Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Pracoviště
 • Institut výzkumu školního vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita Katedra anglického jazyka a literatury, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Ph.D. - Pedagogika (2015)
 • Mgr. – Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy a Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita (2008)
Přehled zaměstnání
 • 2013 – do současnosti Pedagogická fakulta MU, Institut výzkumu školního vzdělávání
 • 2010 – do současnosti Pedagogická fakulta MU, Katedra anglického jazyka a literatury (externí spolupráce)
 • 2017 - do současnosti CERPEK - Centrum rozvoje kompetencí (kurz Dílna rozvoje pedagogických kompetencí)
 • 2018 - 2019 - Soukromá základní škola Lesná (Brno) - výuka anglického jazyka (částečný úvazek) 2017 Oxford International Junior Programmes - výuka angličtiny na letní škole pro mezinárodní studenty
 • 2016 Highfield Summer School (Liphook, UK) - výuka angličtiny na letní škole pro mezinárodní studenty - Director of Studies
 • 2014 – 2015 Jazyková škola British Study Centres (Stonehouse, Velká Británie) - výuka angličtiny na letní škole pro mezinárodní studenty (děti a dospívající)
 • 2004 – 2014 Jazyková škola Tutor (výuka AJ, metodické kurzy pro lektory)
 • 2009 – 2012 Jazyková škola Bucksmore (Londýn, Velká Británie) - letní škola angličtiny pro mezinárodní studenty (děti a dospívající) - Director of Studies
 • 2007 – 2008 Jazyková škola ICH (Swindon, Velká Británie) – výuka angličtiny na letní škole pro mezinárodní studenty (děti a dospívající)
Pedagogická činnost
 • Didaktika anglického jazyka
 • Fonetika a fonologie anglického jazyka pro učitele/učitelky prvního stupně
 • Praktický jazyk (angličtina) pro učitele/učitelky prvního stupně
 • Pedeutologie pro studenty/studentky doktorského studia
 • Dílna rozvoje pedagogických kompetencí pro vysokoškolské vyučující
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2017 – 2019 Hlavní řešitelka projektu GAČR Profesní vidění učitelů anglického jazyka v/po akci v komunikačních aktivitách perspektivou eye trackingu (GA17-15467S)
 • 2015 – 2017 Spoluřešitelka projektu GAČR Jaký význam má kontext: objektivní determinanty socializace začínajících učitelů (GA15-12956S)
 • 2013 – 2015 Spoluřešitelka projektu GAČR Profesní vidění a jeho rozvíjení prostřednictvím analýzy založené na videu (z pohledu učitelů angličtiny jako cizího jazyka) (GA13-21961S)
 • 2013 – 2016 Spoluřešitelka projektu GAČR Osvojování tacitních znalostí studenty učitelství v průběhu jejich pedagogické praxe (GA13-20049S)
Akademické stáže
 • srpen 2023 - Jane and Ron Graham Centre for the Scholarship of Teaching and Learning, University of Saskatchewan, Canada (3 týdny - Melanie Hamilton) prosinec 2022 - Lund University, Sweden (2 dny - Torgny Roxå) 2006 – 2007 Erasmus, Filosofická fakulta (Pedagogika), Univerzita Martina Luthera, Halle an der Saale, Německo - 6 měsíců
 • 2005 University of Professional Education, Utrecht, Nizozemí (Faculty of Education) - 2 měsíce
Mimouniverzitní aktivity
 • 2019 – do současnosti Vedoucí redaktorka časopisu Pedagogická orientace
 • 2015 – 2018 Zástupkyně vedoucího redaktora časopisu Pedagogická orientace
 • 2015 - 2016 Tajemnice Pracovní skupiny pro oborové didaktiky Akreditační komise ČR
 • 2012 – 2015 Výkonná redaktorka časopisu Pedagogická orientace
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2014 Cena G. A. Lindnera v kategorii doktorských studentů (původní odborný text)
 • 2012 Cena Výboru České asociace pedagogického výzkumu za příspěvek prezentovaný v posterové sekci 20. výroční konference ČAPV
Vybrané publikace
 • MINAŘÍKOVÁ, Eva, Klára ULIČNÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš JANÍK a Miroslav JANÍK. Videokluby jako forma profesního vzdělávání učitelů: otevřenost komunikace z pohledu učitelů. Pedagogika. Univerzita Karlova, 2016, roč. 66, č. 4, s. 443-461. ISSN 0031-3815. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23362189.2016.351. URL info
 • MINAŘÍKOVÁ, Eva, Michaela PÍŠOVÁ a Tomáš JANÍK. Using VideoWeb in EFL Teacher Education: do the benefits differ between teachers with and without previous teaching experience? In Penny Haworth, Cheryl Craig. The Career Trajectories of English Language Teachers. Oxford: Symposium Books, 2016, s. 129-140. Oxford Studies in Comparative Education. ISBN 978-1-873927-87-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.15730/books.97. URL info
 • MINAŘÍKOVÁ, Eva, Michaela PÍŠOVÁ a Tomáš JANÍK. Using Video in Teacher Education: An Example from the Czech Republic. In Lily Orland-Barak, Cheryl J. Craig. International Teacher Education: Promising Pedagogies (Part B). Bingley: Emerald, 2015, s. 379-400. Advances in Research on Teaching, Volume 22B. ISBN 978-1-78441-670-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1108/S1479-368720150000025018. URL info
 • MINAŘÍKOVÁ, Eva, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš JANÍK a Klára ULIČNÁ. Video Clubs: EFL Teachers’ Selective Attention Before and After. Orbis Scholae. Karolinum, 2015, roč. 9, č. 2, s. 55-75. ISSN 1802-4637. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23363177.2015.80. URL info
 • MINAŘÍKOVÁ, Eva. Profesní vidění studentů učitelství anglického jazyka: jak vidí studenti výukové situace zachycené na videu? Pedagogická orientace. 2014, roč. 24, č. 5, s. 753-777. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2014-5-753. URL info
 • JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Miroslav JANÍK a Gabriela HUBLOVÁ. Profesní vidění u učitelů: pokus o zmapování výzkumného pole. Pedagogika. 2014, roč. 64, č. 2, s. 151-176. ISSN 0031-3815. URL info
 • JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ a Petr NAJVAR. Der Einsatz von Videotechnik in der Lehrerbildung: Eine Übersicht leitender Ansätze. In U. Riegel, K. Macha. Videobasierte Kompetenzforschung in den Fachdidaktiken. Münster: Waxmann, 2013, s. 63-78. Fachdidaktische Forschungen 4. ISBN 978-3-8309-2880-5. info
 • MINAŘÍKOVÁ, Eva a Tomáš JANÍK. VideoWeb for (prospective) teachers of English as a foreign language: an evaluative study based on perceived benefits. In V. Janíková, R. Seebauer. Languages in Education/ Bildung und Sprachen in Europa. 1. vyd. Münster: LIT Verlag, 2013, s. 383-391. ISBN 978-3-643-50505-7. info
 • MINAŘÍKOVÁ, Eva a Tomáš JANÍK. Profesní vidění učitelů: od hledání pojmu k možnostem jeho uchopení. Pedagogická orientace. 2012, roč. 22, č. 2, s. 181-204. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2012-2-181. URL info
 • MINAŘÍKOVÁ, Eva. Video v učitelském vzdělávání: vybrané zahraniční zkušenosti. In Janík, T., Minaříková, E. a kol. Video v učitelském vzdělávání: teoretická východiska, aplikace, výzkum. 1. vyd. Brno: Paido, 2011, s. 47-74, 27 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 21. ISBN 978-80-7315-213-0. info
 • MINAŘÍKOVÁ, Eva. Theoretical Framework for Development of CPV Videoweb. In New Pathways in the Professional Development of Teachers. Munster: Lit Verlag, 2010, s. 273-279, 6 s. ISBN 978-3-643-50153-0. info

15. 4. 2024


Životopis: Mgr. Eva Minaříková, Ph.D. (učo 102818), verze: čeština(1), změněno: 15. 4. 2024 15:35, E. Minaříková

Další varianta: angličtina(1)