Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
Funkce na pracovišti
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
Pedagogická činnost
Vědeckovýzkumná činnost
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
Univerzitní aktivity
Mimouniverzitní aktivity
Ocenění vědeckou komunitou

15. 6. 2021