Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
Pedagogická činnost
Vědeckovýzkumná činnost
Universitní a další akademické aktivity
Mimouniversitní aktivity
Ocenění vědeckou komunitou
Vybrané publikace

30. 8. 2023