Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Matouš Vencálek, narozen 9. března 1989 v Brně
Pracoviště
 • Ústav religionistiky
  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
  Česká Republika
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2015: Mgr. obor religionistika; diplomová práce: "Cesta tam a zase zpátky? Analýza příčin rostoucí tendence náboženské příslušnosti k současnému pohanství. Případová studie situace v České republice
 • 2012: Bc. obor religionistika; závěrečná práce: "Neodruidismus a problematika jeho návaznosti na tradici náboženství Keltů"
Přehled zaměstnání
 • 2021 - 2023: Ústav religionistiky FF MU, organizační referent
 • 2011 - 2021: Ando Translations, s.r.o., jazykový korektor
 • 2008 - 2010: Adria Databanka, s.r.o., webmaster, marketing, administrativa
Pedagogická činnost
 • Podzim 2023: FF:RLBcB405 Náboženství a násilí
 • Jaro 2023: FF:RLBcB303 Religionistická exkurze
 • Podzim 2022: FF:RLBcB405 Náboženství a násilí
 • Podzim 2022: FF:RLBcB510 Novopohanství
 • Jaro 2022: FF:RLBcB303 Religionistická exkurze
 • Podzim 2021: FF:RLA15 Seminář k bakalářské diplomové práci I
 • Podzim 2021: FF:RLA16 Seminář k bakalářské diplomové práci II
 • Jaro 2021: FF:RLA16 Seminář k bakalářské diplomové práci II
 • Podzim 2020: FF:RLA15 Seminář k bakalářské diplomové práci I
 • Jaro 2020: FF:RLA14 Seminář k bakalářské diplomové práci I
 • Jaro 2020: FF:RLB303 Religionistická exkurze
 • Podzim 2019: FF:RLB405 Náboženství a násilí
 • Jaro 2019: FF:RLB303 Religionistická exkurze
 • Podzim 2018: FF:RLB405 Náboženství a násilí
 • Jaro 2018: FF:RLB303 Religionistická exkurze
 • Podzim 2017: FF:RLB405 Náboženství a násilí
 • Podzim 2017: FF:RLB510 Novopohanství
 • Jaro 2017: FF:RLB303 Religionistická exkurze
 • Podzim 2016: FF:RLB405 Náboženství a násilí
 • Podzim 2016: FF:RLB510 Novopohanství
 • Jaro 2016: FF:RLB303 Religionistická exkurze
Vědeckovýzkumná činnost
 • Aktivní účast na konferencích
 • 2022: Paganism and its Others (Brno, June 13-14); příspěvek na téma " Kolovrat and Kalashnikov: The Role of Paganism in the War in Ukraine"
 • 2022: Annual EASR conference "Religions and States of Freedom" (Cork, June 27-July 1); příspěvek na téma "Perceived Changes in Political Attitudes among Religious Converts in the Czech Republic"
 • 2021: 14th ISORECEA Conference "Religion on the Periphery" (Olomouc, April 15-17); příspěvek na téma "Beyond Peripheries: The Methodologies, Implications and Limitations of Studying Extraterrestrial Religions"
 • 2019: Biennial ISSR Conference "The Politics of Religion" (Barcelona, July 9-12); příspěvek na téma "Religious, Socio-cultural and Political Worldviews of Modern Pagans in the Czech Republic"
 • 2019: Annual EASR Conference "Religion - Continuations and Disruptions" (Tartu, June 25-29); příspěvek na téma "Alternative Religiosities Before, Under and After the Communist Regime in Czechoslovakia/Czech Republic"
 • 2018: Annual EASR Conference "Multiple Religious Identities" (Bern, June 17-21); příspěvek na téma "Sacred Nature, Sacred Earth and Sacred Soil"
 • 2018: Consciously Illicit: Transgression in Western Esotericism (Brno, June 6-7); příspěvek na téma "Western Esotericism and Modern Paganism in the Czech Republic"
 • 2017: Annual EASR Conference "Communicating Religion" (Leuven, September 18-21); příspěvek na téma "Modern Paganisms and the Public: Presentation and Representation of Contemporary Pagans"
 • 2016: Annual EASR Conference "Relocating Religion" (Helsinki, June 28-July 1, 2016); příspěvek na téma "Religious, Socio-cultural and Political Worldviews of Contemporary Czech Pagans"
 • 2016: 12th ISORECEA Conference & ESA RN34 Mid-term Conference "Religion and Non-Religion in Contemporary Societies: Theoretical, Empirical and Methodological Challenges for Research in Central and Eastern Europe and Beyond" (Zadar, April 21-24, 2016); příspěvek na téma "Virtual Faith? Religion in (and out of) Video Games"
 • 2015: XXI. World Congress of the International Association for the History of Religions (Erfurt, August 23-29, 2015); příspěvek na téma "Contemporary Paganism and Politics: The Relation of Political and Religious Views among Czech Pagans"
 • 2015: 1st International Conference on Invented Religions (Krakow, March 28, 2015); příspěvek na téma "'Blessings of the Nine Divines upon You!' Religions Based on Video Games"
 • 2014: Gender in Neopagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe (Krakow, March 7-9, 2014); příspěvek na téma "From Pagan Studies to Scientific Study of Modern Paganisms" (společný příspěvek s Adamem Aczykem)
 • 2013: 12th Annual EASR Conference "Religion, Migration, Mutation" (Liverpool, September 3-6, 2013); příspěvek na téma "(Re)Constructing the Ritual in Contemporary Paganism"
 • 2013: Witchcraft, Magic and Popular Religion - XI Gustav Vasa seminar (Jyväskylä, June 11-12, 2013); příspěvek na téma "(Re)Constructing the Ritual in Contemporary Paganism"
 • 2012: Towards a Symmetrical Approach: The Study of Religions After Postmodern and Postcolonial Criticism (Brno, November 29 - August 1, 2012); příspěvek na téma "Homecoming experience: Retroactive interpretation or valid analytical category?".
 • 2012: 11th Annual EASR Conference "Ends and Beginnings" (Stockholm, August 23-26, 2012); příspěvek na téma "Individual Beginnings of the Pagan Pathways".

 • Uspořádání konference
 • Vrzal, M., Vencálek, M., & Puchovský, M. (2022). Paganism and its Others, Brno and online, 13-14 June 2022.
 • Vrzal, M., Vencálek, M., & Chalupa, A. (2016). Paganism and Politics : Neo-Pagan & Native Faith Movements in Central & Eastern Europe, Brno, 3–4 June 2016.

 • Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
 • Vrzal, M., & Vencálek, M. (2016). Sacra 14/2, 2016: "Pohanství" (sacra). s. 1-88, 89 s.

 • Participace na projektech
 • 2019: Nové výzkumné metody v religionistickém výzkumu (MUNI/A/1053/2018)
 • 2018: Nové výzkumné metody v historické religionistice (MUNI/A/0819/2017)
 • 2017: Internacionalizace výzkumu v religionistice (MUNI/A/0873/2016)
 • 2016: Teoretické a metodologické výzvy religionistiky (MUNI/A/0931/2015)
 • 2014: Epistemologické problémy výzkumu v religionistice (MUNI/A/0780/2013)
 • 2013: Interdisciplinární přístupy v religionistice (MUNI/A/0747/2012)
Universitní a další akademické aktivity
 • 2018 - 2020: Člen International Society for the Sociology of Religion (ISSR)
 • 2017 - 2021: Člen Studentské komory Akademického senátu FF MU
 • 2016 -: Člen České asociace doktorandek a doktorandů
 • 2014 - 2014: Člen Studentské komory Akademického senátu FF MU
 • 2012 -: Člen České společnosti pro religionistiku
 • 2011 - 2015: Vedoucí Religionistických studentských večerů na téma
 • 2009 - 2015: Vedoucí Religionistického filmového klubu
Mimouniversitní aktivity
 • 2014: Vědecko-populární přednáška "Náboženství Japonska"; (přednáška v rámci festivalu japonské kultury a popkultury NatsuCon)
 • 2011: Vědecko-populární přednáška "Neodruidismus a problematika jeho návaznosti na tradici"; (přednáška v rámci setkání "Mezi Světy")
 • 2011: Vědecko-populární přednáška "Náboženství Keltů"; (přednáška v rámci Religionistických studentských večerů na téma)
 • 2010: Vědecko-populární přednáška "Šintó"; (přednáška v rámci festivalu japonské kultury Advík, pořádaného Mensou ČR)
 • 2010: Vědecko-populární přednáška "Ainu"; (přednáška v rámci festivalu japonské kultury Advík, pořádaného Mensou ČR)
 • 2010: Vědecko-populární přednáška "Náboženství Keltů"; (přednáška v rámci programové linie Pagancon na Festivalu Fantazie v Chotěboři)
 • 2009: Vědecko-populární přednáška "Šintó"; (přednáška v rámci festivalu japonské kultury Advík, pořádaného Mensou ČR)
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2011: Třetí místo v soutěži Shinto Essay Competition za práci s názvem "Shrines and Trees in the Occident, Adaptation of Jinja Shinto to the Western Culture"
Vybrané publikace
 • VENCÁLEK, Matouš. Boj o příštího dalajlámu: Čínou vylosovaný prominent, nebo žena v exilu? In Voxpot. 2021. URL info
 • VENCÁLEK, Matouš. Kříž, půlměsíc, kolovrat a kalašnikov: O roli náboženství v ukrajinské válce. Deník Referendum, 2018. ISSN 2533-5987. URL info
 • VENCÁLEK, Matouš. Archaeological Sites as Space for the Ritual Practice of Contemporary Czech Pagans. In Leskovar, Jutta; Karl, Raimund. Archaeological Sites as Space for Modern Spiritual Practice. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018, s. 170-181. ISBN 978-1-5275-1610-6. info
 • VENCÁLEK, Matouš. Religious, Socio-cultural and Political Worldviews of Contemporary Pagans in the Czech Republic. Pomegranate: The International Journal Of Pagan Studies. Equinox, 2017, roč. 19, č. 2, s. 233-250. ISSN 1528-0268. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1558/pome.33834. URL info
 • VRZAL, Miroslav, Matouš VENCÁLEK a Aleš CHALUPA. Paganism and Politics : Neo-Pagan & Native Faith Movements in Central & Eastern Europe, Brno, 3–4 June 2016. 2016. URL info
 • VRZAL, Miroslav a Matouš VENCÁLEK. Sacra 14/2, 2016: "Pohanství". Sacra. Brno: Masrykova univerzita, 2016, s. 1-88, 89 s. ISSN 1214-5351. URL info
 • ANCZYK, Adam a Matouš VENCÁLEK. Coming Home to Paganism: Theory of Religious Conversion or a Theological Principle? Studia Religiologica. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013, roč. 46, č. 3, s. 161-171. ISSN 0137-2432. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4467/20844077SR.13.013.1601. info
 • VENCÁLEK, Matouš. Shrines and Trees in the Occident: Adaptation of Jinja Shintô to the Western culture. In Shinto Kokusai Gakkai. Toward a deeper understanding of Shinto Culture; Essays on Shinto: Volume 6. Tokyo: Shinto Kokusai Gakkai, 2012, s. 120-131, 11 s. ISBN 978-4-9906460-2-8. info
 • VENCÁLEK, Matouš. Motivations for Taking the Pagan Paths : A Case Study among the Czech Pagans. In Anczyk, A.; Grzymała-Moszczyńska, H. Walking the Old Ways : Studies in Contemporary European Paganism. Katowice: Sacrum Publishing House, 2012, s. 119-130. ISBN 978-83-933048-2-0. URL info

30. 8. 2023


Životopis: Mgr. Matouš Vencálek (učo 342695), verze: čeština(1), změněno: 30. 8. 2023 19:00, M. Vencálek

Další varianta: angličtina(1)