Životopis

Identifikace osoby:
Pracoviště
Funkce na pracovišti
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
Pedagogická činnost
Vědeckovýzkumná činnost
Akademické stáže
Universitní aktivity
Vybrané publikace

11. 8. 2017