Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D.
Pracoviště
 • Ústav chemie
  Přírodovědecká fakulta
  Masarykova univerzita
  Kamenice 5
  61137 Brno
Funkce na pracovišti
 • vědecko-výzkumný pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2005: Ph.D. v analytické chemii: Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita (název: Studium interakce laserového záření s povrchem vzorku metodami atomové spektrometrie)
  2002: Mgr., v analytické chemii: Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita (název: Vliv přídavných plynů na optickou emisní spektrometrii s indukčně vázaným plazmatem s laserovou ablací v analýze oceli)
Přehled zaměstnání
 • 2005 - : vědecko-výzkumný pracovník, Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
  2012-2018: vědecko-výzkumný pracovník, oddělení syntézy a analýzy nanostruktur, Masarykova Univerzita
Pedagogická činnost
 • Analytická chemie I
  Analytická chemie I - seminář
  Analytická chemie - laboratorní cvičení
  Analýza materiálů - laboratorní cvičení
  Statistická analýza jednorozměrných dat
Vědeckovýzkumná činnost
 • LA-ICP-MS
  zobrazování prvků
  statistická analýza
Akademické stáže
 • 2008: Universidad A Coruna, Spain - supervisor Dr. G. Nicolás
  2003: Eidgenossische Technische Hochschule Zurich, Switzerland - supervisor prof. D. Guenther
  2002: Claude Bernarde, Lyon I, Villeurbanne, France - supervisor prof. J.M. Mermet
Vybrané publikace
 • KREMSER, Klemens, Sophie THALLNER, Dorina STRBIK, Sabine SPIESS, Jiří KUČERA, Tomáš VACULOVIČ, Dalibor VŠIANSKÝ, Marianne HABERBAUER, Martin MANDL a Georg M. GUEBITZ. Leachability of metals from waste incineration residues by iron- and sulfur-oxidizing bacteria. Journal of Environmental Management. London: Academic Press Ltd-Elsevier Science Ltd, 2021, roč. 280, February, s. "111734-1"-"111734-8", 8 s. ISSN 0301-4797. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111734. URL info
 • SKOUPILOVÁ, Hana, Martin BARTOŠÍK, Lucia SOMMEROVÁ, Jiří PINKAS, Tomáš VACULOVIČ, Viktor KANICKÝ, Jindřich KARBAN a Roman HRSTKA. Ferrocenes as new anticancer drug candidates: Determination of the mechanism of action. European Journal of Pharmacology. Amsterdam: Elsevier, 2020, roč. 867, JAN 15 2020, s. 1-8. ISSN 0014-2999. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ejphar.2019.172825. URL info
 • TVRDOŇOVÁ, Michaela, Marcela VLČNOVSKÁ, Lucie VANICKOVA, Viktor KANICKÝ, Vojtěch ADAM, Lena ASCHER, Norbert JAKUBOWSKI, Markéta VACULOVIČOVÁ a Tomáš VACULOVIČ. Gold nanoparticles as labels for immunochemical analysis using laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry. Analytical and Bioanalytical chemistry. HEIDELBERG: SPRINGER HEIDELBERG, 2019, roč. 411, č. 3, s. 559-564. ISSN 1618-2642. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00216-018-1300-7. URL info
 • ŠTUBŇA, Ján, Peter BAČÍK, Jana FRIDRICHOVÁ, Radek HANUS, Ľudmila ILLÁŠOVÁ, Stanislava MILOVSKÁ, Radek ŠKODA, Tomáš VACULOVIČ a Slavomír ČERŇANSKÝ. Gem-Quality Green Cr-Bearing Andradite (var. Demantoid) from Dobsina, Slovakia. Minerals. Basel: MDPI, 2019, roč. 9, č. 3, s. 1-12. ISSN 2075-163X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/min9030164. Full Text info
 • MUNSTER, Lukas, Michaela FOJTŮ, Zdenka CAPAKOVA, Tomáš VACULOVIČ, Michaela TVRDOŇOVÁ, Ivo KURITKA, Michal MASAŘÍK a Jan VICHA. Selectively Oxidized Cellulose with Adjustable Molecular Weight for Controlled Release of Platinum Anticancer Drugs. Biomacromolecules. Washington: American Chemical Society, 2019, roč. 20, č. 4, s. 1623-1634. ISSN 1525-7797. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1021/acs.biomac.8b01807. URL info
 • VANECKOVA, T., J. BEZDEKOVA, Michaela TVRDOŇOVÁ, M. VLCNOVSKA, V. NOVOTNA, J. NEUMAN, Aneta ŠTOSSOVÁ, Viktor KANICKÝ, V. ADAM, M. VACULOVICOVA a Tomáš VACULOVIČ. CdS quantum dots-based immunoassay combined with particle imprinted polymer technology and laser ablation ICP-MS as a versatile tool for protein detection. Scientific reports. LONDON: NATURE PUBLISHING GROUP, 2019, roč. 9, AUG, s. 1-9. ISSN 2045-2322. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/s41598-019-48290-2. URL info
 • VANECKOVA, T., L. VANICKOVA, Michaela TVRDOŇOVÁ, A. POMORSKI, A. KREZEL, Tomáš VACULOVIČ, Viktor KANICKÝ, M. VACULOVICOVA a V. ADAM. Molecularly imprinted polymers coupled to mass spectrometric detection for metallothionein sensing. Talanta. AMSTERDAM: Elsevier, 2019, roč. 198, JUN, s. 224-229. ISSN 0039-9140. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2019.01.089. URL info
 • WARCHILOVÁ, Tereza, Veronika DILLINGEROVÁ, Radek ŠKODA, T. SIMO, O. MATAL, Tomáš VACULOVIČ a Viktor KANICKÝ. Corrosion of nickel-based structural materials for nuclear reactors by molten fluoride salt: From bulk content of corrosion products to elemental imaging of corrosion changes. Spectrochimica Acta, Part B: Atomic Spectroscopy. Oxford: Elsevier, 2018, roč. 148, OCT, s. 113-117. ISSN 0584-8547. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.sab.2018.06.010. URL info
 • STEVKO, M., J. SEJKORA, P. UHER, F. CAMARA, Radek ŠKODA a Tomáš VACULOVIČ. Fluorarrojadite-(BaNa), BaNa4CaFe13Al(PO4)(11)(PO3OH)F-2, a new member of the arrojadite group from Gemerska Poloma, Slovakia. Mineralogical Magazine. Middlesex: Mineralogical Society, 2018, roč. 82, č. 4, s. 863-876. ISSN 0026-461X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1180/minmag.2017.081.066. URL info
 • ANYZ, Jiri, Lenka VYSLOUZILOVA, Tomáš VACULOVIČ, Michaela TVRDOŇOVÁ, Viktor KANICKÝ, Hajo HAASE, Vratislav HORAK, Olga STEPANKOVA, Zbyněk HEGER a Vojtěch ADAM. Spatial mapping of metals in tissue-sections using combination of mass-spectrometry and histology through image registration. Scientific Reports. LONDON: NATURE PUBLISHING GROUP, 2017, roč. 7, January, s. nestránkováno, 13 s. ISSN 2045-2322. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/srep40169. URL info
 • VACULOVIČ, Tomáš, Karel BREITER, Zuzana KORBELOVÁ, Natálie VENCLOVÁ, Kateřina TOMKOVÁ, Šárka JONÁŠOVÁ a Viktor KANICKÝ. Quantification of elemental mapping of heterogeneous geological sample by laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry. Microchemical Journal. Amsterdam: Elsevier Science, 2017, roč. 133, July, s. 200-207. ISSN 0026-265X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.microc.2017.03.040. info
 • DOSTALOVA, Simona, Tereza CERNA, David HYNEK, Zuzana KOUDELKOVA, Tomáš VACULOVIČ, Pavel KOPEL, Jan HRABETA, Zbyněk HEGER, Markéta VACULOVICOVA, Tomáš ECKSCHLAGER, Marie STIBOROVA a Vojtěch ADAM. Site-Directed Conjugation of Antibodies to Apoferritin Nanocarrier for Targeted Drug Delivery to Prostate Cancer Cells. ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES. WASHINGTON: AMER CHEMICAL SOC, 2016, roč. 8, č. 23, s. 14430-14441. ISSN 1944-8244. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1021/acsami.6b04286. info
 • VACULOVIČ, Tomáš, Tereza WARCHILOVÁ, Zuzana ČADKOVÁ, Jiřina SZÁKOVÁ, Pavel TLUSTOŠ, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Influence of laser ablation parameters on trueness of imaging. Applied Surface Science. Amsterdam: Elsevier Science, 2015, roč. 351, October, s. 296-302. ISSN 0169-4332. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2015.05.136. info
 • VACULOVIČ, Tomáš, Tereza WARCHILOVÁ, Tomáš ŠIMO, Oldřich MATAL, Vítězslav OTRUBA, Pavel MIKUŠKA a Viktor KANICKÝ. Elemental mapping of structural materials for a nuclear reactor by means of LA-ICP-MS. Journal of Analytical Atomic Spectrometry. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2012, roč. 27, č. 8, s. 1321-1326. ISSN 0267-9477. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1039/c2ja30037k. URL info
 • VACULOVIČ, Tomáš, Vítězslav OTRUBA, Oldřich MATAL a Viktor KANICKÝ. Determination of carbon in solidified sodium coolant usingnew ICP-OES methods. Chemical Papers. 2011, roč. 65, č. 5, s. 620-625. ISSN 0366-6352. info
 • VACULOVIČ, Tomáš, Zbyněk ZVĚŘINA, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Laser-Induced Breakdown Spectroscopy of Molten Metals: Influence of Sample Temperature. Zeitschrift fur Naturforschung A. 2011, roč. 66a, 10/11, s. 643-648. ISSN 0932-0784. info
 • VACULOVIČ, Tomáš, Jiří MACHÁT, Vítězslav OTRUBA, Viktor KANICKÝ, Oldřich MATAL, Tomáš ŠIMO, Detlef GUENTHER, Christopher LATKOCZY a Petr SULOVSKÝ. The EPMA, LA-ICP-MS and ICP-OES study of corrosion of structural materials for a nuclear reactor cooling circuit by molten fluoride salt treatment. JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY. ENGLAND: ROYAL SOC CHEMISTRY, 2009, roč. 24, č. 5, s. 649-654. ISSN 0267-9477. info
 • NOVOTNÝ, Karel, Tomáš VACULOVIČ, Michaela GALIOVÁ, Vítězslav OTRUBA, Viktor KANICKÝ, Jozef KAISER, Miroslav LIŠKA, Ota SAMEK, Radek MALINA a Kateřina PÁLENÍKOVÁ. The use of zinc and iron emission lines in the depth profile analysis of zinc-coated steel. Applied Surface Science. USA: ELSEVIER (NORTH-HOLLAND), 2007, roč. 253, č. 8, s. 3834-3842. ISSN 0169-4332. info
 • KANICKÝ, Viktor, Vítězslav OTRUBA a Tomáš VACULOVIČ. 13. Spektroskopická konference. 2007. info
 • VACULOVIČ, Tomáš, Michaela GALIOVÁ, Karel NOVOTNÝ, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Depth profiling of zinc-coated sheet using laser-induced breakdown spectroscopy. In European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry. Budapest: Corvinus University of Budapest, 2005, s. W55, 1 s. info

23. 6. 2020


Životopis: doc. Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D. (učo 13466), verze: čeština(1), změněno: 23. 6. 2020 12:27, T. Vaculovič

Další varianta: angličtina(1)