Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Marcela Leugnerová, Ph.D., narozena 18. února 1989 v Náchodě
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Joštova 218
  602 00 Brno
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2019: Ph.D. Sociální psychologie; Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity; téma dizertace: "The influence of social effectiveness on the construct-related validity of assessment center"
 • 2014: Mgr. Psychologie; Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity; diplomová práce: "Vliv self-monitoringu na výkon uchazečů ve výběrovém řízení metodou assessment centra"
 • 2011: Bc. Psychologie-sociologie; Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity; bakalářská práce: " Vliv kontextu na kauzální atribuce v otevřených otázkách ve výzkumných šetřeních"
Přehled zaměstnání
 • 2019-současnost: odborný asistent, FSS MU
 • 2012-současnost: lektor a psycholog, Duality, s. r. o.
 • 3/2013-6/2013: psycholog, Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Boskovice
 • 2012 a 2013: studentský asistent, Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny FSS MU, projekt Copingové strategie kyberšikany u adolescentů
Pedagogická činnost
 • Personální psychologie (PSYb1110), Psychologie organizace (PSYn4090), Assessment centrum (PSYn4650), Rozvoj pracovníků (PSYn5360), Úvod do psychologie (PSYb1010), Povinná a profilační praxe (PSYn4150 a PSYn5390)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Assessment centrum a jeho validita
 • Pracovní stres a psychické odpoutání od práce
 • Výběr a rozvoj lidí
Mimouniverzitní aktivity
 • 2016 a 2017: spolupráce s akademickými knihovnami FSS a FF MU, Brno; příprava a realizace monitoringu pracovních činností, workshop pro vedoucí knihoven
 • 2015 a 2016: AC pro klienty Centra vzdělávání všem, Brno; příprava a realizace zácviku studentů v metodě AC, vedení studentů během hodnocení účastníků, psaní zpráv, poskytování zpětných vazeb
 • 7/2013-11/2013: stáž, Assessment systems Czech Republic, Praha; příprava materiálů na školení a tréninky, účast na AC v roli hodnotitele, příprava závěrečných zpráv z AC pro účastníky, tvorba a vedení vlastního workshopu
Vybrané publikace
 • PROCHÁZKA, Jakub, Viktor KULHAVÝ, Martin VACULÍK, Michal JIRÁSEK, Marcela LEUGNEROVÁ, Lenka JANOŠOVÁ, Marie SOUČKOVÁ, Eva LYSOŇKOVÁ a Adriana WYROBKOVÁ. Pojmy z řízení lidských zdrojů a psychologie práce. 2. vyd. Brno, 2017. Elportál. ISBN 978-80-210-8680-7. PURL epub url html info
 • LEUGNEROVÁ, Marcela, Martin VACULÍK a Jakub PROCHÁZKA. The influence of candidate social effectiveness on assessment center performance ratings: A field study. International Journal of Selection and Assessment. 2016, roč. 24, č. 2, s. 150-160. ISSN 0965-075X. doi:10.1111/ijsa.12137. URL info
 • VACULÍK, Martin, Jakub PROCHÁZKA, Marcela LEUGNEROVÁ a Marie SOUČKOVÁ. Encyklopedie psychologie práce II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 146 s. ISBN 978-80-210-8368-4. Plná verze knihy v online čítárně info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Marcela LEUGNEROVÁ, Soňa DOČEKALOVÁ, Anna HLAVAČKOVÁ, Veronika MORHÁČOVÁ, Kateřina NEŠPOROVÁ, Stanislav JEŽEK a Martin VACULÍK. Do men conform more than women in the recognition and labeling of emotions? Studia Psychologica. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2016, roč. 58, č. 4, s. 251-258. ISSN 0039-3320. doi:10.21909/sp.2016.04.721. Online archiv časopisu info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK, Marie SOUČKOVÁ a Marcela LEUGNEROVÁ. Encyklopedie psychologie práce. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 156 s. n/a. ISBN 978-80-210-7744-7. doi:10.13140/2.1.2641.4884. URL info
 • LEUGNEROVÁ, Marcela, Martin VACULÍK a Jakub PROCHÁZKA. Vliv sociální efektivity na výkon u výběrového řízení. In Milan Rymeš, Ilona Gillernová. Psychologie práce a organizace 2015: Kvalita pracovního života. 1. vydání. Praha: Matfyzpress, 2015. s. 184-191. ISBN 978-80-7378-309-9. URL info

24. 6. 2020


Životopis: Mgr. Marcela Leugnerová, Ph.D. (učo 333166), verze: čeština(1), změněno: 24. 6. 2020 10:08, M. Leugnerová

Další varianta: angličtina(1)