Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
Pedagogická činnost
Vědeckovýzkumná činnost
Akademické stáže
Vybrané publikace

21. 1. 2021