Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr.Tomáš Kohoutek, Ph.D., nar. 27. 1. 1976 v Brně
Pracoviště
 • Katedra psychologie Pedagogické fakulty MU, Poříčí 31, Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014: SZZ na Katedře psychologie FSS MU, obor Sociální psychologie, disertační práce Zvládání zátěže jako téma psychologické teorie a výzkumu (školitel prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.), titul Ph.D.
 • 2000: SZZ na PsÚ FF MU, obor Klinická psychologie, titul Mgr.
Přehled zaměstnání
 • 2014 - dosud Katedra psychologie PedF MU, Brno
 • 2012 - 2014 Katedra sociální pedagogiky, Katedra psychologie PedF MU, Brno (externí spolupráce)
 • 2010 - 2015 Katedra psychologie a speciální pedagogiky ZSF JČU, České Budějovice
 • 2010 - 2013 Národní ústav odborného vzdělávání, Národní ústav pro vzdělávání (externí spolupráce)
 • 2009 - dosud soukromá praxe, samostatná činnost – výzkum ve společenských vědách, odborné překlady
 • 2001 - 2008 Psychologický ústav AV ČR, Brno
 • 2001 - 2003 FSS MU - Centrum pro výzkum vývoje osobnosti v sociálních a etnických kontextech, Brno
 • 2000 - Speciální mateřská škola a pomocná škola Elpis, Brno
 • 1999 - 2003 Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociálně právní, Brno
Vědeckovýzkumná činnost
 • problematika stresu a zvládání, kognitivně-emočně-motivační přístup k osobnosti

7. 3. 2016


Životopis: Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. (učo 19783), verze: čeština(3), změněno: 7. 3. 2016 14:41, T. Kohoutek

Další varianta: angličtina(1)