Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Základní údaje
 • Ing. Petr Musil
  *19.03.1977 v Rychnově nad Kněžnou
  Královéhradecký kraj
  ženatý se závazky: dcerka Eliška (*7.5.2007), syn Petr (*25.9.2009)
Pracoviště
 • Katedra ekonomie
  Ekonomicko-správní fakulta MU
  Lipová 41a, Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007: Obhájení disertační práce na téma "Globální energetický a surovinový problém a hospodářská politika"
 • 2001: Státní zkouška na ESF MU Brno, obor národní hospodářství,
  diplomová práce na téma "Německý ekonomický zázrak"
Pedagogická činnost
 • Přednášky:
  Mikroekonomie II
  Transformation of the Czech economy
 • Cvičení:
  Mikroekonomie II, Makroekonomie II
  Makroekonomie I
Akademické stáže
 • 2002: Internationales Institut für Politik und Wirtschaft - Haus Rissen Hamburg
Vybrané publikace
 • HEDIJA, Veronika a Petr MUSIL. Praktikum makroekonomie. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2009. 303 s. ISBN 978-80-7380-158-8. info
 • MUSIL, Petr. Obnovitelné zdroje energie: zelený ráj nebo zelené peklo? In Ekonomická společnost Masarykovy univerzity (MUES). 2009. URL info
 • MUSIL, Petr. Globální energetický problém a hospodářská politika - se zaměřením na obnovitelné zdroje. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009. 204 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-112-3. info
 • MUSIL, Petr. Mikroekonomie - středně pokročilý kurz. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2009. 304 s. Mimoedice. ISBN 978-80-7380-207-3. URL info
 • MUSIL, Petr a Veronika KARTUSOVÁ. Demografický vývj a trh práce. In Ekonomické prostředí a konkurenceschopnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 31-49. CVKS. ISBN 978-80-210-5056-3. URL info
 • TOMEŠ, Zdeněk, Libor ŽÍDEK, Petr MUSIL, Aleš FRANC, Martin CHROMEC, Soňa BALCÁRKOVÁ, Zuzana HRDLIČKOVÁ, Monika JANDOVÁ a Pavel KREJČIŘÍK. Hospodářská politika 1900-2007. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008. 262 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-002-7. info
 • MUSIL, Petr. Trh práce a konkurenceschopnost zemí CE-6 v období transformace. 1. vyd. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2008. 42 s. Working Papers, CVKS. ISSN 1801-4496. URL info
 • MUSIL, Petr, Kamil FUCHS, Aleš FRANC a Šárka GRIGARČÍKOVÁ. Ekonomie. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2008. 412 s. ISBN 978-80-7380-126-7. info
 • MUSIL, Petr. Trh práce. In Slaný a kol.: Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10CE). Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 38-56. CVKS. ISBN 978-80-210-4725-9. info
 • MUSIL, Petr. Trh práce a konkurenceschopnost zemí CE-6 v období transformace. In Tomeš, Z. - Žídek, L. a kol.: Determinanty hospodářského růstu v zemích východní Evropy. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 18-45. CVKS. ISBN 978-80-210-4786-0. info
 • MUSIL, Petr. Hon na Klause aneb návrat inkvizice. 1. vyd. Praha: MaFra, 2007. 1 s. ISSN 1210-1168. info
 • MUSIL, Petr. Trh výrobních faktorů a konkurenceschopnost v SR v období transformace. 1. vyd. Brno: Centrum výzkumu a konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2007. 52 s. Working Papers, CVKS. ISSN 1801-4496. URL info
 • MUSIL, Petr. Trh práce a konkurenceschopnost polské ekonomiky v období transformace. 1. vyd. Brno: Centrum výzkumu a konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2007. 33 s. Working Papers, CVKS. ISSN 1801-4496. URL info
 • MUSIL, Petr. Trh práce a konkurenceschopnost maďarské ekonomiky v období transformace. 1. vyd. Brno: Centrum výzkumu a konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2007. 34 s. Working Papers, CVKS. ISSN 1801-4496. URL info
 • MUSIL, Petr. Trh práce. In Faktory konkurenceschopnosti (Komparace zemí V-4). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 33-49. CVKS. ISBN 80-210-4157-9. info
 • MUSIL, Petr. Význam obnovitelných zdrojů energie v České republice a v zemích EU-15. In Konference "Firma a konkurenční prostředí". 1. vyd. Brno: PEF MZLU, 2006. s. 1-7, 8 s. ISBN 80-7302-115-3. info
 • MUSIL, Petr. Tendence na českém trhu práce v období transformace. 1. vyd. Brno: Centrum výzkumu a konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2006. 28 s. Working paper č. 7/2006. info
 • MUSIL, Petr. Czech labour market tendencies during the transition process. 2006. info
 • MUSIL, Petr. Trh práce a konkurenceschopnost. In Konkurenceschopnost české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. s. 125-133. CVKS. ISBN 8021041579. info
 • BACHANOVÁ, Veronika, Petr MUSIL a Lenka VYSTAVĚLOVÁ. Makroekonomie II - cvičebnice. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 191 s. ISBN 80-210-3669-9. info
 • MUSIL, Petr. Máme se bát energetické krize? In Mezinárodní Baťova doktorandská konference. 1.vydání. Zlín: Fakulta managementu UTB Zlín, 2005. s. 10-19. ISBN 80-7318-257-2. info
 • MUSIL, Petr. Neobávejme se energetické krize. In VII. Ročník mezinárodní doktorandské konference MEKON 2005. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava Ekonomická fakulta, 2005. s. 26-28. ISBN 80-248-0846-3. info
 • MUSIL, Petr. Zdanění práce a nezaměstnanost ve vybraných zemích OECD. In Hospodářská politika nových členských zemí EU. Ostrava: EkF VŠB TU Ostrava, 2005. s. 42-49. ISBN 80-248-0943-5. info
 • MUSIL, Petr. Obnovitelné zdroje - státní podpora či laissez-faire? In Mendelnet 2005. 1. vydání. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2005. s. 45-49. ISBN 80-7302-107-2. info
 • MUSIL, Petr. Vliv investičních pobídek na příliv přímých zahraničních investic do ČR. Národohospodářský obzor. Brno: Olprint, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 42-48. ISSN 1213-2446. info
 • MUSIL, Petr. Vývoj pojetí energetického problému v ekonomii. In Mendelnet 2004. 1. vydání. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. 7 s. ISBN 80-7302-088-2. info
 • MUSIL, Petr. Čeští zemědělci si vstupem do EU mají polepšit. Časopis CEVRO. Praha: Liberálně konzervativní akademie CEVRO, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 8. ISSN 1213-9521. URL info
 • MUSIL, Petr. Soukromé vlastnictví v pojetí českých Špidlo-Škromachovských demokratů. Časopis CEVRO. Praha: Liberálně konzervativní akademie CEVRO, 2003, roč. 2003, č. 3, s. 9. ISSN 1213-9521. URL info
 • MUSIL, Petr. Transformace české elektroenergetiky - a co dál? Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 63-75. ISSN 1213-2446. info
 • MUSIL, Petr. Příčiny, průběh a důsledky měnové krize v ČR v roce 1997. In Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách IV. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Fakulta ekonomická, 2003. s. 224-231. ISBN 80-248-0398-4. info
 • MUSIL, Petr. Současná situace zemědělského trhu z pohledu ekonomie. In Co přinese českému zemědělství vstup do EU. 1. vyd. Praha: Liberálně konzervativní akademie CEVRO, 2003. s. 25-33. ISBN 80-86816-00-1. URL info
 • MUSIL, Petr. Komparace vládní a opoziční verze reformy veřejných financí s ohledem na dopady na trh práce. Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU, 2003, roč. 2003, č. 4, 16 s. ISSN 1213-2446. info
 • MUSIL, Petr, Dana DOBEŠOVÁ, Martin KVIZDA, Zdeněk TOMEŠ a Libor ŽÍDEK. The Transformation of the Czech Economy. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2003. 193 s. skriptum. ISBN 80-210-3292-8. info

25. 2. 2010


Životopis: Ing. Petr Musil, Ph.D. (učo 20442), verze: čeština(1), změněno: 25. 2. 2010 19:20, P. Musil

Další varianta: angličtina(1)