Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Personal Identification
 • Jeffrey Alan Vanderziel, born 21 September 1960, San Francisco, California, United States of America
Workplaces
 • Pedagogical Competence Development Center (CERPEK)
  Masaryk University
  Žerotínovo nám. 617/9
  601 77 Brno, Czech Republic

  Department of English and American Studies
  Faculty of Arts
  Masaryk University
  A. Nováka 1
  60200 Brno, Czech Republic

  Center for North American Studies
  Faculty of Arts
  Masaryk University
  A. Nováka 1
  60200 Brno, Czech Republic
Position
 • Director, academic guarantor,CERPEK, Masaryk University
  Senior Lecturer, DEAS, Masaryk University
Education and Academic Qualifications
 • 1986-1991: Doctoral Studies in Anthropology (Central and Eastern European Paleolithic Archaeology), Department of Anthropology, University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, Illinois, USA
 • 1986: B.A. with Highest Honors in Anthropology, University of California, Santa Barbara, Santa Barbara, California, USA, Honors Thesis: "A Spatial Analysis of a Mesolithic Site on the Federsee, Bavaria, West Germany"
 • 1982-1984: College of Marin, Kentfield, California, USA
Employment Summary
 • 2017-present: Pedagogical Competence Development Centre (CERPEK), Masaryk University
 • 1992-present: Department of English and American Studies (DEAS), Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Lecturer in American Studies and American Culture
 • 1990-1992: Public Service Archaeology Program, University of Illinois, Urbana, IL, Field worker and supervisor
 • 1979-1983: United States General Accounting Office, San Francisco Regional Office, Office Services Supervisor
Pedagogical Activities
 • Masaryk University: Introduction to American Studies, Introduction to the Cultures of North American Aboriginal Peoples, Introduction to African American History and Culture, American Geographies, Gay Studies, Civil and Human Rights: A Comparative Examination, Contemporary Native American/First Nations Societies, The American Civil War,Trickster Makes This World;
 • Bachelor's and Master's theses supervisor in the fields of American Studies, American Culture (topics include: Native Americans/First Nations, African Americans, Contemporary American Culture);
 • Examining committees (Bachelor's State Exam, Master's State Exam)
 • University of Illinois: Introduction to Anthropology, Introduction to Archaeology
Scholarly and Research Activities
 • Profilace výzkumných zaměření v anglofonní lingvistické a literární vědě II (MUNI/A/1065/2016); 1.1.-31.12.2017
 • Profilace výzkumných zaměření v anglofonní lingvistické a literární vědě (MUNI/A/1143/2015); 1.1.-31.12.2016
 • Podpora internacionalizace publikační činnosti 2015 - Katedra anglistiky a amerikanistiky (ROZV/20/FF/KAA/2015); 1.5.-31.12.2015
 • Nové směry v anglofonním jazykovědném a literárním výzkumu III (MUNI/A/1246/2014); 1.1.-31.12.2015
 • Nové směry v anglofonním jazykovědném a literárním výzkumu II (MUNI/A/0857/2013); 1.1.-31.12.2014
 • Nové směry v anglofonním jazykovědném a literárním výzkumu (MUNI/A/0868/2012); 1.1.-31.12.2013
 • Integrace a intenzifikace výzkumu v oboru anglické filologie III (MUNI/A/0845/2011); 1.1.-31.12.2012
 • Integrace a intenzifikace výzkumu v oboru anglické filologie II (MUNI/A/0901/2010); 1.1.-31.12.2011
 • Integrace a intenzifikace výzkumu v oboru anglické filologie (MUNI/A/0932/2009 ); 1.1.-31.12.2010
 • 2010-2013: Grant OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0188: Area Studies (USA, Canada, Mexco): English, French and Spanish Philological Studies. Project Manager
 • 2006-2008: Diversity and Unity in Canadian Literature. Member of the research team. Grant number 405/06/0096, the Grant Agency of the Czech Republic. Grant coordinator: Doc. PhDr. Petr Kyloušek, CSc, Masaryk University Brno.
 • 2006. Faculty Enrichment Program – Canadian Studies. Preparation of Queers Studies Course. International Council for Canadian Studies File Number 632-1 Zvyšování jazykové úrovně administrativních pracovníků (JAZYKADMIN2005)1.1.-31.12.2005
Academic Stays
 • Department of English and American Studies, Institute of Foreign Languages, Otto von Guericke University, Magdeburg, Germany, Interdepartmental faculty exchange (one week). (2008)
 • Sexual Diversity Studies Programme, University of Toronto. Course development and research (two weeks). (2006)
 • Department of English and American Studies, Institute of Foreign Languages, Otto von Guericke University, Magdeburg, Germany, Interdepartmental faculty exchange (one week).(2005)
 • Department of English and American Studies, University of Szeged, CEEPUS Faculty Exchange (two weeks). (2002)
 • Inter-university exchange, Department of Linguistics, Univeristy of Regensburg, Regensburg, Germany (two weeks). (1997)
 • W. J. Fulbright Graduate Student Fellowship,Department of Geology and Paleontology, Faculty of Science, UJEP, Brno, CSSR (1989-1990)
 • CIC Travelling Scholar, Department of Anthropology, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan USA (one semester). (1987)
University Activities
 • Department Head, Department of English and American Studies, Faculty of Arts, Masaryk University (2001-2016)
 • Academic Senate, Faculty of Arts, Masaryk University: Member (2000-2017), Chair (2002-2008)
 • Academic Senate, Masaryk University: Member (2002-2017), Member, Economic Committee (2003-present)
Extrauniversity Activities
 • Board Member, Fulbright Commission in the Czech Republic (2011-2017)
 • Board Chair, Fulbright Commission in the Czech Republic (2013-14)
 • Board Vice-Chair, Fulbright Commission in the Czech Republic (2014-15)
 • Member, Czech and Slovak Association of Americanists
 • Member, Central European Association for Canadian Studies
 • Member, Czech Association for English Studies
Academic Activities and Achievements
 • Organizing Committee, 10th Brno International Conference on English, American and Canadian Studies (2015)
 • Organizing Committee, 9th Brno International Conference on English, American and Canadian Studies (2010)
 • Panel Member, "American Studies in the Czech Republic" at American Studies Seminar organized by the Embassy of the United States in the Czech Republic and the Fulbright Commission in the Czech Republic (2009)
 • Organizing Committee, 8th Brno International Conference on English, American and Canadian Studies (2005)
 • Invited Lecture, "Tricksters in American Ethnic Fiction" at American Studies Seminar organized by the Embassy of the United States in the Czech Republic and the Fulbright Commission in the Czech Republic (2003)
 • Organizing Committee, 7th Brno International Conference on English, American and Canadian Studies (2002)
 • Associate Editor, Steward Journal of Anthropology (1988-1991)
 • William J. Fulbright Graduate Student Fellowship (1989-90)
 • American Council of Learned Societies Summer Language Fellowship (1988)
 • Fellowship, Foreign Language Area Studies, University of Illinois at Urbana-Champaign (1987-89)
 • Committee on Institutional Cooperation (CIC) Visiting Scholar (1987)
 • Dean's Fellow, College of Liberal Arts and Sciences, Univeristy of Illinois at Urbana-Champaign (1986-7)
 • Phi Beta Kappa, Lambda of California, University of California, Santa Barbara (1986)
 • Mortar Board Senior Honor Society, University of California, Santa Barbara (1985)
Selected Publications
 • ŠVAŘÍČEK, Roman, Ingrid PROCHÁZKOVÁ, Jeffrey Alan VANDERZIEL a Klára ŠEĎOVÁ. Developing Beginner University Teachers’ Pedagogical Competencies Through a Professional Development Program. Online. In Johnson Neisler, Otherine. The Palgrave Handbook of Academic Professional Development Centers. Cham: Palgrave, 2022, s. 613-627. Palgrave Studies on Leadership and Learning in Teacher Education. ISBN 978-3-030-80967-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-80967-6_39. Link info
 • ČEJKOVÁ, Ingrid, Petr SUCHÁČEK a Jeffrey Alan VANDERZIEL. Vysokoškolský učitel bez učitelského vzdělání: Nástin problematiky a možností řešení. 2019. info
 • VANDERZIEL, Jeffrey Alan, Ingrid ČEJKOVÁ a Petr SUCHÁČEK. Center for Teaching Excellence: Origins and Future Potential. 2019. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman, Jeffrey Alan VANDERZIEL a Petr SUCHÁČEK. Beginning University Teachers and Their Approaches to Teaching and Professional Self-Perception. In Teaching for Learning. University Perspective. Conference in Tartu, Estonia 23 – 25 January, 2018. 2018. Book of abstracts info
 • SUCHÁČEK, Petr, Ingrid ČEJKOVÁ a Jeffrey Alan VANDERZIEL. Vysokoškolský učitel znovu studentem: Kurzy rozvoje pedagogických kompetencí v České a Slovenské republice. 2018. webová stránka, která sumarizuje průběh konference, včetně videozáznamů prezentací info
 • SUCHÁČEK, Petr, Jeffrey Alan VANDERZIEL, Ingrid ČEJKOVÁ a Katarína ROZVADSKÁ. Představení a vyhodnocení vzdělávacího programu CERPEK. In PROFESIONÁLNE VZDELÁVANIE VŠ UČITEĽOV NA SLOVENSKU A V ČESKU. 2018. info
 • VANDERZIEL, Jeffrey Alan, Roman ŠVAŘÍČEK, Ingrid ČEJKOVÁ a Petr SUCHÁČEK. Teaching University Teachers to Teach Better: Program, Prospects and Challenges. In Towards Better University Teaching. 2018. info
 • HORÁKOVÁ, Martina, Jan CHOVANEC, Renata KAMENICKÁ, Filip KRAJNÍK a Jeffrey Alan VANDERZIEL. Creating, Shaping, Signifying : 10th Brno Conference of English, American and Canadian Studies. 2015. URL info
 • VANDERZIEL, Jeffrey Alan. Indigenous American Cultures and History. In Guest Lecture, Department of English and American Studies, Philosophical Faculty, Palacký Unvierzity, Olomouc. 2015. info
 • VANDERZIEL, Jeffrey Alan. Traditional Native American Cultures: Past and Present. In Guest Lecture, Department of British and American Studies, Faculty of Arts, Comenius Univesity, Bratislava, Slovakia. 2014. info
 • KAMENICKÁ, Renata a Jeffrey Alan VANDERZIEL. Cohesion and Coherence Issues in Student Translations of Heritage Promotion Texts. In Rázusová, Magdalena. English in Heritage Presentation. Prešov: Vydavateľstvo PU v Prešove, 2014, s. 41-51. ISBN 978-80-555-1099-6. info
 • VANDERZIEL, Jeffrey Alan, Linda NEPIVODOVÁ, Lidia KYZLINKOVÁ, Jarmila FICTUMOVÁ a Věra VÉMOLOVÁ. Chci studovat angličtinu. 2. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2012, 183 s. ISBN 978-80-87474-43-3. info
 • KYLOUŠEK, Petr, Jeffrey Alan VANDERZIEL, Kateřina PRAJZNEROVÁ a Petr VURM. Identity through Art, Thougth and the Imaginary in the Canadian Space - Art, pensée et imaginaire identitaire de l'espace canadien. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 184 s. FF-33/080-02/58. ISBN 978-80-210-4798-3. info
 • VANDERZIEL, Jeffrey Alan a Jiří RAMBOUSEK. Vinnetou tady nebydlí: Antologie současných povídek severoamerických indiánů. 1. vyd. Brno, Česká republika: Větrné mlýny, 2003, 501 s. ISBN 80-86151-81-6. info
 • VANDERZIEL, Jeffrey Alan. Úvod. In Vinnetou tady nebydlí: Antologie současných povídek severoamerických indiánů. 1. vyd. Brno, Česká republika: Větrné mlýny, 2003, 501 s. ISBN 80-86151-81-6. info
 • BRZOBOHATÝ, Rostislav, Ivan CICHA, Michal KOVÁČ a Fred RÖGL. The Karpatian - a Lower Miocene Stage of the Central Paratethys. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2003, 360 s. 55-966B-203-02/58-22/Př. ISBN 80-210-3266-9. info
 • INGERLE, Petr a Kaliopi CHAMONIKOLA. Melancholie. Přeložil/Translated by Katka Tlachová, Ivory Rodriguez & Jeffrey Vanderziel. Brno: Moravská galerie v Brně, 2000, 200 s. ISBN 80-7027-160-X. info
 • ŠEBELA, Lubomír. The Corded Ware Culture in Moravia and in the Adjacent Part of Silesia (Catalogue). Přeložil/Translated by Jeffrey Vanderziel & Bořivoj Herzlík. Brno: Archeologický Ústav Akademie Věd České Republiky v Brně, 1999, 239 s. Fontes Archaeologiae Moravicae Tomus XXIII. ISBN 80-86023-05-2. info
 • MCGOWAN, Kevin a Jeffrey Alan VANDERZIEL. Investigations at Five Sites from the Elwood Experimental Field, Will County, Illinois. Urbana, Illinois, USA: Public Service Archaeology Program, 1992, 50 s. PSAP Research Report No. 3. info

2019/01/15


Curriculum vitae: Jeffrey Alan Vanderziel, B.A. (učo 37043), version: English(1), last update: 2019/01/15 10:43, J. Vanderziel