2003, roč. 10, č. 1, s. 18-19. ISSN 1210-8081. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Tradice zvaná Richard Wagner. Harmonie, Praha: Muzikus, 2003, roč. 10, č. 3, s. 25-27. ISSN 1210-8081. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Epizoda ze života umělce. Hector Berlioz. Harmonie, Praha: Muzikus, 2003, roč. 10, č. 11, s. 20-22. ISSN 1210-8081. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Otakar Ševčík. In Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2003. s. 203. 56. Lieferung. ISBN 3-7001-3144. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Alois Hába. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2003. 2 s. Österreichisches Musiklexikon, Bd. 2. ISBN 3-7001-3044-9. info
 • REITTEREOVÁ, Vlasta. Die Musik ist ein Geistesgebiet, das am tiefsten im Unbewußten lagert und den Kontakt mit der Welt der Urahnen herstellt. Zum Leben und Wirken von Paul Nettl. Wiener Figaro. Mitteilungblatt der Mozartgemeinde Wien, Wien: Mozartgemeinde Wien, 2003, roč. 60/9, č. 1, s. 6-11. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Klezmeri. preklad. Praha: H a H, 2003. 272 s. ISBN 80-7319-027-3. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Eugen d Albert: Tiefland. In Eugen d Albert: Tiefland. Praha: Státní opera, 2003. s. 2-33, 32 s. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Tiefland. preklad libreta. Praha: Statni opera Praha, 2003. s. 38-149, 112 s. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Bianca und Giuseppe. preklad. Praha: Národní divadlo, 2003. 36 s. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Der Meergeuse. In Frantisek Skroup: Der Meergeuse. Praha: Národní divadlo, 2003. s. 121-157, 37 s. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Poslední páska. Praha: Národní divadlo, 2003. 87-100. ISBN 14. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Treemonisha. preklad. In Scott Joplin: Treemonisha. Praha: Státní opera, 2003. s. 17-61, 45 s. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Smrt Klinghoffera. preklad. In John Adams: Smrt Klinghoffera. Praha: Národní divadlo, 2003. s. 32-64, 33 s. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta, Jaromír ČERNÝ a Petr DANĚK. Böhmen. In Oesterreichisches Musiklexikon. Wien: Oesterreichische Akademie der Wissenschaften, 2002. ISBN 3-7001-3043-0. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Fiala, Josef. In Oesterreichisches Musiklexikon. Wien: Oesterreichische Akademie der Wissenschaften, 2002. s. 440-441. ISBN 3-7001-3043-0. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Die jüdische Musik im Werk von Paul Nettl. In Kontexte - Musica iudaica 2000. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2002. s. 77-109. ISBN 80-7308-013-3. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta a Hubert REITTERER. Smetanas Verkaufte Braut und der "Ausgleich". In Přednášky z XLV. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2002. s. 233-246. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta a Hubert REITTERER. Die Musik der Biedermeierzeit in den Böhmischen Ländern. In The Other Vienna. The Culture of Biedermeier in Austria. Österreichisches Biedermeier in Literatur, Musik, Kunst und Kulturgeschichte. Wien: Verlag Lehner, 2002. s. 271-283. ISBN 3-9091749-29-2. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Josef Bohuslav Foerster. Kassel: Bärenreiter, 2001. s. 1384-1390. Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Personent. ISBN 3-7618-111. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Josef Foerster. In Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil. Kassel: Bärenreiter, 2001. s. 1380-1381. 5. ISBN 3-7618-1116-0. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Das tschechische und das deutsche Theater zwischen den beiden Weltkriegen. Ihre gegenseitige Reflexion in der zeitgenössischen Musikpresse. In Deutschsprachiges Theater in Prag. Begegnungen der Sprachen und Kulturen. Praha: Divadelní ústav, 2001. s. 286-306. ISBN 80-7008-111-2. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Z Fibichovy knihovny. Hudební věda, Praha: Akademie věd ČR, 2001, roč. 38/2001, 1-2, s. 184-213. ISSN 0018-7003. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Zdeněk Fibich, romantik na prahu moderny. In Přednášky z XLIV. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2001. s. 232-247. ISBN 80-7308-004-4. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudební divadlo v Čechách v 19. a 20. století. In Přednášky z XLIII. běhu Letní školy slovanský studií. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2000. s. 227-238. ISBN 80-85899-2. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Die tschechische Moderne im Spiegel der publizistischen Tätigkeit von Emil Axman. In Prager Musikleben zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Jahrbuch der Bohuslav Martinů-Stiftung 1/1996. Bern: Peter Lang, 2000. s. 9-26. ISBN 3-906757-89-7. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Josef Chuchro. In Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil. Kassel: Bärenreiter, 2000. s. 1073-74. Bd. 4. ISBN 3-7618-1110-4. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Einzigartigkeit und ihre Zusammenhänge. Ein Versuch über Wertung und Einordnung (Zum 100. Geburtstag von Viktor Ullmann und zum 25. Todestag von Alois Hába). In Kontexte - Musica iudaica 1998. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1999. s. 10-34. ISBN 80-85899-79-5. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta a Hubert REITTERER. Hanns Schimmerling oder Das Heimweh eines Emigranten. In Kontexte - Musica iudaica 1998. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1999. s. 135-163. ISBN 80-85899-79-5. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Erlebtes und Erträumtes. Das Musikbild der Tschechoslowakei in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In Přednášky z XLII. běhu Letní školy slovanských studií II. (Přednášky z literární vědy, kultury a historie). Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1999. s. 139-151. ISBN 80-85899-69-8. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Die Werke durch den Nationalsozialismus verfolgter Komponisten in der Bibliothek des Instituts für Musikwissenschaft an der Karls-Universität zu Prag. In Musik - Macht - Mißbrauch. Kolloquium Dresden. Altenburg: Klaus-Jürgen Kamprad, 1999. s. 184-189. ISBN 393055-08-3. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Tschechische Moderne zwischen Tradition und Avantgarde - die tschechoslowakische Sektion der IGNM in den 20-er Jahren. In Dresden und die avancierte Musik im 20. Jahrhundert. Laaber: Laaber Verlag, 1999. s. 63-68. ISBN 3-89007-346-8. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta a Hubert REITTERER. Musik und Politik - Musikpolitik. Die Internationale Gesellschaft für Neue Musik im Spiegel des brieflichen Nachlasses von Alois Hába 1931-1938. Praha: Univerzita Karlova Praha, 1999. 181 s. Miscellanea musicologica XXXVI. ISBN 80-7184-81. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Das Schubertlied in der Entwicklung der tschechischen Musik. In Schubert-Handbuch 1997. Bericht über den Internationalen Schubert-Kongre Duisburg 1997. Duisburg: Internationale Schubert-Gesellschaft, 1999. s. 99-109. ISBN 3-7618-1465-8. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Alois Hába, seine Schule und seine Zeitgenossen. In Přednášky z XLI. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1998. s. 241 - 253. ISBN 80-85899-4. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Musikalisch-literarische Kontexte der Zwischenkriegszeit-Avantgarde in der ČSR. Die Vertonung orientalischer Themen und das "Liederbuch des Hafis" op. 30 von Viktor Ullmann. In Musikwissenschaftliche Kolloquien der Internationalen Musikfestspiele in Brno, Bd. 28/29. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1998. s. 186-191. ISBN 80-210-1902-6. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Die Opern von Alois Hába. Ein neues Phänomen des Musiktheaters im 20. Jahrhundert. In Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Technischen Universität Chemnitz, Heft 3. Chemnitz: Gudrun Schröder Verlag, 1998. s. 177-197. ISBN 3-926196-32-7. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Aktualisierte Dramatik im Theater der Zwischenkriegszeit. Ein modisches Schema oder ein schöpferischer Beitrag? Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1997. s. 104-125. ISBN 80-85899-30-2. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Die Musik in der Tschechoslowakei der Zwischenkriegszeit. In Přednášky z XL. běhu LŠSS, Univerzita Karlova Praha. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1997. s. 220-226. ISBN 80-85899-27-2. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta a Hubert REITTERER. "Dalibor" zwischen Wien und Prag. Der Wiener Musikkritiker Laurencin und die Prager Musikpublizistik. In Musikwissenschaftliche Kolloquien der Internationalen Musikfestspiele in Brno, Bd. 31. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 53-63. ISBN 80-210-1625-6. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Die Musiksammlung der Karlsuniversität in Prag. Ihr Charakter und ihre Verbindung zum historischen Musikleben. In Deutsche Musik im Osten, Band 10. Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa. Sankt Augustin: Academia Verlag, 1997. s. 399 - 403. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Viktor Ullmanns Slawische Rhapsodie. Hamburg: Bockel Verlag, 1996. 139-158. Verdrängte Musik 12. ISBN 0018-7003. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. K historii československé sekce Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu a jejích festivalů. Hudební věda, Praha: Akademie věd ČR, 1996, roč. 33, č. 2, s. 139-158. ISSN 0018-7003. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Festival Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu v Praze 1935. Hudební věda, Praha: Akademie věd ČR, 1996, roč. 33, 2-3, s. 245-259, 337-356. ISSN 0018-7003. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Viktor Ullmann. Der fremde Passagier. Hamburg: Bockel Verlag, 1995. 60 s. Verdrängte Musik, Bd. 2. ISBN 3-928770-40-3. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Fidelio Friedrich Finke. Hudební věda, Praha: Akademie věd ČR, 1995, roč. 32, č. 3, s. 227-248. ISSN 0018-7003. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Ke kontextům hudebního vývoje v Čechách mezi válkami. Hudební věda, Praha: Akademie věd ČR, 1995, roč. 32, č. 1, s. 55-61. ISSN 0018-7003. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Korespondence Vítězslava Nováka Aloisu Hábovi. Hudební věda, Praha: Akademie věd ČR, 1995, roč. 32, č. 3, s. 314-321. ISSN 0018-7003. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Die Schuld gegenüber der Kulturgeschichte der Tschechoslowakei. Frankfurt am Main: musica reanimata, 1995. 235-242. Verfemte Musik. ISBN 3-631-47618-3. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Zu den Kontexten der Kulturentwicklung in Böhmen zwischen den Weltkriegen. Praha: Univerzita Karlova, 1995. 40-48. Kontexte - Musica iudaica. ISBN 80-85899-13-2. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Symbolistická poezie a hudba. Opus musicum, Brno, 1994, roč. 26, č. 1, s. 1-8. ISSN 0862-8505. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Alois Hába a Viktor Ullmann - doteky života a díla. Hudební věda, Praha: Akademie věd ČR, 1994, roč. 31, č. 1, s. 3-24. ISSN 0018-7003. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Bericht über Quellen zur Erforschung der Prager deutschen Kultur im Fonds des Institutes für Musikgeschichte der Philosophischen Fakultät der Karlsuniversität in Prag. : Masarykova univerzita Brno, 1992. 5 s. Colloquium Ethnonationale Wechselbeziehungen. ISBN 80-210-1011-8. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta. Die Rückkehr von Viktor Ullmann. Berlin: musica reanimata, 1991. 73-82. info

7. 10. 2004


Životopis: PhDr. Vlasta Reittererová (učo 70321), verze: čeština(1), změněno: 7. 10. 2004 15:42, V. Reittererová