Životopis

Osobní údaje
Klinika dětské neurologie LF MU Brno
Funkce na pracovišti
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
Pedagogická činnost
Profesionální členství

13. 7. 2005