Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. RNDr Lubomír Popelínský, PhD., narozen 30. dubna 1956 Třebíč, Československo, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Fakulta informatiky, Masarykova Universita
  Botanická 68a
  602 00 Brno
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • Docent na katedře strojového učení a zpracování dat
 • Vedoucí Laboratoře dobývání znalostí
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004: Docent, habilitační práce "Preprocessing in Data Mining"
 • 2001: PhD., doktorská práce "To practical inductive logic programming", FEL CVUT Praha;
 • 1982: RNDr., informatika, Přírodovědecká fakulta UJEP Brno
 • 1980: informatika, Přírodovědecká fakulta UJEP Brno
Přehled zaměstnání
 • 2006 - 2011: proděkan pro studijní záležitosti, Fakulta Informatiky, Masarykova univerzita Brno
 • 2005 - 2010: vyučující na PřF MU
 • 2004 - 2006: vyučující na PřF Univerzity Palackého Olomouc
 • 2004 - dosud: Docent, FI MU
 • 1992 - 2004: Odborný asistent PřF UJEP Brno, poté FI MU
 • 1987 - 1992: PřF UJEP
 • 1983 - 1987: VÚ traumatologický Brno
 • 1981 - 1983: VÚ klinické a experimentální onkologie Brno
Pedagogická činnost
 • Strojové učení. Dobývání znalostí z dat. Text mining. Úvod do logiky
Vědeckovýzkumná činnost
 • Strojové učení. Dobývání znalostí z dat. Text mining. Analýza anomálií. Multirelační učení (inductive logic programming).

  EU: IST-2001-33086 KDNet (2002-2005). IST-2000-28345 EGERIS (2002-2003). METAL(1999-2001). ILPnet2 (1999-2001). ILP2 (1998-2000).

  ČR: MŠMT 0021622418 Dynamická geovizualizace v krizovém managementu (2005-2011). GAČR 203/99/0044 Využití nové analytické instrumentace ve výzkumu analytických a diagnostických postupů (1998-2001)

Akademické stáže
 • 2019: DCC F. Sciencias UP Porto, 3 m.
 • 2001 - 2: Albert-Ludwigs Universitaet Freiburg, 5 m.
 • 2000: LIACC UP Porto, 2 m.
 • 1999: LIACC UP Porto, 2 m.
 • 1995: L.R.I. Universite Paris Sud, 3 m.
 • 1994: LIACC Universidade do Porto, 2 m.
 • 1992: L.R.I. Universite Paris Sud, 1 m.
 • 1992: INSA Lyon, 1 m.
 • 1992: LIACC Universidade do Porto, 3 m.
Universitní aktivity
 • 2006 - 2011: proděkan pro studijní záležitosti FI MU
 • 2005 - dosud: člen ediční rady MU
 • 2003 - 2019: člen Rady vysokých škol a komise pro vědu RVŠ
 • 2004 - 2006: člen knihovní komise
 • 1990 - 1995: člen Akademického senátu PřF MU Brno
Ocenění vědeckou komunitou
 • since 2016 : Programm committee member of IDA
 • since 2014 : Programm committee member of IDEAS
 • 2009, 2017, 2019 : Programm committee member of ISMIS
 • 2007 : předseda PV DATAKON
 • 2007 : Advanced Learning Techniques for NLP, tutorial, 8th Summer School of the European Masters in Language and Speech
 • 2007 : člen PV workshopu Data Mining for Business, PAKDD Nanjing Čína
 • 2006 : Geographic Data Mining, tutorial, 2nd International Summer School on Computational Biology (IBA MU Brno)
 • 2006 - 2007 : člen PV konference DaWaK
 • 2006 : člen PV ECML/PKDD workshopu Practical Data Mining: Applications, Experiences and Challenges
 • 2005 : člen PV 4. workshopu LLL (Learning Language in Logic), Bonn
 • 2005 : člen PV workshopu Data Mining for Business, Porto Portugalsko
 • 2004 - 2005 : recenzent konference PKDD
 • 2004 : předseda PV konference Znalosti
 • 2003 : předseda PV DATAKON a člen řídícího výboru
 • 2002 - dosud: člen řídícího výboru konference Znalosti
 • 2001 : předseda programového výboru 3. workshopu LLL (Learning Language in Logic), Strasbourg
 • 2001 - dosud : clen PV Znalosti
 • 1995 - dosud: člen PV DATAKOM (dříve DATASEM)
Vybrané publikace
 • HETLEROVIĆ, Dušan, Lubomír POPELÍNSKÝ, P. BRAZDIL, C. SOARES a F. FREAITAS. On Usefulness of Outlier Elimination in Classification Tasks. Online. In Tassadit Bouadi, Élisa Fromont, Eyke Hüllermeier. International Symposium on Intelligent Data Analysis 2022. Rennes: Springer, 2022, s. 143-156. ISBN 978-3-031-01332-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-01333-1_12. info
 • SCHWARZEROVÁ, Jana, Adam BAJGER, I. PIERDOU, Lubomír POPELÍNSKÝ, Karel SEDLÁŘ a W. WECKWERTH. An Innovative Perspective on Metabolomics Data Analysis in Biomedical Research Using Concept Drift Detection. Online. In Yufei Huang and Lukasz A. Kurgan and Feng Luo and Xiaohua Hu and Yidong Chen and Edward R. Dougherty and Andrzej Kloczkowski and Yaohang Li. Proceedings of BIBM 2021. Houston, TX, USA: IEEE, 2021, s. 3075-3082. ISBN 978-1-6654-0126-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/BIBM52615.2021.9669418. info
 • VACULÍK, Karel a Lubomír POPELÍNSKÝ. A genetic algorithm for discriminative graph pattern mining. Online. In Bipin C. Desai and Dimosthenis Anagnostopoulos and Yannis Manolopoulos and Mara Nikolaidou. Proceedings of the 23rd International Database Applications & Engineering Symposium, IDEAS 2019, Athens, Greece. New York: ACM, 2019, s. 461-462. ISBN 978-1-4503-6249-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1145/3331076.3331113. info
 • VACULÍK, Karel a Lubomír POPELÍNSKÝ. DGRMiner: Anomaly Detection and Explanation in Dynamic Graphs. In Boström, H., Knobbe, A., Soares, C., Papapetrou, P. Advances in Intelligent Data Analysis XV - 15th International Symposium, IDA 2016. Neuveden: LNCS 9897, Springer, 2016, s. 308-319. ISBN 978-3-319-46348-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-46349-0_27. info
 • NEZVALOVÁ, Leona, Lubomír POPELÍNSKÝ, Luis TORGO a Karel VACULÍK. Class-Based Outlier Detection: Staying Zombies or Awaiting for Resurrection?. Online. In Elisa Fromont, Tijl De Bie, Matthijs van Leeuwen. Advances in Intelligent Data Analysis XIV - 14th International Symposium, IDA 2015. Neuveden: Springer, 2015, s. 193-204. ISBN 978-3-319-24464-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-24465-5_17. info
 • BYDŽOVSKÁ, Hana a Lubomír POPELÍNSKÝ. The Influence of Social Data on Student Success Prediction. In Ana Almeida, Jorge Bernardino, Elsa Ferreira Gomes. Proceedings of the 18th International Database Engineering & Applications Symposium - IDEAS 2014. Portugal: BytePress, 2014, s. 374-375. ISBN 978-1-4503-2627-8. info
 • NAVRÁTIL, Jaromír a Lubomír POPELÍNSKÝ. Rapid prototyping of a web categorization tool. Online. In IDEAS '14 Proceedings of the 18th International Database Engineering & Applications Symposium. NY, USA: ACM New York, 2014, s. 294-297. ISBN 978-1-4503-2627-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1145/2628194.2628216. URL info
 • GÉRYK, Jan a Lubomír POPELÍNSKÝ. Towards Academic Analytics by Means of Motion Charts. In Christoph Rensing, Sara de Freitas, Tobias Ley, Pedro J. Muñoz-Merino (Eds.). Proceedings of the 9th European Conference on Technology Enhanced Learning (EC-TEL 2014). Graz, Austria: Springer International Publishing, 2014, s. 486-489. ISBN 978-3-319-11199-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-11200-8_47. URL info
 • GÉRYK, Jan a Lubomír POPELÍNSKÝ. Analysis of Student Retention and Drop-out using Visual Analytics. Online. In John Stamper, Zachary Pardos, Manolis Mavrikis, and Bruce M. McLaren (Eds.). Proceedings of the 7th International Conference on Educational Data Mining (EDM 2014). London, United Kingdom: International Educational Data Mining Society, 2014, s. 331-332. ISBN 978-0-9839525-4-1. info
 • VACULÍK, Karel, Leona NEZVALOVÁ a Lubomír POPELÍNSKÝ. Graph Mining and Outlier Detection Meet Logic Proof Tutoring. Online. In Collin F. Lynch, Tiffany Barnes. Proceedings of EDM 2014 Ws Graph-based Educational Data Mining (G-EDM). London: CEUR-WS.org, 2014, s. 43-50. ISSN 1613-0073. info
 • VACULÍK, Karel, Leona NEZVALOVÁ a Lubomír POPELÍNSKÝ. Educational data mining for analysis of students’ solutions. Online. In Gennady Agre, Pascal Hitzler, Adila A. Krisnadhi, Sergei O. Kuznetsov. Artificial Intelligence: Methodology, Systems, and Applications - 16th International Conference, AIMSA 2014. London: Springer, 2014, s. 150-161. ISBN 978-3-319-10553-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-10554-3_14. info
 • BAYER, Jaroslav, Hana BYDŽOVSKÁ, Jan GÉRYK, Tomáš OBŠÍVAČ a Lubomír POPELÍNSKÝ. Predicting drop-out from social behaviour of students. Online. In Kalina Yacef, Osmar Zaïane, Arnon Hershkovitz, Michael Yudelson and John Stamper. Proceedings of the 5th International Conference on Educational Data Mining - EDM 2012. Greece: www.educationaldatamining.org, 2012, s. 103 - 109. ISBN 978-1-74210-276-4. info
 • ANTLOVÁ, Klára, Lubomír POPELÍNSKÝ a Jindřich TANDLER. Long Term Growth of SME from ICT Competencies and Web Presentations. E + M Ekonomie a management. 2011, roč. 2011, č. 4, s. 125-138. ISSN 1212-3609. info
 • POPELÍNSKÝ, Lubomír. Filtering Information from Reports on Flood. In Proceedings of Joint Symposium of ICA Working Group on Cartography in Early Warning and Crises Management (CEWaCM) and JBGIS Geo-information for Disaster Management (Gi4DM). Praha: ICA Working Group on Cartography in Early Warning and Crises Management, 2009, 7 s. ISBN 978-80-210-4796-9. info
 • POPELÍNSKÝ, Lubomír, Mária BRIATKOVÁ a Zdeněk KEDAJ. DZEMUj: A Tool for Mining in e-Learning Tests. Description and Experience. In Proceedings of the 7th European Conference on eLearning ECEL. Reading, England: Academic Conferences Limited, 2008, s. 299-303, 4 s. ISBN 978-1-906638-23-8. info
 • BLAŤÁK, Jan a Lubomír POPELÍNSKÝ. dRAP-Independent: A Data Distribution Algorithm for Mining First-Order Frequent Patterns. Computing and Informatics. Bratislava, 2007, roč. 26, č. 3, s. 345-366. ISSN 1335-9150. info
 • POPELÍNSKÝ, Lubomír a Jan BLAŤÁK. Toward mining of spatiotemporal maximal frequent patterns. In Proceedings of ECML/PKDD Workshop on Mining Spatio-Temporal Data (MSTD),. Porto: UP, 2005, s. 31-40. info
 • BLAŤÁK, Jan, Lubomír POPELÍNSKÝ a Eva MRÁKOVÁ. Fragments and Text Categorization. In The Companion Volume to the Proceedings of 42st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Barcelona (Spain): Association for Computational Linguistics, 2004, s. 226-229. ISBN 1-932432-33-7. info
 • BLAŤÁK, Jan a Lubomír POPELÍNSKÝ. Mining first-order maximal frequent patterns. Neural Network World. Praha: UIVT AV ČR, 2004, roč. 14, č. 5, s. 381-390. ISSN 1210-0552. info
 • SVOBODA, Lukáš a Lubomír POPELÍNSKÝ. Communication with www in Czech. Kybernetika : The Journal of the Czech Society for Cybernetics and Informatics. Praha: Institute of Information Theory and Auto, 2004, roč. 40/2004, č. 3, s. 349-363, 14 s. ISSN 0023-5954. info
 • KŘIVÁNKOVÁ, Ludmila, Michal OČKO, Lubomír POPELÍNSKÝ a Petr BOČEK. Fast choice of separation conditions for analyses by capillary zone electrophoresis usingan information system Xemic. Electrophoresis. Wiley-VCH Verlag GmbH, 2002, roč. 23, č. 19, s. 3364-3371. ISSN 0173-0835. info
 • POPELÍNSKÝ, Lubomír. Efficient relational learning from sparse data. In Proceedings of AIMSA'02 Conference. Varna: Springer Verlag, 2002, s. 11-20. ISBN 0302-9743. info
 • ŽÁČKOVÁ, Eva, Lubomír POPELÍNSKÝ a Miloslav NEPIL. Recognition and Tagging of Compound Verb Groups in Czech. In Proceedings of CoNLL-2000 and LLL-2000, Lisbon, Portugal, September 2000. New Brunswick: Association for Computational Linguistics, 2000, s. 219-225. info
 • FRANOVA, Marta a Lubomír POPELÍNSKÝ. Synthesis of formal specifications of predicates: Why and How? In Proc. of EMCSR'00. 2000. info
 • POPELÍNSKÝ, Lubomír. Knowledge Discovery in Spatial Data by Means of ILP. In Principles of Data Mining and Knowledge Discovery. 2nd European Symposium PKDD´98. Berlin: Springer Verlag, 1998, s. 185-194. LNCS 1510. ISBN 3-540-65068-7. info
 • POPELÍNSKÝ, Lubomír a P. FLENER. On the Use of Inductive Reasoning in Program Synthesis. In Logic Program Synthesis and Transformation. Hamburg: Springer - Verlag, 1994, s. 69-87. LNCS 883. ISBN 3-540-58792-6. info
 • POPELÍNSKÝ, Luboš, P. FLENER a O. STEPÁNKOVÁ. Inductive Logic Programing and Automatic Programming: Towards Three Approaches. In Proc. of 4th Int. ILP´94 workshop. Bonn: GMD Bonn, 1994, s. 351-364. ISBN 3-88457-237-7. info

5. 11. 2019


Životopis: doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D. (učo 1945), verze: čeština(1), změněno: 5. 11. 2019 19:36, L. Popelínský

Další varianta: angličtina(9)