Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Person Identification
 • Ing. Jana Godarová, Ph.D.
  1986/06/01
Department/Faculty/University
 • Department of Public Economics
  Faculty of Economics and Administration
  Masaryk University

  Lipova 41A
  602 00 Brno
  Czech Republic
Function, current position
 • Researcher
Education and academic qualifications
 • 2018: Ph.D. degree, Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, programme: Economic Policy and Administration
  2011: Master degree, Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, programme: Economic Policy and Administration
Professional experience
 • 2012 – now: Researcher, Research Institute for Labour and Social Affairs (RILSA)
 • 2017 - now: Researcher, Masaryk University, Faculty of Economics and Administration
Teaching activities
 • Public Finance 1
 • Public Finance in CR and EU
 • Introduction to Public Finance and Public Administration
 • Research Methods in the Public Sector
Research activities
 • 2018: Development of Methods of Microsimulation Modeling (MUNI/FR/1177/2017), Masaryk University, head of research team
 • 2018: Public policies and their impacts 2018 (MUNI/A/1123/2017), Masaryk University, member of research team
 • 2017: Development of Methods of Microsimulation Modeling in subject Research methods in the Public Sector (MUNI/FR/1485/2016), Masaryk University, member of research team
 • 2017: Redistribution Impacts of Implemented Public Policies (MUNI/A/0996/2016), Masaryk University, member of research team
 • 2016: Redistributive Equity and Allocation Efficiency of Public Sector Policies. (MUNI/A/1047/2015), Masaryk University, member of research team
 • 2015: Allocation Efficiency and Redistributive Equity of Public Sector. (MUNI/A/1232/2014), Masaryk University, member of research team
 • 2014: Selected Aspects of Evaluating the Efficiency and Merit of Public Policies. (MUNI/A/0784/2013), Masaryk University, member of research team
 • 2013 – 2015: Innovation of Economical Disciplines in Accordance with Requirements of Knowledge Economy, Masaryk University, member of research team
 • 2012 – 2013: Assessing the Quality of Public Policies in the Context of Restrictive Public Finance Constraints (MUNI/A/0786/2012, MUNI/A/0983/2011), Masaryk University, member of research team
Professional stays
 • 2018: EUROMOD Users Training Course, University of Essex, ISER, the United Kingdom
 • 2013: DwB Trainings Course on EU-SILC, University of Bucharest, Romania
 • 2013: Ministry of Labor and Social Affairs of the Czech Republic, the internship focusing on the retirement microsimulation model, Czech Republic
 • 2012: EUROMOD Users Training Course, University of Essex, ISER, the United Kingdom
Major publications
 • ŠTARHOVÁ, Iveta a Jana GODAROVÁ. Non-take-up phenomenon in conditions of the Czech Republic. In Dvořáková, P.. Proceedings of the 23rd International Conference: Current Trends in Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2019. s. 221-227, 7 s. ISBN 978-80-210-9256-3. info
 • GODAROVÁ, Jana. ISSUE CONNECTED WITH SENIOR CITIZENS AND AN AGING POPULATION. In Filipová L. et al.. Proceedings of the 15th International Scientific Conference: Economic Policy in the European Union Member Countries. 1. vyd. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 85-96, 12 s. ISBN 978-80-248-4155-7. info
 • BERAN, Vlastimil a Jana GODAROVÁ. Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 - 2015. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., 2018. 49 s. ISBN 978-80-7416-319-7. URL info
 • BERAN, Vlastimil a Jana GODAROVÁ. Seniors, loneliness and the role of municipalities. 1. vyd. Karviná: Silesian University, 2018. s. 86-95, 10 s. ISBN 978-80-7510-289-8. info
 • GODAROVÁ, Jana. Poverty of seniors in the Czech Republic. In Proceedings of the International Scientific Conference, Economic and Social policy. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola sociálně správní, 2018. s. 59-70, 12 s. info
 • GODAROVÁ, Jana, Robert TRBOLA, Robert JAHODA a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Dostupnost bydlení a stávající bytová situace seniorů. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. 159 s. ISBN 978-80-7416-250-3. info
 • JAHODA, Robert a Jana GODAROVÁ. Housing for the Elderly – Are Older Adults a New Vulnerable Group? In Matějová L.. Proceedings of the 21st International Conference: Current Trends in Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2017. s. 281-288, 8 s. ISBN 978-80-210-8448-3. info
 • GODAROVÁ, Jana a Vlastimil BERAN. Manuál volnočasových aktivit seniorů. 2017. info
 • JAHODA, Robert a Jana GODAROVÁ. The Impact of Unemployment on Public Budgets. The Czech Republic Case-study. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Proceedings of the 20th International Conference: Current Trends in Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 139-147, 9 s. ISBN 978-80-210-8082-9. info
 • GODAROVÁ, Jana. Changes in the Czech Family Policy in the Context of Reducing Public Expenditures. In Spreading Standards, Building Capacities: European Administrative Space in Progress. Presented Papers from the 24th NISPAcee Annual Conference (from working groups and working sessions). 2016. ISBN 978-80-89013-81-4. info
 • JAHODA, Robert a Jana GODAROVÁ. Unemployment and its Cost to Public Budgets in the Czech Republic in 2010 – 2015. Ekonomický časopis, SAP - Slovak Academic Press, 2016, roč. 64, č. 7, s. 629-645. ISSN 0013-3035. info
 • GODAROVÁ, Jana. Family Policy in the Czech Republic: Child Allowance vs. Child Tax Bonus. ACTA AERARII PUBLICI, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2016, roč. 13, č. 2, s. 24-37. ISSN 1336-8818. info
 • GODAROVÁ, Jana a Marek PAVLÍK. Fundraising of Major Czech Political Parties. In Špalková D., Matějová L.. Proceedings of the 19th international Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masaryk University, 2015. s. 385-393, 9 s. ISBN 978-80-210-7532-0. info
 • GODAROVÁ, Jana a Iveta ŠTARHOVÁ. Microsimulation Models in the EU and the Czech Case. In Insourcing and/or outsourcing: How do they contribute to the public administration reform? Presented Papers from the 23rd NISPAcee Annual Conference (from working groups and working sessions). 2015. ISBN 978-80-89013-77-7. info
 • JAHODA, Robert a Jana GODAROVÁ. Odhad nákladů veřejných rozpočtů vynakládaných na jednoho nezaměstnaného. Brno: VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ – VÚPSV, v.v.i, 2015. 51 s. info
 • VYHLÍDAL, Jiří, Robert JAHODA a Jana GODAROVÁ. Ekonomický přínos řízené pracovní migrace. Praha: VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ – VÚPSV, v.v.i, 2015. 72 s. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Ivana ŠIMÍKOVÁ, Robert JAHODA a Jana GODAROVÁ. Chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice s důrazem na děti a domácnosti vychovávající děti. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. 156 s. ISBN 978-80-7416-213-8. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Robert JAHODA, Jiří VYHLÍDAL, Pavel KOFROŇ a Jana GODAROVÁ. Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a objektivní pohledy. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. 109 s. ISBN 978-80-7416-215-2. info
 • GODAROVÁ, Jana a Iveta ŠTARHOVÁ. Microsimulation Models in the EU and the Czech Case. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Proceedings of the 18th International Conference: Current Trends in Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 35-43, 9 s. ISBN 978-80-210-6611-3. info
 • JAHODA, Robert a Jana GODAROVÁ. Distribution impact of the mortgage interest deduction in the Czech Republic. Review of European Studies, 2014, roč. 6, č. 2, s. 110-119. ISSN 1918-7173. doi:10.5539/res.v6n2p110. info
 • GODAROVÁ, Jana a Filip HRŮZA. The Municipality View on Tax Revenue. The Czech Case. In Government vs. Governance in Central and Eastern Europe. Presented Papers from the 22st NISPAcee Annual Conference (from working groups and working sessions). 2014. ISBN 978-80-89013-72-2. info
 • PAVLÍK, Marek a Jana GODAROVÁ. Economy and Transparency of Czech Political Parties. In Prof. Dr. Jiri Strouhal. ICEHM Int´1 Conference Proceedings of International Conference on Economics, Social Sciences and Languages (ICESL´ 14). 1st edition. Singapore: ICEHM, 2014. s. 16-20, 5 s. ISBN 978-93-82242-93-2. info
 • MATĚJOVÁ, Lenka a Jana GODAROVÁ. Civil Service Act – opportunity or threat for public administration of the Czech Republic. In Prof. Dr. Jiri Strouhal. ICEHM Int´1 Conference Proceedings of International Conference on Economics, Social Sciences and Languages (ICESL´ 14). 1st edition. Singapore: ICEHM, 2014. s. 35-37, 3 s. ISBN 978-93-82242-93-2. info
 • JAHODA, Robert a Jana GODAROVÁ. Microsimulation of the mortage interest deduction. The Czech case. In Proceedings of the 17th International Conference: Current Trends in Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 246-254, 9 s. ISBN 978-80-210-6159-0. info
 • JAHODA, Robert a Jana GODAROVÁ. Microsimulation of the mortage interest deduction. The Czech case. In Regionalisation and Inter-regional Cooperation. Presented Papers from the 21st NISPAcee Annual Conference (from working groups and working sessions). 2013. ISBN 978-80-89013-68-5. info
 • JAHODA, Robert a Jana GODAROVÁ. Family policy in the Czech Republic: Redistribution of wealth through the child tax bonus. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno: Mendelova univerzita v Brne, 2013, roč. 61, č. 7, s. 2213-2220. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201361072213. info
 • GODAROVÁ, Jana a Filip HRŮZA. 20 years of independence and fiscal federalism in the Czech Republic: Where we have come and where are we headed? In X. ročník mezinárodní vědecké konference Veřejná ekonomika a správa 2013: Teoretické a praktické otázky veřejné ekonomiky a správy. 2013. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2013. 10 s. ISBN 978-80-248-3225-8. info
 • JAHODA, Robert a Jana GODAROVÁ. What We Know about the Child Tax Bonus in the Czech Republic and What We Would Like to Know. In Dagmar Špalková, Lenka Furová. Proceedings of the 16th International Conference Modern and Current Trends in the Public Sector Research. 1st edition. Brno: Masaryk University, 2012. s. 110-118, 9 s. ISBN 978-80-210-5822-4. info
 • JAHODA, Robert a Jana GODAROVÁ. Owner occupied housing and revenues cost of the mortgage interest. The Czech case. In Leoš Vítek. In Proceedings of the 17th International conference. New role of public finance 2012. Praha: Wolters Kluver, 2012. s. 111-121, 11 s. ISBN 978-80-7478-012-7. info

2018/10/30


Curriculum vitae: Ing. Jana Godarová, Ph.D. (učo 174847), version: English(1), last update: 2018/10/30 09:34, J. Godarová