Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Pavel Theiner born 5th February 1976 in Ivancice, Czech Republic
Department
 • Department of Psychiatry, Faculty Hospital Brno and Masaryk University in Brno, Czech Republic
Employment - Position
 • Physician
Education and Academic Qualifications
 • 1994 - 2000: Masaryk University nn Brno, Medical Faculty, general medicine, MD. 2003: Czech specialization exam in Psychiatry, Ist grade 2006: Ph.D. in psychiatry, Masaryk University in Brno 2007: Czech specialization exam in Child and Adolescent Psychiatry 2009: Specialization in Cognitive Behavioral Therapy 2016: Specialization exam in clinical EEG
Employment
 • 2000 – 2009: psysician at the child and adolescent ward 2009 – present: head physician at the child and adolescent ward, Department of Psychiatry, Faculty Hospital Brno
Teaching Activities
 • Teaching Psychiatry for medical students
Scientific and Research Activities
 • GRANT PROJECTS: 1. IGA MZ CR: NF 6520-5: 2000–2005 Clinical and molecular genetic correlates of ADHD in children. 2.IGA MZ CR: NR 9298-3 Risk factor in persistent form of ADHD. Longitudinal, clinical molecular-biological study. 3. AZV CR 15-30062A, 2015 – 2019: Phenotypes of impulsivity in neuropsychiatrical disorders and their clinical significance.
Major Publications
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Pavel THEINER, Petra SEJBALOVÁ a Slavoj BRICHCÍN. Srovnání dopaminergních antidepresiv v léčbě snížené sexuální touhy a poruch orgasmu u žen. První. Brno: Tribun EU, 2016. s. 62-65. ISBN 978-80-263-1047-1. info
 • KAŠPÁREK, Tomáš, Pavel THEINER a Alena FILOVA. Neurobiology of ADHD From Childhood to Adulthood: Findings of Imaging Methods. Journal of Attention Disorders. Thousand Oaks: Sage Publication, 2015, roč. 19, č. 11, s. 931-943. ISSN 1087-0547. doi:10.1177/1087054713505322. info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Pavel THEINER, Petra SEJBALOVÁ a Slavoj BRICHCÍN. Která antidepresiva jsou lepší v léčbě sexuálních dysfunkcí u žen? In Martin Hollý, Slavoj Brichcín. Sborník textů "XXVII. Bohnické sexuologické dny 26.-27.2.2015". Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2015. s. 101-109. ISBN 978-80-7204-935-6. info
 • USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Michaela VRZALOVÁ, Iva STEHNOVÁ, Pavel THEINER a Jana HÁJKOVÁ. Léčba dospělých pacientů s ADHD pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) - pilotní data. 2013. info
 • KAŠPÁREK, Tomáš, Pavel THEINER a Alena FIĽOVÁ. Neurobiologie hyperkinetické poruchy pohledem zobrazovacích metod. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 109, č. 2, s. 73-80. ISSN 1212-0383. info
 • THEINER, Pavel. ADHD od dětství do dospělosti. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2012, roč. 13, č. 4, s. 148-150. ISSN 1213-0508. info
 • DRTÍLKOVÁ, Ivana, Markéta NEUMANNOVÁ, Pavel THEINER, Alena FIĽOVÁ, Omar ŠERÝ a Jan LOCHMAN. Existuje u ADHD geneticky podložená dispozice k úzkosti? Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2012, roč. 108, č. 5, s. 223-228. ISSN 1212-0383. info
 • PACLT, Ivo, Ivana DRTÍLKOVÁ, Marta KOPEČKOVÁ, Pavel THEINER, Omar ŠERÝ a Naďa ČERMÁKOVÁ. The association between TaqI A polymorphism of ANKK1 (DRD2) gene and ADHD in the Czech boys aged between 6 and 13 years. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2010, roč. 31, č. 1, s. 23-28. ISSN 0172-780X. info
 • DRTÍLKOVÁ, Ivana a Pavel THEINER. Cena Redakční rady České a slovenské psychiatrie. Psychiatrická společnost ČLS JEP, 2010. info
 • DRTÍLKOVÁ, Ivana, Markéta NEUMANNOVÁ, Pavel THEINER, Alena FIĽOVÁ a Omar ŠERÝ. The VNTR Polymorphism of Serotonin Transporter Gene Predisposed czech Boys to Hyperkinetic Disorders. Activitas Nervosa Superior Rediviva. 2010, roč. 52, č. 2, s. 157-162, 7 s. ISSN 1337-933X. info
 • DRTÍLKOVÁ, Ivana, Omar ŠERÝ, Pavel THEINER, Alena UHROVÁ, Markéta ŽÁČKOVÁ, Blanka BALAŠTÍKOVÁ a Vladimír ZNOJIL. Clinical and molecular-genetic markers of ADHD in children. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2008, roč. 29, č. 3, s. 320-327. ISSN 0172-780X. info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra a Pavel THEINER. Dopaminergní antidepresiva v léčbě sexuálních poruch. In 49. Československá psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník. 2007. info
 • ŠTAIF, Radim, Ivana DRTÍLKOVÁ, Renáta PITELOVÁ, Omar ŠERÝ a Pavel THEINER. Molecular biology of ADHD: an association study of DAT1, DRD2, DRD4, COMT and MAOB gene polymorphisms with hyperactive disorder in children. In 3rd International Biology Students Conference 2006, April 6.-9. 2006. Abstract book 2006. Riga, Latvia: Latvias Universiatates Biologijas Studentu Asociacia (LUBSA), 2006. s. 47-47, 50 s. info
 • ŠTAIF, Radim, Renáta PITELOVÁ, Pavel THEINER, Ivana DRTÍLKOVÁ a Omar ŠERÝ. THE ASSOCIATION OF IL-6 GENE POLYMORPHISM WITH ADHD IN CHILDREN. In IX. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. První vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 29-30. ISBN 80-210-3635-4. info
 • THEINER, Pavel, Ivana DRTÍLKOVÁ a Omar ŠERÝ. Genetika hyperkinetické poruchy u dětí. Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Galén, 2002, roč. 1/2002, 16.6.2002, s. 258;260, 3 s. ISSN 80-7262-162-9. info

2017/02/28


Curriculum Vitae: MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. (učo 19787), version: English(1), last update: 2017/02/28 10:07, P. Theiner

Další varianta: čeština(1)