Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
Funkce na pracovišti
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
Pedagogická činnost
Vědeckovýzkumná činnost
Akademické stáže
Univerzitní aktivity
Mimouniverzitní aktivity
Ocenění vědeckou komunitou
Vybrané publikace

2. 3. 2011