Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Václav Štětka
Pracoviště
 • Katedra mediálních studií a žurnalistiky
  Fakulta sociálních studií
  Masarykova univerzita
  Joštova 10, Brno 60200
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2000-2005: Doktorské studium oboru sociologie se zaměřením na mediální studia a žurnalistiku na Fakultě sociálních studií MU v Brně; ukončeno ziskem titulu Ph.D. (Disertační práce „Vývoj a proměny národně-integrační funkce masových médií v kontextu globalizace“; uznána rovněž jako práce rigorózní);
 • 1994-2000 Magisterské studium oborů sociologie – historie na Fakultě sociálních studií, resp. Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně; ukončeno ziskem titulu Mgr. (magisterská práce „Symbolická prezentace národní identity“ )
 • 1995-1999 Bakalářské studium oboru mediální studia a žurnalistika na Fakultě sociálních studií MU v Brně; ukončeno ziskem titulu Bc. (klauzurní práce „Sociální vědci jako ‚experti‘ v denním tisku“)
 • 1990-1994: Gymnázium A.Jiráska, Litomyšl
Přehled zaměstnání
 • Od března 2006 do současnosti: odborný asistent na Katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
 • červen 2005 - únor 2006 tiskový mluvčí Masarykovy univerzity
 • říjen 2004 - listopad 2006 vedoucí redaktor Muni.cz, univerzitního časopisu Masarykovy univerzity (rektorát MU)
 • 2004 (květen-červen) The Wilderness Society, Austrálie; fundraising
 • 2001 - 2002 World Wildlife Fund International; koordinace a propagace české části projektu Carpathian Ecoregion Initiative
 • 1998 - 2002 Nadace Partnerství – Environmental Partnership for Central Europe, Brno; práce s veřejností a médii, propagace, editace webových stránek a propagačních materiálů
Pedagogická činnost
 • 2002-2008 výuka v kurzech Metody a techniky výzkumu médií I + statistická analýza dat (SPSS); Média, modernita a národní identita; Evropský mediální prostor; Média, globalizace a proměny identity; Média a neziskový sektor, vše na Katedře mediálních studií a žurnalistiky FSS MU
 • 2002-2005 výuka v kurzu Sociologie pro celoživotní studium na Ekonomicko-správní fakultě MU)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Od 2007 do současnosti – participace na výzkumném projektu COST A30 Action “East of West: Setting a New Central Eastern European Media Research Agenda” (člen Řídícího výboru za ČR)
 • Od 2006 do současnosti – participace na mezinárodním výzkumu „EUKidsOnline“, mapujícím problematiku přístupu dětí k internetu a rizika s ním spojená; koordinátor prof. Sonia Livingstone, London School of Economics; pozice: národní koordinátor
 • 2006 – participace na výzkumu “Debating the European Constitution: National or Transnational Paths to a Supranational Issue?”, realizovaném výzkumným týmem Communication Research Centre, Department of Social Sciences, Loughborough University; metoda: obsahová a textuální analýza
 • 2004 – 2005 Participace na výzkumném projektu „Média pro demokracii“, realizovaném Institutem demokracie pro všechny (projekt měl za cíl zkvalitňování mediálního prostředí pro působení neziskových organizací; metoda: obsahová analýza)
 • 1999 Participace na výzkumu „Objektivita a vyváženost v publicistických pořadech České televize“ (člen výzkumného týmu pod vedením dr. Jaromíra Volka; metoda: obsahová analýza)
Akademické stáže
 • Duben 2007: výzkumný pobyt na Institut für Medien-, Informations- und Kulturwissenschaft, Universität Regensburg, SRN
 • Květen 2006 – červen 2006: výzkumný pobyt na Loughborough University, stipendium od British Academy (Visiting Fellowship)
 • Únor 2004 – červenec 2004: Studium na University of Wollongong, Austrálie; stipendium od Utrecht Network
 • Červen 2003: Výzkumný pobyt na Universität Wien, Rakousko
 • Říjen 2000 – únor 2001: Studium sociologie a publicistiky na Friedrich-Schiller-Universität Jena, SRN; stipendium v rámci programu Sokrates/Erasmus
 • Červenec – srpen 2000: Absolvování International Summer University při Freie Universität Berlin, SRN
 • Červenec – srpen 1998: Absolvování letního programu Dutch Society and Culture na University of Utrecht, Nizozemí
 • Červenec 1998: Výzkumný pobyt na Open University ve Varšavě; stipendium od The Open Society
Universitní aktivity
 • Od 2007 do současnosti: člen redakční rady časopisu Sociální studia, časopisu Fakulty sociálních studií MU (http://socstudia.fss.muni.cz)
 • 2007 organizátor setkání sítě COST A30 na FSS v Brně, 14.-15.12.2007
 • 2007 spolupořadatel mezinárodní konference Cyberspace 2007, Brno, 30.11.-1.12. (Panel Chair)
 • 2004-2006: šéfredaktor univerzitního časopisu Muni.cz
 • Od 2004 do současnosti: člen redakční rady univerzitního časopisu Muni.cz
 • 2001-2005: spolueditor a člen redakční rady časopisu Revue pro média
 • 2000-2003: spolueditor katederního sborníku Média a realita
Mimouniversitní aktivity
 • Od 2007 do současnosti: editor časopisu Mediální studia, českého a slovenského časopisu pro kritickou reflexi médií (http://www.medialnistudia.cz)
 • Od 2006 do současnosti: člen redakční rady EastBound, on-line časopisu pro mediální a komunikační studia (http://www.eastbound.eu)
 • 2006 spolupořadatel konference Alternative Media and the New Public Settings, Ljubljana, 13.-14.10.2006 (Panel Chair)
Ocenění vědeckou komunitou
 • European Communication Research Organisation (ECREA, od r. 2008)
 • International Association for Media and Communication Research (od r. 2006)
 • 2006: vítězství v soutěži disertačních prací Fakulty sociálních studií EDIS
 • 2000: cena Arnošta Heinricha za přípravu a editaci sborníku Média a realita 2000

6. 3. 2008


Životopis: PhDr. Václav Štětka, Ph.D. (učo 9724), verze: čeština(1), změněno: 6. 3. 2008 15:47, V. Štětka

Další varianta: angličtina(1)