Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
Funkce na pracovišti
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
Vědeckovýzkumná činnost
Univerzitní aktivity
Vybrané publikace

16. 2. 2021