Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
Pedagogická činnost
Vědeckovýzkumná činnost
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
Univerzitní aktivity
Mimouniverzitní aktivity
Ocenění vědeckou komunitou
Vybrané publikace

9. 3. 2018