Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

CURRICULUM VITAE

Identifikace osoby
 • doc. MUDr. Irena REKTOROVÁ, Ph.D.
  Rodné příjmení: SVOBODOVÁ
  Datum a místo narození: 12.dubna 1969, Praha, Česká republika
  Rodinný stav: vdaná, 1 dcera
Pracoviště
 • 1. neurologická klinika LF MU a FN U Sv. Anny
  Pekařská 53, 656 91, Brno
  Tel: 54318 2639
  Fax: 54318 2624
  E-mail: irena.rektorova@fnusa.cz Středoevropský technologický institut, CEITEC MU Central European Institute of Techology, CEITEC, Masaryk University Kamenice 5, 625 00 Brno Czech Republic Tel: +420 54949 7825 E-mail: irena.rektorova@ceitec.muni.cz
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1987 - 94: 1. LF UK, Praha (MUDr.)
  2002-2004: LF MU, Brno (Ph.D.) Téma disertační práce: Neuropsychiatrická problematika u vybraných neurodegenerativních a vaskulárních onemocnění CNS
  2008: obhajoba habilitační práce „Mechanismy vzniku a terapeutické ovlivnění motorických a nemotorických symptomů Parkinsonovy nemoci“
Pracovní zařazení
 • 1994 – 1998 : sekundární lékař, Neurologická klinika l. LF UK, Praha
  Od r. 1996- redaktorka časopisu Parkinson, vydávaný Společností Parkinson
  1998 – 2001 : členka výboru EPDA (European Parkinson’s Disease Association) ve funkci „Research Projects Liaison“
  2001 – 2003 : členka výboru EPDA (European Parkinson’s Disease Association) ve funkci Vice-prezidentky
  Od 2011 Vedoucí Výzkumné skupiny Aplikované neurovědy, Středoevropský technologický institut, CEITEC MU, Masarykova univerzita, Brno Od 2012 Profesorka Neurologie, 1.neurologická klinika, LF MU, FN u sv. Anny, Brno Další aktivity (posledních 5 let) Od 2009 Místopředsedkyně Sekce kognitivní neurologie České neurologické společnosti ČLS JEP 2009 - 2012 Členka Mezinárodního výboru Evropské společnosti pro klinickou neurofarmakologii („European Society for Clinical Neuropharmacology“) 2013 - 2016 Členka výboru HUBRAM (Human Brain Mapping), Sekce pro funkční mapování mozku České společnosti pro klinickou neurofyziologii Od 2013 Členka výboru Extrapyramidové sekce České neurologické společnosti ČLS JEP Od 2014 Vědecký sekretář Mezinárodní asociace pro parkinsonismus a příbuzná onemocnění („International Association of Parkinsonism and Related Disorders“) 2015 - 2016 Členka programového výboru („Congress Scientific Program Committee“) Mezinárodní společnosti „International Parkinson and Movement Disorders Society“ Od 2016 Předsedkyně Neurozobrazovacího panelu Evropské neurologické akademie („NeuroImaging Scientific Panel of the European Academy of Neurology“) Od 2016 Členka Studijní skupiny pro neurozobrazování („NeuroImaging Study Group“) Mezinárodní asociace pro parkinsonismus a příbuzná onemocnění („International Association of Parkinsonism and Related Disorders“) Od 2017 Členka České lékařské akademie
Postgraduální studium
 • Institut pro doškolování lékařů a farmaceutů, Praha
  1995- 1 týdenní doškolovací kurs: ischemické a hemorhagické ikty
  /Doc. MUDr. Kalvach/

  Institut pro doškolování lékařů a farmaceutů, Praha
  1996 - Atestace z neurologie 1. stupně

  Institut pro postgraduání vzdělávání zdravotníků, Brno
  1997 - 1 týdenní doškolovací kurs: nástavbový kurs v EEG a epileptologii /prim. MUDr. Petránek/

  Institut pro postgraduální vzdělávání zdravotníků, Brno
  1999 – třídenní doškolovací kurs : PET, f-MRI, magnetická stimulace /As. MUDr. T. Paus, PhD., MNI, Montreal, Kanada/

  Institut pro doškolování lékařů a farmaceutů, Praha
  2001 – Atestace z neurologie 2. stupně

  2004: obhajoba disertační práce „Neuropsychiatrická problematika u vybraných neurodegenerativních a vaskulárních onemocnění CNS“

  5/2007: 3-denní kurs transkraniální magnetické stimulace: TMS Summer School, Londýn, Velká Británie /profesor Vincent Walsh, The Institute of Cognitive Neuroscience, University College London / Vzdělání a dosažené hodnosti: Univerzita Místo Hodnost/titul rok 1.LF UK Praha MUDr. 1994 IPVZ Praha Atestace z Neurologie 1. Stupně 1996 IPVZ Praha Atestace z Neurologie 2. Stupně 2001 LF MU Brno Ph.D. 2004 LF MU Brno Docentka 2008 LF MU Brno Profesorka neurologie 2012 Výuka při LF MU • Školitelka 6 studentů, kteří již úspěšně dokončili PGS a získali titul PhD (4 v oboru Neurologie, 2 v oboru Neurovědy při LF MU) • V současnosti školitelka 8 PGS studentů (2 v oboru Neurovědy při LF MU) • V současnosti mentorka 4 postgraduálních studentů (2 v oboru Neurovědy a 2 v oboru Neurologie při LF MU) • Učitelka pregraduálních studentů LF MU od 1998 • Garant pregraduální výuky Neurologie na LF MU v Brně • Členka řešitelského týmu projektu pro optimalizaci výuky studentů na LF MU „Optimed“ (EU grant for Optimization of pre-graduate medical studies) (2012 – 2014)
Oblast zájmu a specializace
 • Extrapyramidová onemocnění
  Kognitivní poruchy a demence
  Elektrofyziologie – repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS)
  Funkční magnetická rezonance
Pobyty v zahraničí
 • Červenec 1996 - výpomoc rozvojovým zemím se zaměřením na problematiku epilepsie v rámci projektu N.E.W.S. / Brno- Utrecht- Leon/, Leon, Nicaragua.
  Září 1998 – měsíční stáž v oboru funkčního zobrazování mozku pomocí f-MRI, Montreal Neurological Institute, Montreal, Quebec, Kanada.
  Září 2000 – 14-ti denní stáž v oboru Movement Disorders, National Hospital Queen Square, Londýn, Velká Británie.
  Květen 2006 – 14-ti denní stáž v oboru Movement Disorders, Movement Disorders Center, Toronto Western Hospital, Toronto, Kanada.
Aktivity
 • Členství v odborných společnostech:
  Česká lékařská komora, Česká neurologická společnost, Movement Disorders Society, Česká psychofarmakologická společnost, Společnost pro klinickou neurofyziologii, Česká liga proti epilepsii, Sekce kognitivní neurologie ČLS JEP.

  Členství ve výborech odborných společností:
  Od r 2004: členka výboru Sekce kognitivní neurologie

  Členství ve výborech pacientských společností:
  1997 - doposud: člen výboru Společnosti Parkinson
  1998 - doposud: odborný poradce Klubu Brno Společnosti Parkinson
  1998 – 2001 : členka výboru EPDA ve funkci „Research Projects Liaison“.
  2001 – 2003 : členka výboru EPDA ve funkci Vice-prezidentky.

  Členství v redakční radě časopisů:
  Členka redakční rady časopisu Česká a slovenská psychiatrie: 2005 - 2006
  Členka širší redakční rady časopisu Neurologie pro praxi: od roku 2005 doposud
  Redaktorka časopisu Parkinson 1997 – 2006
  Členka redakční rady časopisu Parkinson (odborný poradce Společnosti Parkinson): 2006 – doposud Účast na evropských doporučeních pro diagnosticku a léčbu: Spoluautorka dvou EFNS/ENS Evropských doporučení pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci a příbuzných onemocnění s demencí („European Guidelines for the Diagnosis and Management of Alzheimer’s Disease (2010), and other disorders associated with dementia (2012)“) Členství v redakčních radách časopisů: • Členka redakční rady časopisu Brain Topography (Q1 časopis) • Členka redakční rady časopisu Journal of Alzheimer’s Disease (Q1 časopis) • Členka redakční rady časopisu Parkinsonism and Related Disorders (Q1 časopis) • Členka širší redakční rady časopisu Neurologie pro praxi Zvaný řečník na mezinárodní konferenci (pouze 2013-2016): • 9th International congress on mental dysfunctions and other non-motor features in Parkinson's disease and related disorders, 4/2013, Soul; • 10th International conference AD/PD, 3/2013, Florencie; • 8th International Congress on Vascular Dementia and 1st Cognitive Impairment European meeting, 10/2013, Atény; • 8th World Congress on Controversies in Neurology (CONy), 5/2014, Berlín; • 10th International congress on mental dysfunctions and other non-motor features in Parkinson's disease and related disorders, 12/2014, Nice; • 9th World Congress on Controversies in Neurology (CONy), 3/2015, Budapešť; 11th International conference AD/PD, 3/2015, Nice; • Faculty member of the Summer School, International Parkinson and Movement Disorders Society, 9/2015, Praha; • XXI World Congress on Parkinson’s Disease and Related Disorders, 12/2015, Miláno, • 10th World Congress on Controversies in Neurology (CONy), 3/2016, Lisabon; 20th International Congress of Parkinson’s disease and Movement Disorders, 6/2016, Berlín; • 11th International congress on mental dysfunctions and other non-motor features in Parkinson's disease and related disorders, 10/2016, Ljubljana.
Znalost jazyků
 • Angličtina - velmi dobrá
  Ruština - pasivní
Ocenění vědeckou komunitou
 • Účast na evropských doporučeních pro diagnosticku a léčbu: Spoluautorka dvou EFNS/ENS Evropských doporučení pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci a příbuzných onemocnění s demencí („European Guidelines for the Diagnosis and Management of Alzheimer’s Disease (2010), and other disorders associated with dementia (2012)“) Členství v redakčních radách časopisů: • Členka redakční rady časopisu Brain Topography (Q1 časopis) • Členka redakční rady časopisu Journal of Alzheimer’s Disease (Q1 časopis) • Členka redakční rady časopisu Parkinsonism and Related Disorders (Q1 časopis) • Členka širší redakční rady časopisu Neurologie pro praxi Zvaný řečník na mezinárodní konferenci (pouze 2013-2016): • 9th International congress on mental dysfunctions and other non-motor features in Parkinson's disease and related disorders, 4/2013, Soul; • 10th International conference AD/PD, 3/2013, Florencie; • 8th International Congress on Vascular Dementia and 1st Cognitive Impairment European meeting, 10/2013, Atény; • 8th World Congress on Controversies in Neurology (CONy), 5/2014, Berlín; • 10th International congress on mental dysfunctions and other non-motor features in Parkinson's disease and related disorders, 12/2014, Nice; • 9th World Congress on Controversies in Neurology (CONy), 3/2015, Budapešť; 11th International conference AD/PD, 3/2015, Nice; • Faculty member of the Summer School, International Parkinson and Movement Disorders Society, 9/2015, Praha; • XXI World Congress on Parkinson’s Disease and Related Disorders, 12/2015, Miláno, • 10th World Congress on Controversies in Neurology (CONy), 3/2016, Lisabon; 20th International Congress of Parkinson’s disease and Movement Disorders, 6/2016, Berlín; • 11th International congress on mental dysfunctions and other non-motor features in Parkinson's disease and related disorders, 10/2016, Ljubljana. Recentní/ probíhající granty (jako hlavní řešitel/spoluřešitel): Národní granty: • Hlavní řešitelka grantového projektu IGA MZČR: Řeč, její poruchy a kognitivní funkce u Parkinsonovy nemoci (2012-2015), úspěšně obhájený projekt, získal hodnocení „A“. • Spoluřešitelka 2 probíhajících grantových projektů AZV (Agentury zdravotnického výzkumu): AZV 16-30805A - Efekt neinvazivní stimulace mozku na hypokinetickou dysartrii, mikrografii a mozkovou plasticitu u pacientů s Parkinsonovou nemocí (2016-2020), a projektu AZV 16-31868A – Efekt neinvazivní stimulace mozku na kognitivní funkce a mozkovou plasticitu u zdravých seniorů a pacientů s mírnou kognitivní poruchou (2016-2020). Mezinárodní granty: Národní koordinátor/Řešitel 3 JPND grantových projektů (Joint Programme for Neurodegenerative Diseases): • BIOMARKAPD JPND grantový projekt (Biomarkers for Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease), Koordinátor (hlavní řešitel) Prof. B. Windblad, Karolinska Institutet, 2012-15 • APGeM JPND grantový projekt (Pre-clinical genotype-phenotype predictors of Alzheimer's disease and other dementia), Koordinátor (hlavní řešitel) prof. T. Fladby, University of Oslo, 2014-2017 • ASAP-Tau JPND grantový projekt (Alignment and Standardization of Neuroimaging Methods in Atypical Parkinsonism, including Tauopathies), Koordinátor (hlavní řešitel) Thilo van Eimeren, University of Cologne, 2016-2017. Grantový projekt získaný postgraduálním studentem Amitem Khairnarem, jehož je prof. Irena Rektorová mentorem • SoMoPro grant (spolufinancovaný z „Marie Curie Actions“) “Identification of MRI based imaging biomarker in earlier detection of neuronal changes in animal models of Parkinson’s disease“; 2015-2016. Koordinátor (hlavní řešitel) mezinárodního grantového projektu • H2020 grantový projekt (Marie Curie Actions) – MSCA- RISE 2016: “CoBeN” (Novel Network-based Approaches for Studying Cognitive Dysfunction in Behavioural Neurology), projekt 3 univerzit: Masarykova Univerzita, University of Arizona, University of Szeged; 2017-2020 Publikace dle WOS (1/2017): 114 vědeckých publikací, 1140 citací, 996 citací bez autocitací, h-index = 19. Cena rektora MU za Mimořádný úspěch v mezinárodní grantové soutěži (2017) - za získání H2020 projektu CoBeN, viz seznam grantů
Vybrané publikace
 • ŠUMEC, Rastislav, Irena REKTOROVÁ, Robert JECH, Kateřina MENŠÍKOVÁ, Jan ROTH, Evžen RŮŽIČKA, Dana SOCHOROVÁ, Ladislav DUŠEK, Petr KAŇOVSKÝ, Ivan REKTOR, Tomáš PAVLÍK, Pavel FILIP a Martin BAREŠ. Motion and emotion: anxiety-axial connections in Parkinson's disease. Journal of Neural Transmission. Wien: Springer Wien, 2017, roč. 124, č. 3, s. 369-377. ISSN 0300-9564. doi:10.1007/s00702-016-1652-0. info
 • ANDERKOVÁ, Ľubomíra, Martin GAJDOŠ, Eva KORIŤÁKOVÁ a Irena REKTOROVÁ. The influence of theta burst stimulation on cognitive functions as assessed by fMRI Stroop task. In Brain Stimulation: Basic, Translational, and Clinical Research in Neuromodulation. 2017. ISSN 1935-861X. doi:10.1016/j.brs.2017.01.400. info
 • KHAIRNAR, Amit Suresh, Jana RUDÁ, Nikoletta SZABÓ, Eva DRAŽANOVÁ, Anas ARAB, Birgit HUTTER-PAIER, Joerg NEDDENS, Peter LATTA, Zenon STARČUK a Irena REKTOROVÁ. Early and progressive microstructural brain changes in mice overexpressing human alpha-Synuclein detected by diffusion kurtosis imaging. Brain, Behavior, and Immunity. San Diego: Academic Press, 2017, roč. 61, March, s. 197-208. ISSN 0889-1591. doi:10.1016/j.bbi.2016.11.027. URL info
 • BRUSTMANNOVÁ, Sylvie, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Irena REKTOROVÁ, Zuzana BALÁŽOVÁ, Luboš BRABENEC a Nela NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ. Token test - validační studie české verze u osob vyššího věku a pacientů s neurodegenerativním onemocněním mozku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media a.s., 2017, roč. 80, č. 3, s. 300-306. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2017300. URL info
 • ANDERKOVÁ, Ľubomíra a Irena REKTOROVÁ. Noninvasive Brain Stimulation and Implications for Nonmotor Symptoms in Parkinson's Disease. International Review of Neurobiology. San Diego: Elsevier Inc., 2017, roč. 134, č. 1, s. 1091-1110. ISSN 0074-7742. doi:10.1016/bs.im.2017.05.009. URL info
 • ELFMARKOVÁ, Nela, Martin GAJDOŠ, Martina MRAČKOVÁ, Jiří MEKYSKA, Michal MIKL a Irena REKTOROVÁ. Impact of Parkinson's disease and levodopa on resting state functional connectivity related to speech prosody control. PARKINSONISM & RELATED DISORDERS. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2016, roč. 22, Supplement 1, s. "S52"-"S55", 4 s. ISSN 1353-8020. doi:10.1016/j.parkreldis.2015.09.006. URL info
 • SVĚRÁK, Tomáš, Michaela MAYEROVÁ, Libor USTOHAL a Irena REKTOROVÁ. Intenzifikovaná transkraniální magnetická stimulace v léčbě negativních příznaků u schizofrenie v dvojitě slepé studii- prvotní výsledky. In 58. Česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2016. ISSN 1211-7579. info
 • SIMONSEN, Anja Hviid, Bea KUIPERIJ, Omar Mukhtar Ali EL-AGNAF, Sebastian ENGELBORGHS, Sanna-Kaisa HERUKKA, Lucilla PARNETTI, Irena REKTOROVÁ, Eugeen VANMECHELEN, Elisabeth KAPAKI, Marcel VERBEEK a Brit MOLLENHAUER. The utility of -synuclein as biofluid marker in neurodegenerative diseases: a systematic review of the literature. BIOMARKERS IN MEDICINE. LONDON: FUTURE MEDICINE LTD, 2016, roč. 10, č. 1, s. 19-34. ISSN 1752-0363. doi:10.2217/BMM.14.105. URL info
 • ANDERKOVÁ, Ľubomíra, Marek BARTOŇ a Irena REKTOROVÁ. Altered corticostriatal connectivity in Parkinson’s disease is related to cognitive impairment. In 22nd Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Geneva, Switzerland. 2016. info
 • ANDERKOVÁ, Ľubomíra, Marek BARTOŇ a Irena REKTOROVÁ. Altered corticostriatal connectivity in Parkinson’s disease and its relation to cognitive impairment. In 12. mezinárodní workshop funkční magnetické rezonance, Olomouc. 2016. info
 • KHAIRNAR, Amit Suresh, Jana RUDÁ, Eva DRAŽANOVÁ, Nikoletta SZABÓ, Peter LATTA, Anas ARAB, Birgit HUTTER-PAIER, Daniel HAVAS, Manfred WINDISCH, Alexandra ŠULCOVÁ, Zenon STARČUK, András KIRÁLY a Irena REKTOROVÁ. Late-stage alpha-synuclein accumulation in TNWT-61 mouse model of Parkinson's disease detected by diffusion kurtosis imaging. Journal of Neurochemistry. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016, roč. 136, č. 6, s. 1259-1269. ISSN 0022-3042. doi:10.1111/jnc.13500. URL info
 • BRUSTMANNOVÁ, Sylvie, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Zuzana BALÁŽOVÁ, Luboš BRABENEC, Nela NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Token Test – česká normativní studie pro seniory a pacienty s neurodegenerativním onemocněním mozku. In 30. Český a slovenský neurologický sjezd, 23.-26.11.2016, Praha. 2016. info
 • REKTOROVÁ, Irena, Jiri MEKYSKA, Eva KORIŤÁKOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Ilona ELIÁŠOVÁ, Martina MRAČKOVÁ, Dagmar BERÁNKOVÁ, Tereza NEČASOVÁ, Zdenek SMEKAL a Radek MAREČEK. Speech prosody impairment predicts cognitive decline in Parkinson's disease. PARKINSONISM & RELATED DISORDERS. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2016, roč. 29, August, s. 90-95. ISSN 1353-8020. doi:10.1016/j.parkreldis.2016.05.018. URL info
 • MOLLENHAUER, Brit, Lucilla PARNETTI, Irena REKTOROVÁ, Milica G. KRAMBERGER, Maria PIKKARAINEN, Walter J. SCHULZ-SCHAEFFER, Dag AARSLAND, Per SVENNINGSSON, Lucia FAROTTI, Marcel M. VERBEEK a Michael G. SCHLOSSMACHER. Biological confounders for the values of cerebrospinal fluid proteins in Parkinson's disease and related disorders. Journal of Neurochemistry. HOBOKEN: WILEY-BLACKWELL, 2016, roč. 139, October, s. 290-317. ISSN 0022-3042. doi:10.1111/jnc.13390. URL info
 • DROTÁR, Peter, Jiří MEKYSKA, Irena REKTOROVÁ, Lucia MASÁROVÁ, Zdeněk SMÉKAL a Marcos FAUNDEZ-ZANUY. Evaluation of handwriting kinematics and pressure for differential diagnosis of Parkinson's disease. Artificial Intelligence in Medicine. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2016, roč. 67, "neuvedeno", s. 39-46. ISSN 0933-3657. doi:10.1016/j.artmed.2016.01.004. info
 • GALAZ, Zoltan, Jiri MEKYSKA, Zdenek MZOUREK, Zdenek SMEKAL, Irena REKTOROVÁ, Ilona ELIÁŠOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Martina MRAČKOVÁ a Dagmar BERÁNKOVÁ. Prosodic analysis of neutral, stress-modified and rhymed speech in patients with Parkinson's disease. Computer Methods and Programs in Biomedicine. Clare: Elsevier Ireland Ltd., 2016, roč. 127, APR, s. 301-317. ISSN 0169-2607. doi:10.1016/j.cmpb.2015.12.011. info
 • REKTOR, Ivan, Martina BOČKOVÁ, Jan CHRASTINA, Irena REKTOROVÁ a Marek BALÁŽ. The modulatory role of subthalamic nucleus in cognitive functions - A viewpoint. Clinical Neurophysiology. Clare (Ireland): Elsevier Ireland Ltd., 2015, roč. 126, č. 4, s. 653-658. ISSN 1388-2457. doi:10.1016/j.clinph.2014.10.156. URL info
 • KHAIRNAR, Amit Suresh, Peter LATTA, Eva DRAŽANOVÁ, Jana KUČEROVÁ, Anas ARAB, Birgit HUTTER-PAIER, Daniel HAVAS, Manfred WINDISH, Alexandra ŠULCOVÁ, Zenon STARČUK a Irena REKTOROVÁ. A longitudinal diffusion kurtosis imaging study in TNWT-61 transgenic mouse model of Parkinson´s disease: comparison with conventional diffusion tensor imaging. In 57. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2015. ISSN 1211-7579. info
 • DROTÁR, Peter, Jiří MEKYSKA, Irena REKTOROVÁ, Lucia MASÁROVÁ, Zdeněk SMÉKAL a Marcos FAUNDEZ-ZANUY. Decision support framework for Parkinson's disease based on novel handwriting markers. IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL SYSTEMS AND REHABILITATION ENGINEERING. PISCATAWAY (USA): IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 2015, roč. 23, č. 3, s. 508-516. ISSN 1534-4320. doi:10.1109/TNSRE.2014.2359997. URL info
 • ARAB, Anas, Amit Suresh KHAIRNAR, Jana RUDÁ, Peter LATTA, Eva DRAŽANOVÁ, BIRGIT HUTTER-PAIER, DANIEL HAVAS, MANFRED WINDISCH, Alexandra ŠULCOVÁ, Zenon STARČUK a Irena REKTOROVÁ. DIFFUSION KURTOSIS IMAGING DETECTS THE MICROSTRUCTURAL CHANGES IN BASAL GANGLIA INDUCED BY ALPHA SYNUCLEIN OVEREXPRESSION IN TNWT-61 TRANSGENIC MOUSE MODEL OF PARKINSON’S DISEASE. In 57. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2015. ISSN 1211-7579. info
 • ANDERKOVÁ, Ľubomíra, Radek MAREČEK, Ilona ELIÁŠOVÁ, Eva JANOUŠOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Gray matter atrophy influences cognitive after-effects of repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with Alzheimer’s disease. In 1st International Brain Stimulation Conference. 2015. doi:10.1016/j.brs.2015.01.117. info
 • ANDERKOVÁ, Ľubomíra, Ilona ELIÁŠOVÁ, Radek MAREČEK a Irena REKTOROVÁ. REPETITIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION ENHANCED ATTENTION AND PSYCHOMOTOR SPEED IN PATIENTS WITH EARLY ALZHEIMER’S DISEASE. In The 12th International Conference on Alzheimer's and Parkinson's Diseases and Related Neurological Disorders. 2015. info
 • ANDERKOVÁ, Ľubomíra, Ilona ELIÁŠOVÁ, Radek MAREČEK, Eva JANOUŠOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Distinct Pattern of Gray Matter Atrophy in Mild Alzheimer’s Disease Impacts on Cognitive Outcomes of Noninvasive Brain Stimulation. JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE. AMSTERDAM: IOS PRESS, 2015, roč. 48, č. 1, s. 251-260. ISSN 1387-2877. doi:10.3233/JAD-150067. URL info
 • KHAIRNAR, Amit Suresh, Peter LATTA, Eva DRAŽANOVÁ, Jana RUDÁ, Nikoletta SZABÓ, Anas ARAB, Birgit HUTTER-PAIER, Daniel HAVAS, Manfred WINDISCH, Alexandra ŠULCOVÁ, Zenon STARČUK a Irena REKTOROVÁ. Diffusion Kurtosis Imaging Detects Microstructural Alterations in Brain of alpha-Synuclein Overexpressing Transgenic Mouse Model of Parkinson’s Disease: A Pilot Study. Neurotoxicity research. New York: Springer, 2015, roč. 28, č. 4, s. 281-289. ISSN 1029-8428. doi:10.1007/s12640-015-9537-9. URL info
 • VÝTVAROVÁ, Eva, Radek MAREČEK, Michal MIKL, Jan FOUSEK, Per SELNES, Erik HESSEN, Atle BJØRNERUD, Tormod FLADBY a Irena REKTOROVÁ. Functional connectivity alterations and their relation to pathophysiological changes in mild cognitive impairment. In 15th European Congress on Clinical Neuro­physiology, Brno, Czech Republic. 2015. info
 • ARAB, Anas, Amit Suresh KHAIRNAR, Jana RUDÁ, Eva DRAŽANOVÁ, Peter LATTA, Nikoletta SZABÓ, Birgit HUTTER-PAIER, Daniel HAVAS, Manfred WINDISCH, Alexandra ŠULCOVÁ, Zenon STARČUK, András KIRÁLY a Irena REKTOROVÁ. Diffusion Kurtosis imaging detecting changes in white matter induced by alpha-synuclein accumulation in TNWT-61 mouse model of Parkinson's disease. In 57. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2015. ISBN 978-80-210-7825-3. info
 • BERÁNKOVÁ, Dagmar, P. KRULOVÁ, Martina MRAČKOVÁ, Ilona ELIÁŠOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Eva JANOUŠOVÁ, Iva STEHNOVÁ, M. BAR, P. RESSNER, P. NILIUS, M. TOMAGOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Addenbrookský kognitivní test – orientační normy pro českou populaci. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 3, s. 300-305. ISSN 1210-7859. info
 • BERÁNKOVÁ, Dagmar, Eva JANOUŠOVÁ, Martina MRAČKOVÁ, Ilona ELIÁŠOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Světlana SKUTILOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Addenbrooke's Cognitive Examination and Individual Domain Cut-Off Scores for Discriminating between Different Cognitive Subtypes of Parkinson's Disease. Parkinson’s Disease. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2015, roč. 2015, č. 579417, s. 1-7. ISSN 2090-8083. doi:10.1155/2015/579417. URL info
 • MEKYSKA, Jiří, Eva JANOUŠOVÁ, Pedro GOMEZ-VILDA, Zdeněk SMÉKAL, Irena REKTOROVÁ, Ilona ELIÁŠOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Martina MRAČKOVÁ, Jesus B. ALONSO-HERNANDEZ, Marcos FAUNDEZ-ZANUY a Karmele LOPEZ-DE-IPINA. Robust and complex approach of pathological speech signal analysis. Neurocomputing. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2015, roč. 167, November, s. 94-111. ISSN 0925-2312. doi:10.1016/j.neucom.2015.02.085. URL info
 • LORENZO-BETANCOR, O., K. OGAKI, A.I. SOTO-ORTOLAZA, C. LABBE, R.L. WALTON, A.J. STRONGOSKY, J.A. VAN GERPEN, R.J. UITTI, P.J. MCLEAN, W. SPRINGER, J. SIUDA, G. OPALA, A. KRYGOWSKA-WAJS, M. BARCIKOWSKA, K. CZYZEWSKI, A. MCCARTHY, T. LYNCH, A. PUSCHMANN, Irena REKTOROVÁ, Y. SANOTSKY, C. VILARINO-GUELL, M.J. FARRER, T.J. FERMAN, B.F. BOEVE, R.C. PETERSEN, J.E. PARISI, N.R. GRAFF-RADFORD, D.W. DICKSON, Z.K. WSZOLEK a O.A. ROSS. DNAJC13 p.Asn855Ser mutation screening in Parkinson's disease and pathologically confirmed Lewy body disease patients. European Journal of Neurology. Hoboken (USA): Wiley-Blackwell, 2015, roč. 22, č. 9, s. 1323-1325. ISSN 1351-5101. doi:10.1111/ene.12770. URL info
 • REKTOROVÁ, Irena. IAPRD annual report-2014. PARKINSONISM & RELATED DISORDERS. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2015, roč. 21, č. 7, s. 673-674. ISSN 1353-8020. doi:10.1016/j.parkreldis.2015.05.003. URL info
 • LABBÉ, Catherine, Kotaro OGAKI, Oswaldo LORENZO-BETANCOR, Alexandra I. SOTO-ORTOLAZA, Ronald L. WALTON, Sruti RAYAPROLU, Shinsuke FUJIOKA, Melissa E. MURRAY, Michael G. HECKMAN, Andreas PUSCHMANN, Allan MCCARTHY, Timothy LYNCH, Joanna SIUDA, Grzegorz OPALA, Monika RUDZINSKA, Anna KRYGOWSKA-WAJS, Maria BARCIKOWSKA, Krzysztof CZYZEWSKI, Yanosh SANOTSKY, Irena REKTOROVÁ, Pamela J. MCLEAN, Rosa RADEMAKERS, Niluefer ERTEKIN-TANER, Anhar HASSAN, J. Eric AHLSKOG, Bradley F. BOEVE, Ronald C. PETERSEN, Demetrius M. MARAGANORE, Charles H. ADLER, Tanis J. FERMAN, Joseph E. PARISI, Neill R. GRAFF-RADFORD, Ryan J. UITTI, Zbigniew K. WSZOLEK, Dennis W. DICKSON a Owen A. ROSS. Role for the microtubule-associated protein tau variant p.A152T in risk of alpha-synucleinopathies. Neurology. Philadelphia: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2015, roč. 85, č. 19, s. 1680-1686. ISSN 0028-3878. doi:10.1212/WNL.0000000000001946. URL info
 • DUFEK, Michal, Irena REKTOROVÁ, Vojtěch THON, Jindřich LOKAJ a Ivan REKTOR. Interleukin-6 May Contribute to Mortality in Parkinson's Disease Patients: A 4-Year Prospective Study. Parkinsons Disease. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2015, roč. 2015, č. 898192, s. 1-5. ISSN 2090-8083. doi:10.1155/2015/898192. URL info
 • MEKYSKA, J., Z. GALAZ, Z. MZOUREK, Z. SMÉKAL, Irena REKTOROVÁ, Ilona ELIÁŠOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Martina MRAČKOVÁ, Dagmar BERÁNKOVÁ, M. FAUNDEZ-ZANUY, K. LÓPEZ-DE- IPINA a Jesus B. ALONSO-HERNANDEZ. Assessing progress of Parkinson's disease using acoustic analysis of phonation. In Alonso-Hernandez J.B.; Travieso-Gonzalez C.M.; Lopez de Ipina K. 4th International Work Conference on Bio-Inspired Intelligence, IWOBI 2015. neuveden: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2015. s. 111-118. ISBN 978-1-4799-6174-0. doi:10.1109/IWOBI.2015.7160153. URL info
 • REKTOROVÁ, Irena. Resting-State Networks in Alzheimer’s Disease and Parkinson’s Disease. Neurodegenerative Diseases. Basel: Karger, 2014, roč. 13, 2-3, s. 186-188. ISSN 1660-2854. doi:10.1159/000354237. URL info
 • KUČEROVÁ, Jana, Amit Suresh KHAIRNAR, Peter LATTA, Eva DRAŽANOVÁ, Zenon STARČUK JR. a Irena REKTOROVÁ. Diffusion tensor imaging detects dopaminergic neuronal degeneration in methamphetamine animal model of Parkinson's disease. In 56. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2014. ISSN 1211-7579. info
 • ANDERKOVÁ, Ľubomíra a Irena REKTOROVÁ. Cognitive Effects of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Patients with Neurodegenerative Diseases–Clinician’s Perspective. Journal of the neurological sciences. Netherlands: Amsterdam : Elsevier, 2014, roč. 339, 1-2, s. 15-25. ISSN 0022-510X. doi:10.1016/j.jns.2014.01.037. URL info
 • BERÁNKOVÁ, Dagmar, Martina MRAČKOVÁ, Ilona ELIÁŠOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Iva STEHNOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Addenbrooke´s Cognitive Examination: Normative Study for Czech Population. In 3rd International Congress on Epilepsy, Brain and Mind, Brno. 2014. info
 • BUJNOŠKOVÁ, Eva, Lenka KRAJČOVIČOVÁ, Jan FOUSEK a Irena REKTOROVÁ. Analýza sítí pacientů s Alzheimerovou nemocí pomocí teorie grafů: vliv výběru parcelačního atlasu. In Mezinárodní workshop funkční magnetické rezonance, Olomouc. 2014. info
 • ELIÁŠOVÁ, Ilona, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Radek MAREČEK a Irena REKTOROVÁ. Non-invasive brain stimulation of the right inferior frontal gyrus may improve attention in early Alzheimer’s disease: A pilot study. Journal of the neurological sciences. Netherlands: Amsterdam : Elsevier, 2014, roč. 346, 1-2, s. 318-322. ISSN 0022-510X. doi:10.1016/j.jns.2014.08.036. URL info
 • BUJNOŠKOVÁ, Eva, Jan FOUSEK, Nela ELFMARKOVÁ, Martin GAJDOŠ, Martina MRAČKOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Influence of levodopa on brain network: graph theory study based on expert knowledge and AAL atlas. In In 20th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping (OHBM), 2014. 2014. info
 • REKTOROVÁ, Irena, Lenka KRAJČOVIČOVÁ, Radek MAREČEK, Marie NOVÁKOVÁ a Michal MIKL. Default Mode Network Connectivity Patterns associated with Visual Processing at Different Stages of Parkinson's Disease. JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE. AMSTERDAM: IOS PRESS, 2014, roč. 42, č. 3, s. "S217"-"S228", 12 s. ISSN 1387-2877. doi:10.3233/JAD-132684. URL info
 • KRAJČOVIČOVÁ, Lenka, Radek MAREČEK, Michal MIKL a Irena REKTOROVÁ. Disruption of Resting Functional Connectivity in Alzheimer's Patients and At-Risk Subjects. CURRENT NEUROLOGY AND NEUROSCIENCE REPORTS. NEW YORK: SPRINGER, 2014, roč. 14, č. 10, s. "nestránkované", 7 s. ISSN 1528-4042. doi:10.1007/s11910-014-0491-3. URL info
 • KRAJČOVIČOVÁ, Lenka, Michal MIKL, Radek MAREČEK a Irena REKTOROVÁ. Disturbed Default Mode Network Connectivity Patterns in Alzheimer's Disease Associated with Visual Processing. JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE. AMSTERDAM: IOS PRESS, 2014, roč. 41, č. 4, s. 1229-1238. ISSN 1387-2877. doi:10.3233/JAD-131208. URL info
 • REKTOROVÁ, Irena, Roberta BIUNDO, Radek MAREČEK, Luca WEIS, Dag AARSLAND a Angelo ANTONINI. Grey Matter Changes in Cognitively Impaired Parkinson's Disease Patients. Plos one. SAN FRANCISCO: PUBLIC LIBRARY SCIENCE, 2014, roč. 9, č. 1, s. "nestránkované", 8 s. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0085595. URL info
 • DROTÁR, Peter, Jiří MEKYSKA, Irena REKTOROVÁ, Lucia MASÁROVÁ, Zdeněk SMÉKAL a Marcos FAUNDEZ-ZANUY. Analysis of in-air movement in handwriting: A novel marker for Parkinson's disease. Computer Methods and Programs in Biomedicine. Clare: Elsevier, 2014, roč. 117, č. 3, s. 405-411. ISSN 0169-2607. doi:10.1016/j.cmpb.2014.08.007. URL info
 • MASÁROVÁ, Lucia, P. DROTÁR, J. MEKYSKA, Z. SMÉKAL a Irena REKTOROVÁ. Hodnocení písma u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 77, č. 4, s. 456-462. ISSN 1210-7859. info
 • ANDERKOVÁ, Ľubomíra, Ilona ELIÁŠOVÁ, Radek MAREČEK, Eva JANOUŠOVÁ a Irena REKTOROVÁ. THE EFFECT OF REPETITIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION ON ATTENTION AND PSYCHOMOTOR SPEED IN PATIENTS WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT AND EARLY ALZHEIMER’S DISEASE. In 61. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii. 2014. info
 • ELFMARKOVÁ, Nela, Radek MAREČEK, Steven RAPCSAK a Irena REKTOROVÁ. A novel cognitive fMRI task to assess brain mechanisms underlying visual processing and attention. In 61. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii. 2014. info
 • ELFMARKOVÁ, Nela, Martin GAJDOŠ, Martina MRAČKOVÁ, Michal MIKL a Irena REKTOROVÁ. Effect of L-Dopa on Functional Magnetic Resonance Imaging Connectivity in Parkinson's Disease. In 20th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping (OHBM). 2014. info
 • MAGEROVA, Hana, Martin VYHNALEK, Jan LACZO, Ross ANDEL, Irena REKTOROVÁ, Alexandra KADLECOVA, Martin BOJAR a Jakub HORT. Odor Identification in Frontotemporal Lobar Degeneration Subtypes. American Journal of Alzheimer's Disease and other Dementias. Thousand Oaks: SAGE Publications Inc., 2014, roč. 29, č. 8, s. 762-768. ISSN 1533-3175. doi:10.1177/1533317514539033. info
 • KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Martina MRAČKOVÁ, Ilona ELIÁŠOVÁ, Eva JANOUŠOVÁ, Radek MAREČEK, Dagmar BERÁNKOVÁ, Světlana SKUTILOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Irena REKTOROVÁ. Pacienti s Parkinsonovou nemocí a „Test 3F Dysartrický profil“. In XIV. Mezinárodní logopedické konference SAL, Štrbské Pleso 8.-11.10.2014. 2014. info
 • KOŠŤÁLOVÁ, Milena, B. POLÁKOVÁ, M. ULREICHOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Eva JANOUŠOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Dotazník funkcionální komunikace (DFK) u osob s afázií. In 28. Český a slovenský neurologický sjezd v Ostravě, 19.-22.11.2014. 2014. info
 • ARAB, Anas, Amit Suresh KHAIRNAR, Jana RUDÁ, Peter LATTA, Birgit HUTTER-PAIER, Daniel HAVAS, Alexandra ŠULCOVÁ, Zenon STARČUK a Irena REKTOROVÁ. Microstructural changes is gray matter of alpha synuclein overexpressing transgenic mouse model of Parkinson's disease: a diffusion weighted imaging study. 2014. ISBN 978-80-210-7159-9. info
 • PAIL, Martin, Radoslav MATEJ, Ivica HUSÁROVÁ a Irena REKTOROVÁ. Generalized myoclonus as a prominent symptom in a patient with FTLD-TDP. Journal of Neurology. Heidelberg: Springer, 2013, roč. 260, č. 6, s. 1681-1683. ISSN 0340-5354. doi:10.1007/s00415-013-6942-y. URL info
 • KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Zs. CSÉFALVAY, Irena REKTOROVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Vyšetření fatických funkcí [VFF]: výkony pacientů s afázií. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2013. ISSN 1210-7859. info
 • ELIÁŠOVÁ, Ilona, J. MEKYSKA, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Radek MAREČEK, Z. SMEKAL a Irena REKTOROVÁ. Acoustic evaluation of short-term effects of repetitive transcranial magnetic stimulation on motor aspects of speech in Parkinson's disease. Journal of Neural Transmission. Vídeň: SPRINGER WIEN, 2013, roč. 120, č. 4, s. 597-605. ISSN 0300-9564. doi:10.1007/s00702-012-0953-1. URL info
 • REKTOR, Ivan, Jan TOMČÍK, Michal MIKL, Radek MAREČEK, Milan BRÁZDIL a Irena REKTOROVÁ. Association Between the Basal Ganglia and Large-Scale Brain Networks in Epilepsy. BRAIN TOPOGRAPHY. DORDRECHT: SPRINGER, 2013, roč. 26, č. 2, s. 355-362. ISSN 0896-0267. doi:10.1007/s10548-012-0272-8. URL info
 • WEINTRAUB, Daniel a Irena REKTOROVÁ. Impulse control disorders and related behaviors. In Dag Aarsland, Jeffrey Cummings, Daniel Weintraub, K. Ray Chaudhuri. Neuropsychiatric and Cognitive Changes in Parkinson's Disease and Related Movement Disorders. Cambridge: Cambridge University, 2013. s. 140-152. ISBN 978-1-107-03922-3. info
 • REKTOROVÁ, Irena a Marek BALÁŽ. Neuropsychiatric aspects of the on/off phenomen. In Dag Aarsland, Jeffrey Cummings, Daniel Weintraub, K. Ray ChaudhuriDag Aarsland, Jeffrey Cummings, Daniel Weintraub, K. Ray Chaudhuri. Neuropsychiatric and Cognitive Changes in Parkinson's Disease and Related Movement Disorders. Cambridge: Cambridge University, 2013. s. 275-284. ISBN 978-1-107-03922-3. info
 • ELIÁŠOVÁ, Ilona, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Radek MAREČEK a Irena REKTOROVÁ. COGNITIVE EFFECTS OF rTMS APPLIED OVER THE RIGHT INFERIOR FRONTAL AND SUPERIOR TEMPORAL GYRI: A PILOT STUDY IN PATIENTS WITH COGNITIVE IMPAIRMENT DUE TO ALZHEIMER’S DISEASE. In The 8th International Congress on Vascular Dementia & The First Cognitive Impairment European Meeting. 2013. info
 • KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Martina MRAČKOVÁ, Radek MAREČEK, Dagmar BERÁNKOVÁ, Ilona ELIÁŠOVÁ, Eva JANOUŠOVÁ, J. ROUBÍČKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Irena REKTOROVÁ. Test 3F Dysartrický profil – normativní hodnoty řeči v češtině. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Ambit Media a.s., 2013, roč. 76, č. 5, s. 614-618. ISSN 1210-7859. info
 • BAREŠ, Martin, Irena REKTOROVÁ, Robert JECH, Kateřina FARNÍKOVÁ, Jan ROTH, Evžen RŮŽIČKA, Petr KAŇOVSKÝ, Ivan REKTOR, Tomáš PAVLÍK, Leona UHLÍŘOVÁ a Jaroslav VYDLÁK. Does WOQ-9 help to recognize symptoms of non-motor wearing-off in Parkinson’s disease? Journal of Neural Transmission. 2012, roč. 119, č. 3, s. 373–380. ISSN 0300-9564. doi:10.1007/s00702-011-0683-9. info
 • REKTOROVÁ, Irena, Dag AARSLAND, K Ray CHAUDHURI a Antonio P. STRAFELLA. Nonmotor symptoms of Parkinson's disease. Parkinson's disease. SAGE-Hindawi Access to Research, 2012, roč. 2011, č. 351461, s. "nestránkováno", 2 s. ISSN 2042-0080. doi:10.4061/2011/351461. URL info
 • KOŠŤÁLOVÁ, Milena, M. MRAČKOVÁ, M. MAREČEK, D. BERÁNKOVÁ, I. ELIÁŠOVÁ, J. ROUBÍČKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Irena REKTOROVÁ. Tets 3F dysartrický profil – normativní hodnoty řeči. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859. info
 • ELIÁŠOVÁ, I., J. MEKYSKA, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Z. SMÉKAL a Irena REKTOROVÁ. Hodnocení efektu rTMS na paraklinické aspekty řeči pacientů s IPD. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859. info
 • TYRLÍKOVÁ, Ivana, Martin BAREŠ, Marek BALÁŽ, Milan BRÁZDIL, Jaroslav BRICHTA, Jaroslav DUFEK, Michal DUFEK, Zuzana HUMMELOVÁ, Jan CHRASTINA, Robert MIKULÍK, Eduard MINKS, Miroslava MUCHOVÁ, Zdeněk NOVÁK, Ivan REKTOR a Irena REKTOROVÁ. Neurologie pro nelékařské obory. Vyd. 2., rozš. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. 305 s. ISBN 978-80-7013-540-2. info
 • REKTOR, Ivan, David GOLDEMUND, Petr BEDNAŘÍK, Kateřina SHEARDOVÁ, Zuzana MICHÁLKOVÁ, Sabina TELECKÁ, Michal DUFEK a Irena REKTOROVÁ. Impairment of Brain Vessels May Contribute to Mortality in Patients With Parkinson's Disease. Movement Disorders. Hoboken, USA: WILEY-BLACKWELL, 2012, roč. 27, č. 9, s. 1168-1172. ISSN 0885-3185. doi:10.1002/mds.25066. URL info
 • SROVNALOVÁ, Hana, Radek MAREČEK, Radka KUBÍKOVÁ a Irena REKTOROVÁ. The role of the right dorsolateral prefrontal cortex in the Tower of London task performance: repetitive transcranial magnetic stimulation study in patients with Parkinson's disease. Experimental Brain Research. NEW YORK: Springer Verlag, 2012, roč. 223, č. 2, s. 251-257. ISSN 0014-4819. doi:10.1007/s00221-012-3255-9. URL info
 • REKTOROVÁ, Irena, Lenka KRAJČOVIČOVÁ, Radek MAREČEK a Michal MIKL. Default Mode Network and Extrastriate Visual Resting State Network in Patients with Parkinson's Disease Dementia. Neurodegenerative Diseases. Basel, Switzerland: Karger, 2012, roč. 10, 1-4, s. 232-237. ISSN 1660-2854. doi:10.1159/000334765. URL info
 • KRAJČOVIČOVÁ, Lenka, Michal MIKL, Radek MAREČEK a Irena REKTOROVÁ. The default mode network integrity in patients with Parkinson's disease is levodopa equivalent dose-dependent. Journal of Neural Transmission. Vídeň: SPRINGER WIEN, 2012, roč. 119, č. 4, s. 443-454. ISSN 0300-9564. doi:10.1007/s00702-011-0723-5. URL info
 • SORBI, S., J. HORT, T. ERKINJUNTTI, T. FLADBY, G. GAINOTTI, H. GURVIT, B. NACMIAS, F. PASQUIER, B. O. POPESCU, Irena REKTOROVÁ, D. RELIGA, R. RUSINA, M. ROSSOR, R. SCHMIDT, E. STEFANOVA, J. D. WARREN a P. SCHELTENS. EFNS-ENS Guidelines on the diagnosis and management of disorders associated with dementia. European Journal of Neurology. Hoboken, USA: WILEY-BLACKWELL, 2012, roč. 19, č. 9, s. 1159-1179, 27 s. ISSN 1351-5101. doi:10.1111/j.1468-1331.2012.03784.x. URL info
 • REKTOROVÁ, Irena, Michal MIKL, J. BARRETT, Radek MAREČEK, Ivan REKTOR a T. PAUS. Functional neuroanatomy of vocalization in patients with Parkinson's disease. JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2012, roč. 313, 1-2, s. 7-12. ISSN 0022-510X. doi:10.1016/j.jns.2011.10.020. info
 • SHEARDOVÁ, K., J. HORT, Irena REKTOROVÁ, R. RUSINA, V. LÍNEK a A. BARTOŠ. Dementia Diagnosis and Treatment in Czech Neurological and Psychiatric Practices. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 2, s. 208-211. ISSN 1210-7859. info
 • REKTOROVÁ, Irena. Nová klinická kritéria pro diagnostiku Alzheimerovy nemoci po 27 letech. Neurologie pro praxi. Olomouc: SOLEN s.r.o., 2012, roč. 13, č. 2, s. 68, 70-71, 3 s. ISSN 1213-1814. info
 • DROHOBECKÁ, Olesja, Marek BALÁŽ a Irena REKTOROVÁ. Akutní neuropsychiatrické symptomy Wilsonovy nemoci, léčba a problematika non-compliance: kazuistika mladého pacienta. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2012, roč. 13, č. 3, s. 135-139. ISSN 1213-1814. info
 • BALÁŽ, Marek, Martina BOČKOVÁ, Martin BAREŠ, Irena REKTOROVÁ, V. DÍREROVÁ a Ivan REKTOR. Kvalita života po hluboké mozkové stimulaci u pacientů s pokročilou Parkinsonovou nemocí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011, roč. 74, č. 5, s. 564-568. ISSN 1210-7859. info
 • BALÁŽ, Marek, Martina BOČKOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Ivan REKTOR. Involvement of the subthalamic nucleus in cognitive functions — A concept. Journal of the Neurological Sciences. 2011, roč. 310, 1-2, s. 96-99. ISSN 0022-510X. doi:10.1016/j.jns.2011.07.016. info
 • MEKYSKA, Jiří, Zdeněk SMÉKAL, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Martina MRAČKOVÁ, Světlana SKUTILOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Motorické aspekty poruch řeči u Parkinsonovy nemoci a jejich hodnocení. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011, roč. 74, č. 6, s. 662-668. ISSN 1210-7859. info
 • SROVNALOVÁ, Hana, Radek MAREČEK a Irena REKTOROVÁ. The Role of the Inferior Frontal Gyri in Cognitive Processing of Patients with Parkinson's Disease: A Pilot rTMS Study. MOVEMENT DISORDERS. 2011, roč. 26, č. 8, s. 1545-1548. ISSN 0885-3185. doi:10.1002/mds.23663. info
 • REKTOROVÁ, Irena. Mild cognitive impairment exists in Parkinson's disease. Journal of Neural Transmission. 2011, roč. 118, č. 8, s. 1179-1183. ISSN 0300-9564. doi:10.1007/s00702-011-0674-x. info
 • MEKYSKA, J., Irena REKTOROVÁ a Z. SMÉKAL. Selection of Optimal Parameters for Automatic Analysis of Speech Disorders in Parkinson's Disease. In IHerencsar, N. 2011 34TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING (TSP). New York: IEEE, 2011. s. 408-412. ISBN 978-1-4577-1411-5. info
 • AARSLAND, Dag, Uwe EHRT a Irena REKTOROVÁ. Cognitive and psychiatric disturbances in Parkinson’s disease. Aging Health. 2011, roč. 7, č. 1, s. 123–142. ISSN 1745-509X. doi:10.2217/ahe.11.3. info
 • REKTOROVÁ, Irena, Zuzana HUMMELOVÁ a Marek BALÁŽ. Dementia after DBS Surgery: A Case Report and Literature Review. Parkinson's Disease. Hindawi Publishing Corporation, 2011, Neuveden, November, s. "nestrankovano", 7 s. ISSN 2042-0080. doi:10.4061/2011/679283. info
 • RAŠOVSKÁ, Hana a Irena REKTOROVÁ. Instrumental activities of daily living in Parkinson's disease dementia as compared with Alzheimer's disease: Relationship to motor disability and cognitive deficits: A pilot study. Journal of the Neurological Sciences. 2011, roč. 310, 1-2, s. 279–282. ISSN 0022-510X. doi:10.1016/j.jns.2011.07.048. info
 • KUBÍKOVÁ, Radka, Mojmír TYRLÍK a Irena REKTOROVÁ. Cognitive effects of long-term treatment with waking-hour subcutaneous apomorphine infusions in patients with advanced Parkinson's disease. Ceska a Slovenska Neurologie a Neurochirurgie. Czech Medical Association J.E. Purkyne, 2011, roč. 74, č. 4, s. 463-466. ISSN 1210-7859. URL info
 • REKTOR, Ivan a Irena REKTOROVÁ. Pathology of Vessels Supplying the Brain in Patients with Parkinson's Disease. Movement Disorders. Hoboken, USA: WILEY-BLACKWELL, 2011, roč. 26, č. 7, s. 1363. ISSN 0885-3185. doi:10.1002/mds.23444. info
 • KOPAL, A., E. EHLER a Irena REKTOROVÁ. Progredující spasticita, kognitivní deficit a nevýbavné kortikální motorické evokované potenciály jako klinické příznaky pravděpodobné primární laterální sklerózy – kazuistika. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2011, roč. 74, č. 5, s. 579-583. ISSN 1210-7859. URL info
 • REKTOROVÁ, Irena, Martin BAREŠ, Robert JECH, Kateřina FARNÍKOVÁ, Ivan REKTOR, Jan ROTH, Evžen RŮŽIČKA, Petr KAŇOVSKÝ, Karel CHROUST a Tomáš PAVLÍK. Gender differences in motor and non-motor clinical manifestation of Parkinson's disease-analysis of the EWO study. In 14th International Congress of Parkinsons Disease and Movement Disorders. 2010. ISSN 0885-3185. info
 • BALÁŽ, Marek, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Ivan REKTOR. The effect of cortical repetitive transcranial magnetic stimulation on cognitive event-related potentials recorded in the subthalamic nucleus. Experimental Brain Research. Springer Verlag, 2010, roč. 203/2010, č. 2, 11 s. ISSN 0014-4819. info
 • REKTOR, Ivan, David GOLDEMUND, Kateřina SHEARDOVÁ, Irena REKTOROVÁ, Zuzana MICHÁLKOVÁ a Michal DUFEK. Answer to Letter to the Editor: Vascular risk factors do not contribute to motor and cognitive impairment in Parkinson s Disease by Dr Sławek et al. Parkinsonism and Related Disorders. Oxford: Elsevier, 2010, roč. 16, č. 1, 75-76. ISSN 1353-8020. info
 • REKTOROVÁ, Irena, Martin BAREŠ, Robert JECH, Kateřina FARNÍKOVÁ, Ivan REKTOR, Jan ROTH, Evžen RŮŽIČKA, Petr KAŇOVSKÝ, Karel CHROUST a Tomáš PAVLÍK. Non-motor symptoms in 217 patients with Parkinson's disease as measured by MOCA and MADRS - analysis of the EWO study. In 14th International Congress of Parkinsons Disease and Movement Disorders. 2010. ISSN 0885-3185. info
 • KRAJČOVIČOVÁ, Lenka, Michal MIKL, Radek MAREČEK a Irena REKTOROVÁ. Analýza "default mode" sítě u zdravých dobrovolníků. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. 2010, roč. 73, č. 5, 106 s. ISSN 1210-7859. info
 • REKTOROVÁ, Irena. Effects of dopamine agonists on neuropsychiatric symptoms of Parkinsons disease. Neurodegenerative Diseases. 2010, roč. 7, 1-3, 4 s. ISSN 1660-2854. info
 • HORT, J., JT. O BRIEN, G. GAINOTTI, T. PIRTTILA, BO. POPESCU, Irena REKTOROVÁ, S. SORBI a P. SCHELTENS. EFNS guidelines for the diagnosis and management of Alzheimers disease. European Journal of Neurology. 2010, roč. 17, č. 10, s. 1236-1248. ISSN 1351-5101. info
 • TELECKÁ, Sabina, Marek BALÁŽ, Irena REKTOROVÁ, Zuzana FANFRDLOVÁ a Ivan REKTOR. Jeden rok po hluboké mozkové stimulaci pacientů s Parkinsonovou nemocí - neuropsychologické výsledky. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. 2010, roč. 73/106, č. 1, 5 s. ISSN 1210-7859. info
 • SHEARDOVÁ, Kateřina, R. MATĚJ a Irena REKTOROVÁ. Hyperintenzivní léze reagující na steroidy u pacienta s Creutzfeldt-Jakobovou nemocí. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. 2010, roč. 73/106, č. 1, 4 s. ISSN 1210-7859. info
 • REKTOROVÁ, Irena a Jan ROTH. Demence s Lewyho tělísky a demence u Parkinsonovy nemoci. Kontroverze. Nejedná se o stejnou diagnózu. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2010, roč. 11, č. 5, 4 s. ISSN 1213-1814. info
 • REKTOROVÁ, Irena. Koncepce mírné kognitivní poruchy u Alzheimerovy nemoci a Parkinsonovy nemoci. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2010, roč. 11, č. 6, 4 s. ISSN 1213-1814. info
 • REKTOROVÁ, Irena. Deprese u Parkinsonovy nemoci. Corpus et Psyche. Praha, 2010, roč. 2, 2 s. info
 • TELECKÁ, Sabina, Marek BALÁŽ, Irena REKTOROVÁ, Zuzana FANFRDLOVÁ a Ivan REKTOR. Jeden rok po hluboké mozkové stimulaci u pacientů s Parkinsonovou nemocí - neuropsychologické výsledky. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Ambit Media a.s., 2010. ISSN 1210-7859. info
 • SEDLÁČKOVÁ, Silvie, Irena REKTOROVÁ, Hana SROVNALOVÁ a Ivan REKTOR. Effect of high frequency repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) on Reaction time, Clinical features and Cognitive function in patients with Parkinsons disease. Journal of Neural Transmission. 2009, Sp. Iss. S, č. 229, s. 157-161, 6 s. ISSN 1435-1463. info
 • DUFEK, Michal, M. HAMANOVA, Jindřich LOKAJ, David GOLDEMUND, Irena REKTOROVÁ, Zuzana MICHÁLKOVÁ, Kateřina SHEARDOVÁ a Ivan REKTOR. Serum inflammatory biomarkers in Parkinson's disease. Parkinsonism and Related Disorders. 2009, roč. 4, č. 15, s. 318-320. ISSN 1353-8020. info
 • REKTOROVÁ, Irena. Neurodegenerativní demence. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. 2009, roč. 72, č. 2, s. 97-109. ISSN 1210-7859. info
 • POSPÍŠIL, Petr, Lukáš KATZER, Lumír KONEČNÝ, Lenka DRLÍKOVÁ, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Autonomní nervový systém u parkinsonovy choroby. Supplementum Cor et Vasa. Abstrakta XVII. výročního sjezdu ČKS Brno. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 163. ISSN 0010-8650. info
 • REKTOR, Ivan, David GOLDEMUND, Kateřina SHEARDOVÁ, Irena REKTOROVÁ, Zuzana MICHÁLKOVÁ a Michal DUFEK. Vascular pathology in patients with idiopathic Parkinson s disease. Parkinsonism and Related Disorders. Oxford: Elsevier, 2009, roč. 15, č. 15, s. 24-29. ISSN 1353-8020. info
 • HUMMELOVÁ, Zuzana, Irena REKTOROVÁ, Kateřina SHEARDOVÁ, Aleš BARTOŠ, Vladimír LÍNEK, Pavel RESSNER, Jana ZAPLETALOVÁ, Martin VYHNÁLEK a Jakub HORT. ČESKÁ ADAPTACE ADDENBROOKSKÉHO KOGNITIVNÍHO TESTU. Československá psychologie. 2009, roč. 53, č. 4, s. 376-388. ISSN 0009-062X. info
 • REKTOROVÁ, Irena, Robert RUSINA, Jakub HORT a Radoslav MATĚJ. The Degenerative Dementias. In Lisak RP, Truong DD, Carroll WM, Bhidayasiri R (eds.). International neurology: A clinical approach. Oxford, UK: Blackwell Publishing, 2009. s. 126-136. Neurology, Nervous system - Diseases. ISBN 978-1-4051-5738-4. info
 • SHEARDOVÁ, Kateřina, Jakub HORT, Robert RUSINA, Aleš BARTOŠ, Vladimír LÍNEK, Pavel RESSNER a Irena REKTOROVÁ. Doporučené postupy pro terapii Alzheimerovy nemoci a ostatních demencí. Neurologie pro praxi. 2009, roč. 10, č. 1, s. 28-31. ISSN 1213-1814. info
 • RESSNER, Pavel, Jakub HORT, Irena REKTOROVÁ, Aleš BARTOŠ, Robert RUSINA, Vladimír LÍNEK a Kateřina SHEARDOVÁ. Doporučené postupy pro diagnostiku Alzheimerovy nemoci a ostatních demencí. Neurologie pro praxi. 2009, roč. 10, č. 4, s. 237-241. ISSN 1213-1814. info
 • REKTOROVÁ, Irena. Akutní stavy s extrapyramidovou symptomatikou. Neurologie pro praxi. 2009, roč. 10, č. 6, s. 360-362. ISSN 1213-1814. info
 • REKTOROVÁ, Irena. Soucasné možnosti diagnostiky a terapie Parkinsonovy nemoci. Neurologie pro praxi. 2009, roč. 10, 1(Suppl.A), 38 s. ISSN 1213-1814. info
 • DUFEK, Michal, Markéta HAMANOVÁ, Jindřich LOKAJ, David GOLDEMUND, Irena REKTOROVÁ, Zuzana MICHÁLKOVÁ, Kateřina SHEARDOVÁ a Ivan REKTOR. Serum inflammatory biomarkers in Parkinson's disease. Parkinsonism and Related Disorders. Elsevier, 2009, roč. 15, č. 4, s. 318-320. ISSN 1353-8020. doi:10.1016/j.parkreldis.2008.05.014. Epub 2008 Jul 30. URL info
 • ZELENÁ, Věra, Zuzana FANFRDLOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Klasická forma Huntingtonovy nemoci manifestovaná asymetrickým parkinsonským syndromem s rigiditou odpovídající na levodopu. Neurologie pro praxi. Solen s.r.o., 2009, roč. 2009, 10(1), s. 50-53. ISSN 1335-9592. info
 • REKTOROVÁ, Irena, Silvie SEDLÁČKOVÁ, Sabina TELECKÁ, Aleš HLUBOCKÝ a Ivan REKTOR. Dorsolateral Prefrontal Cortex: A Possible Target for Modulating Dyskinesias in Parkinson's Disease by repetitive Transcranial Magnetic Stimulation. International Journal of Biomedical Imaging. 2008, roč. 1, č. 1, s. 1-6. ISSN 1687-4188. info
 • POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Vztah dysfunkce autonomního nervového systému ke klinickému hodnocení postižení u Parkinsonovy nemoci. In XV.sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny - Luhačovice. 2008. ISBN 978-80-254-1238-1. info
 • POSPÍŠIL, Petr, Lukáš KATZER, Lumír KONEČNÝ, Lenka DRLÍKOVÁ, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Autonomní nervový systém v různých stádiích postižení Parkinsonovou nemocí. In XVI.výroční sjezd České kardiologické společnosti - Brno. 2008. info
 • REKTOROVÁ, Irena, Marek BALÁŽ, Jindra SVÁTOVÁ, Kateřina ZÁRUBOVÁ, Igor HONIG, Vladimír DOSTÁL, Silvie SEDLÁČKOVÁ, Igor NESTRAŠIL, Jiří MASTÍK, Martin BAREŠ, Jana VELÍSKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Effects of ropinirole on nonmotor symptoms of early and advanced Parkinson disease: a prospective multicentre study. Clinical Neuropharmacology. 2008, roč. 31, č. 5, s. 261-266. ISSN 0362-5664. info
 • POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Pavel VANK, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM IN PARKINSON'S DISEASE. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 288-297, 9 s. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8. info
 • BALÁŽ, Marek, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Ivan REKTOR. THE REPETITIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION OF THE INFERIOR FRONTAL CORTEX MODULATES COGNITIVE ACTIVITY IN THE SUBTHALAMC NUCLEUS. Movement Disorders. 2008, roč. 23, Suppl 1, s. 234-235, 1 s. ISSN 1531-8257. info
 • BALÁŽ, Marek, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Ivan REKTOR. THE REPETITIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION OF THE INFERIOR FRONTAL CORTEX MODULATES THE EXECUTIVE FUNCTION RELATED POTENTIAL GENERATED IN THE STN. 2008. info
 • BALÁŽ, Marek, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Ivan REKTOR. Vliv rTMS na kortikální spoje subtalamického jádra. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008, roč. 104/71, Suppl 3, s. 79. ISSN 1802-4041. info
 • KRAJČOVIČOVÁ, Lenka, Michal MIKL, Radek MAREČEK a Irena REKTOROVÁ. Analýza default mode sítě (DMS) u zdravých dobrovolníků: pilotní studie. In 55. společný sjezd české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie. Program jednání a sborník abstrakt. 2008. ISBN 978-80-7392-060-9. info
 • POSPÍŠIL, Petr, Lukáš KATZER, Lumír KONEČNÝ, Lenka DRLÍKOVÁ, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Sympatický nervový systém v různých stádiích postižení Parkinsonovou nemocí. In Dny sportovní medicíny. Brno: MSD,Lidická 23, Brno, 2008. s. 57. ISBN 978-80-7392-046-3. info
 • REKTOROVÁ, Irena. Demence u Parkinsonovy nemoci. Ćeská geriatrická revue. 2008, roč. 6, č. 4, s. 171-176., 6 s. ISSN 1214-0732. info
 • RESSNER, P., J. HORT, Irena REKTOROVÁ, R. RUSINA, V. LÍNEK a Kateřina SHEARDOVÁ. Doporučené postupy pro diagnostiku Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění spojených s demencí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008, roč. 71, 104 (4), s. 494-501, 9 s. ISSN 1210-7859. info
 • REKTOROVÁ, Irena, Hana SROVNALOVÁ, Radka KUBÍKOVÁ a Jiří PRÁŠEK. Striatal Dopamine Transporter Imaging Correlates with Depressive Symptoms and Tower of London Task Performance in Parkinson's Disease. Movement Disorders. England, 2008, roč. 23, č. 11, s. 1580-1587. ISSN 0885-3185. info
 • POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Martina TARASOVÁ, Pavel VANK, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. PROGRESE AUTONOMNÍCH DYSFUNKCÍ V PRŮBĚHU PARKINSONOVY NEMOCI. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: GAUDEAMUS při Univerzitě Hradec Králové, 2008. s. 98-105. 858. ISBN 978-80-7041-994-6. info
 • REKTOROVÁ, Irena. Deprese u Parkinsonovy nemoci. In Deprese z různých úhlů pohledu III. Praha: Galén, 2008. s. 89-106. Galén. ISBN 978-80-7262-547-5. info
 • POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Pavel VANK, Michal POHANKA, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. AUTONOMIC DYSFUNCTION AND PROGRESSION OF PARKINSON'S DISEASE. Scripta medica. Brno: Masaryk University,Faculty of Medicine, 2008, roč. 82, č. 4, s. 95-103. ISSN 1211-3395. info
 • BAREŠ, Martin, Irena REKTOROVÁ, Lenka KRAJČOVIČOVÁ a Ivan REKTOR. Heart valve abnormalities in Parkinson's disease treated with dopamine agonists. Journal of Neurology. Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2008, roč. 255, č. 10, s. 1596-1596, 2 s. ISSN 0340-5354. info
 • SROVNALOVÁ, Hana a Irena REKTOROVÁ. Effects of high frequency repetitive transcranial magnetic stimulation ( rTMS) of the prefrontal cortex on executive and behavioural function in patiens with Parkinson´s disease ( PN). Clinical Neurophysiology, Volume 119 ( 2008) Supplement 1, 2008. info
 • SROVNALOVÁ, Hana a Irena REKTOROVÁ. Efekt repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) prefrontálního kortexu (IFC, DLPFC) na exekutivní a behaviorální funkce u pacientů s Parkinsonovou chorobou (PN). Neurológia pre prax. Bratislava: Solen, 2008, roč. 2008, 1/9. ISSN 1337-4451. info
 • SEDLÁČKOVÁ, Silvie, Irena REKTOROVÁ, Zuzana FANFRDLOVÁ a Ivan REKTOR. Neurocognitive Effects of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Patients with Cerebrovascular Disease Without Dementia. International Journal of Psychophysiology. USA, 2008. ISSN 0269-8803. info
 • CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Marek BALÁŽ, Irena REKTOROVÁ, Ivan REKTOR a Robert KUBA. Stimulační léčba v terapii funkčních poruch CNS. In Sborník abstrakt.Pracovní dny České neurochirurgické epolečnosti. Bedřichov: Česká neurochirurgická spolepčnost, 2007. s. 57-58. info
 • REKTOROVÁ, Irena, Jane BARRETT, Michal MIKL, Ivan REKTOR a Tomáš PAUS. Functional abnormalities in the primary orofacial sensorimotor cortex during speech in Parkinson's disease. Movement Disorders. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2007, roč. 22, č. 14, s. 2043-2051, 8 s. ISSN 0885-3185. info
 • CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Marek BALÁŽ, Irena REKTOROVÁ a Ivan REKTOR. Surgical aspects of subthalamic nucleus stimulation. In Acta Neurochirurgica, European Journal of Neurosurgery. Glasgow: EANS, 2007. s. 202-202. ISSN 0001-6268. info
 • CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Marek BALÁŽ, Irena REKTOROVÁ a Ivan REKTOR. Surgical aspects of subthalamic nucleus stimulation. In Proceedings of the 13- th Congress of Neurosurgery , EANS , Glasgow. Glasgow: Monduzzi ed., 2007. s. 651-654. ISBN 978-88-7587-385-1. info
 • CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Marek BALÁŽ, Irena REKTOROVÁ, Ivan REKTOR a Ivo ŘÍHA. Surgical aspects of subthalamic stimulation. In Program Sborník súhrnov. Interim meeting Tále. Banská Bystrica: NCH Banská Bystrica, 2007. s. 28 - 28. info
 • POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Marie ZMEŠKALOVÁ, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Water immersion and physiotherapy in patients with Parkinson disease. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. 1. vyd. Brno: LF MU, 2007. s. 106-112. Halberg, Kenner, Fišer, Siegelová. ISBN 978-80-7013-463-4. info
 • REKTOROVÁ, Irena a R. MATĚJ. Anterior opercular syndrome in frontotemporal lobar degeneration with ubiquin-only immunoreactive neuronal changes. European Journal of Neurology. 2007, roč. 14, č. 14, s. 697-700. ISSN 1351-5101. info
 • RUSINA, Robert, Kateřina SHEARDOVÁ, Irena REKTOROVÁ, P. RIDZOŇ, Petr KULIŠŤÁK a R. MATĚJ. Amyotrophic lateral sclerosis and Alzeimer's disease - clinical and neuropathological considerations in two cases. European Journal of Neurology. 2007, roč. 14, č. 14, s. 815-818. ISSN 1351-5101. info
 • SHEARDOVÁ, Kateřina, J. HORT, R. RUSINA, A. BARTOŠ, P. LÍNEK, Pavel RESSNER a Irena REKTOROVÁ. Doporučené postupy pro léčbu Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění spojených s demencí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. ČLSJEP, 2007, roč. 70/103, č. 5, s. 589-594. ISSN 1210-7859. info
 • REKTOROVÁ, Irena. Psychiatrické symptomy Parkinsonovy nemoci: diagnostika a léčba. Neurologie pro praxi. 2007, roč. 8, č. 5, s. 308-311., 4 s. ISSN 1213-1814. info
 • REKTOROVÁ, Irena. Frontotemporální demence - třetí nejčastější demence neurodegenerativního původu. Lékařské listy. 2007, roč. 6, č. 6, s. 16-19, 3 s. ISSN 1214-7664. info
 • REKTOROVÁ, Irena. Farmakoterapie Parkonsonovy nemoci. Farnakoterapie. 2007, roč. 3, č. 3, s. 599-605. ISSN 1801-1209. info
 • REKTOROVÁ, Irena, Silvie SEDLÁČKOVÁ, Sabina TELECKÁ, Aleš HLUBOCKÝ a Ivan REKTOR. Repetitive Transcranial Stimulation for Freezing of Gait in Parkinson's Disease. Movement Disorders. 2007, roč. 22, č. 10, s. 1518-1519. ISSN 0885-3185. info
 • REKTOROVÁ, Irena. DaTSCAN for diagnosis. EPNN Journal. 2007, roč. 1, č. 11, s. 14-15. ISSN 0924-2015. info
 • REKTOROVÁ, Irena. Frontotemporální lobární degenerace. In Rektorová I (ed): Kognitivní poruchy a demence. Praha: Triton, 2007. s. 61-75. Triton. ISBN 978-80-7387-017-1. info
 • REKTOROVÁ, Irena. Kognitivní poruchy a demence. Praha: Triton, 2007. 190 s. Triton. ISBN 978-80-7387-017-1. info
 • SEDLÁČKOVÁ, Silvie a Irena REKTOROVÁ. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) a paměť. In Hort J a Rusina R (eds) :Paměť a její poruchy. Praha: Jessenius Maxdorf, 2007. s. 353-359. Maxdorf. ISBN 978-80-7345-004-5. info
 • BALÁŽ, Marek, Irena REKTOROVÁ a Ivan REKTOR. Unilateral haemorrhage in globus pallidus externus improving the parkinsonian symptomatology bilaterally and L- DOPA related hallucinations. European Journal of Neurology. 2007, roč. 14, suppl 1, s. 198. ISSN 1351-5101. info
 • POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Marie ZMEŠKALOVÁ, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Balneotherapy in patients with Parkinson's disease. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2007, roč. 80/2007, č. 5, s. 233-238. ISSN 1211-3395. info
 • BALÁŽ, Marek, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Ivan REKTOR. THE EFFECT OF REPETITIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION ON INTRACRANIAL RECORDINGS OF EVENT RELATED POTENTIALS ON PATIENTS WITH PARKINSON´S DISEASE. Parkinsonism and Related Disorders. 2007, roč. 13, Suppl 2, s. 174-175. ISSN 1353-8020. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Martin BAREŠ, Irena REKTOROVÁ, Igor NESTRAŠIL a Pavel RESSNER. Suppression of L-dopa induced dyskinesias in advanced Parkinson's disease by continuous subcutaneous infusions of apomorphine results of a two year, prospective follow-up. 2006. info
 • REKTOR, Ivan, Irena REKTOROVÁ a Dagmar KUBOVÁ. Vascular parkinsonism - an update. Journal of Neurological Sciences. 2006, roč. 248, č. 248, s. 185-191. ISSN 0022-510X. info
 • REKTOR, Ivan, Irena REKTOROVÁ, Michal MIKL, Milan BRÁZDIL a Petr KRUPA. An event-related fMRI study of self-paced alphabetically ordered writing of single letters. Exp Brain Res. 2006, roč. 173, č. 173, s. 79-85. ISSN 0014-4819. info
 • REKTOR, Ivan, Irena REKTOROVÁ, Michal MIKL, Milan BRÁZDIL a Petr KRUPA. An event-related fMRI study of self-paced writing of simple dots. Journal of Psychophysilogy. 2006, roč. 20, č. 2, s. 61-67. ISSN 0269-8803. info
 • REKTOROVÁ, Irena, Ivan REKTOR, Martin BAREŠ, V. DOSTÁL, Edvard EHLER, Zuzana FANFRDLOVÁ, J. FIEDLER, Hana KLAJBLOVÁ, P. KULIŠŤÁK, P. RESSNER, J. SVÁTOVÁ, Karel URBÁNEK a J. VELÍSKOVÁ. Cognitive performance in people with Parkinson's disease and mild or moderate depression: effects of dopamine agonists in an add-on to L-dopa therapy. European Journal of Neurology. 2005, roč. 12, č. 12, s. 9-15., 7 s. ISSN 1351-5101. info
 • REKTOROVÁ, Irena, Sabina MEGOVÁ, Martin BAREŠ a Ivan REKTOR. Cognitive functioning after repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with cerebrovascular disease without dementia: a pilot study of seven patients. Journal of the Neurological Sciences. 2005, -, 229-230, s. 157-161. ISSN 0022-510X. info
 • SEDLÁČKOVÁ, Silvie a Irena REKTOROVÁ. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace a možnosti jejího potencionálního terapeutického využití u extrapyramidových onemocnění. Neurologie pro praxi. 2005, roč. 6, č. 5, s. 277-279., 3 s. ISSN 1335-9592. info
 • REKTOROVÁ, Irena. Parkinsonova nemoc, antiparkinsonika a kognitivní funkce. Remedia. 2005, roč. 15, č. 6, s. 528-533. ISSN 0862-8947. info
 • REKTOR, Ivan, Martin BAREŠ, Milan BRÁZDIL, Petr KAŇOVSKÝ, Irena REKTOROVÁ, Daniela SOCHŮRKOVÁ, Dagmar KUBOVÁ, Robert KUBA a Pavel DANIEL. Cognitive- and Movement- Related Potentials Recorded in the Human basal ganglia. Movement Disorders. 2005, roč. 20, č. 5, s. 562-568., 7 s. ISSN 0885-3185. info
 • REKTOR, Ivan, Irena REKTOROVÁ a Václav SUCHÝ. How to treat tremor - A 1729 opinion. Journal of Neurology. 2004, roč. 251, č. 5, s. 525-528. ISSN 0340-5354. info
 • REKTOR, Ivan, Milan BRÁZDIL, Irena REKTOROVÁ a Dagmar KUBOVÁ. Cognitive potentials in the basal ganglia - frontocortical circuits. An intracerebral recording study. Ex Brain Res. 2004, roč. 158, č. 158, s. 289-301, 12 s. ISSN 0014-4819. info
 • REKTOR, Ivan, Martin BAREŠ, Milan BRÁZDIL, Petr KAŇOVSKÝ, Daniela SOCHŮRKOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Cognitive and movement related potentials in the basal ganglia. Movement Disorders. 2004, roč. 19, č. 9, s. 58. ISSN 0885-3185. info
 • REKTOROVÁ, Irena, Ivan REKTOR, Martin BAREŠ, V. DOSTÁL, Edvard EHLER, Zuzana FANFRDLOVÁ, Jiří FIEDLER, Hana KLAJBLOVÁ, P. KULIŠŤÁK, Pavel RESSNER, J. SVÁTOVÁ, Karel URBÁNEK a Jana VELÍSKOVÁ. Pramipexole and pergolide in the treatment of depression in Parkinson's disease:a national multicentre prospective randomized study. European Journal of Neurology. Oxford: Blackwell Science, 2003, roč. 10, č. 10, s. 399-406. ISSN 1351-5101. info
 • ŠTOURAČ, Pavel, Josef BEDNAŘÍK, Milan BRÁZDIL, Zdeněk KADAŇKA, Petr KAŇOVSKÝ, Marek MECHL, Jiří PRÁŠEK, Ivan REKTOR, Irena REKTOROVÁ a Radomír ŠLAPAL. Učebnice obecné neurologie. 2., přepracované. Brno: Masarykova universita v Brně, 2003. 197 s. ISBN 80-210-3309-6. info
 • REKTOR, Ivan, Martin BAREŠ, Milan BRÁZDIL, Petr KAŇOVSKÝ, Hana KLAJBLOVÁ, Hana STREITOVÁ, Irena REKTOROVÁ, Daniela SOCHŮRKOVÁ, Dagmar KUBOVÁ a Robert KUBA. Cognitive potentials in the basal ganglia - cortical circuits. A SEEG study. In Clinical Neurophysiology. Barcelona: Elsevier, 2002. s. 48-48. ISBN 1388-2457. info
 • BAREŠ, Martin, Ivan REKTOR, Petr; KAŇOVSKÝ, Hana HORTOVÁ, Hana STREITOVÁ, Dagmar KUBOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Pergolid mesylát (Permax) jako adjuvantní léčba Parkinsonovy nemoci - prospektivní, otevřená, šstiměsíční studie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: ČLS, 2001, roč. 64/97, č. 4, s. 231-236. ISSN 1802-4041. info
 • HORSKÁ, Klára, Irena REKTOROVÁ a Ivan REKTOR. Faktory predikující rychlejší progresi Parkinsonovy nemoci. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: ČLS, 2001, roč. 64/97, č. 3, s. 157-161. ISSN 1802-4041. info
 • RŮŽIČKA, Evžen, Hana STREITOVÁ, Robert JECH, Petr KAŇOVSKÝ, Jan ROTH, Irena REKTOROVÁ, P. MEČÍŘ, Hana HORTOVÁ, Martin BAREŠ, B. HEJDUKOVÁ a Ivan REKTOR. Amantadine infusion in treatment of motor fluctuations and dyskinesias in Parkinson's disease. Journal of Neural Transmission. Vídeň, 2000, roč. 107, č. 1, s. 1297-1305. ISSN 0300-9564. info
 • BEDNAŘÍK, Josef, Milan BRÁZDIL, Zdeněk KADAŇKA, Petr KAŇOVSKÝ, Robert KUBA, Michal PELLAR, Ivan REKTOR, Irena REKTOROVÁ, Radomír ŠLAPAL, Pavel ŠTOURAČ, Stanislav VOHÁŇKA a Miroslav MORAŇ. Učebnice speciální neurologie. 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova universita, 1999. 285 s. ISBN 80-210-2125-X. info
 • REKTOR, Ivan a Irena REKTOROVÁ. Parkinsonova nemoc a příbuzná onemocnění v praxi. 1. vyd. Praha: Triton, 1999. 152 s. info
 • REKTOROVÁ, Irena a Ivan REKTOR. Diagnostika Parkinsonských syndromů. Postgraduální medicína. Praha, 1999, roč. 1, č. 1, s. 33-38. ISSN 1212-4184. info
 • REKTOROVÁ, Irena a Ivan REKTOR. Paroxysmální bolestivá dystonie dolní čelisti. Abstrakta. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 1998, roč. 61/64, č. 1, s. 37. ISSN 1210-7859. info

16. 8. 2017


CURRICULUM VITAE: prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (učo 26922), verze: čeština(4), změněno: 16. 8. 2017 12:58, I. Rektorová

Další varianta: angličtina(4)