Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
Pracoviště
 • Fakulta informatiky, Masarykova univerzita
  Katedra počítačových systémů a komunikací
  Botanická 68a, 602 00 Brno, Česká republika
Funkce na pracovišti
 • Docentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017: Doc. informatika, habilitace "Quality-Driven Architecture Design of Software Systems", FI MU, Brno
 • 2009: Ing. ekonomie, závěrečná práce "Využití teorie automatů při modelování socio-ekonomických systémů", PEF MZLU, Brno
 • 2008: Ph.D. informatika, závěrečná práce "Modelování a formální analýza komponentových systémů", FI MU, Brno
 • 2008: RNDr. informatika, závěrečná práce "Formální analýza komponentových systémů", FI MU, Brno
 • 2004: Mgr. informatika, závěrečná práce "A&N internetových aplikací s použitím vzorů", FI MU, Brno
Přehled zaměstnání
 • Od 2017: Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika; Docentka
 • Od 2017: CERIT SC - Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika; Docentka
 • 2009 - 2017: Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika; Odborný asistent
 • 2008 - 2009: Research Center for Information Technology (FZI), Karlsruhe, Německo; PostDoc researcher
 • 2005 - 2009: Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika; Odborný pracovník
 • 2003 - 2008: Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika; Externí učitel
 • 2003 - 2004: INSPIRE CZ s.r.o, Brno, Česká republika; Analytik pro webové technologie
 • 2001 - 2003: INSPIRE CZ s.r.o, Brno, Česká republika; Programátor webových portálů
Pedagogická činnost
 • Od 2021: CORE013 Vývoj softwarových systémů
 • Od 2015: PV260 Software Quality
 • Od 2012: PB007 Softwarové inženýrství I
 • Od 2012: PV239 Vývoj aplikací pro mobilní platformy
 • Od 2010: PV179 Vybraná témata .NET technologií
 • Od 2009: PV178 Úvod do vývoje v C#/.NET
 • Od 2009: PV226 Seminář LaSArIS
 • Od 2005: PV167 Projekt z objektového návrhu informačních systémů
 • 2009 - 2010: PB162 Programování v jazyce Java
 • 2004 - 2009: IB102 Automaty a gramatiky
 • 2003 - 2005: IB108 Návrh algoritmů II
Vědeckovýzkumná činnost
 • Od 2009: Člen "Laboratory of Software Architectures and Information Systems (LaSArIS)", Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Od 2004 do 2009: Člen "Parallel and Distributed Systems Laboratory (ParaDiSe)", Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • 2009 - 2009: Člen "The ArcheOpterix Team", Faculty of Information and Communication Technologies, Swinburne University of Technology, Melbourne, Austrálie
 • 2007 - 2009: Člen "The Palladio Team", Fakultät für Informatik, Universität Karlsruhe, Německo
 • 2018 - 2022: Leader of Research Program 2 "CyberSecurity, CyberCrime and Critical Information Infrastructures Center of Excellence" (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16 019/0000822)
 • 2017 - 2021: Scientific Leader of the project "CERIT Scientific Cloud" (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16 013/0001802)
 • 2014 - 2015: Project leader "Application of Bayesian Belief Networks in the Smart Grid Domain"
 • 2005 - 2009: Projekt "Realistická aplikace formálních metod v komponentových systémech", řešeno ve spojení FI MU, MFF UK v Praze a ÚI AV ČR
Akademické stáže
 • 2009 - 2009 (6 týdnů): Faculty of Information and Communication Technologies, Swinburne University of Technology, Melbourne, Austrálie; Visiting researcher (na pozvání)
 • 2008 - 2009 (6 měsíců): Research Center for Information Technology (FZI) & Universität Karlsruhe, Německo; PostDoc researcher (na pozvání)
 • 2007 - 2007 (2 měsíce): Fakultät für Informatik, Universität Karlsruhe, Německo; Guest researcher (na pozvání)
Universitní aktivity
 • Od 2019: Proděkanka pro průmyslové partnery, FI MU
 • Od 2018: Člen Disciplinární komise na FI MU
 • Od 2018: Vedení Sdružení Průmyslových Partnerů (SPP) na FI MU
 • 2018 - 2019: Člen Akademického senátu FI MU
 • 2014 - 2019: Zástupce vedoucí Katedry Počítačových Systémů a Komunikací, FI MU
 • 2006 - 2008: Člen Disciplinární komise na FI MU
Mimouniversitní aktivity
 • Tool Demos co-chair at ECSA 2020: 14th European Conference on Software Architecture
 • Pubicity chair at ETAPS 2019: European Joint Conferences on Theory and Practice of Software
 • Program committee co-chair at ICSA 2018: 15th International Conference on Software Architecture
 • Proceedings co-chair at ICSE 2018: 40th International Conference on Software Engineering
 • Tool Demonstrations co-chair at ICSA 2017: 14th International Conference on Software Architecture
 • Conference chair at MOBILESoft 2017: IEEE/ACM International Conference on Mobile Software Engineering and Systems
 • Program committee co-chair, Workshop co-organizer at FESCA 2009-2017: 6th-14th International Workshop on Formal Engineering approaches to Software Components and Architectures
 • Young Researchers Forum co-chair at WICSA and CompArch 2016: Joint International Conference on Software Architecture
 • Program committee co-chair, Symposium co-organizer at WCOP 2010-2015: 15-20th International Doctoral Symposium on Components and Architecture
 • Tutorials & Technical Briefings chair at MOBILESoft 2016: IEEE/ACM International Conference on Mobile Software Engineering and Systems
 • Workshop selection co-chair, Local organization assistant at ESEC/FSE 2013: 9th joint meeting of the European Software Engineering Conference and the ACM SIGSOFT Symposium on the Foundations of Software Engineering
 • Program committee co-chair, Conference co-organizer at QoSA 2012: 8th International Conference on Quality of Software Architecture
 • A další, včetně členství ve více než 50 programových výborech konferencí a recenzí pro více než 10 odborných časopisů.
Ocenění vědeckou komunitou
 • Dec 2021: TOP IT osobnosti 2021, by Computerworld magazine
 • Nov 2021: MUNI Scientist 2021, by Masaryk University
 • Since 2021: Network Vice-chair, Nominated and elected, EUGAIN: European Network For Gender Balance in Informatics
 • Since 2018: Steering Committee chair, Nominated and elected, ICSA: International Conference on Software Architecture (CORE rank A)
 • Since 2018: Editorial Board member, Appointed by the editor in chief, EMSE: Empirical Software Engineering (Springer, IF 3.156)
 • Since 2018: Review Board member, Appointed by the editor in chief, TSE: IEEE Transactions on Software Engineering (IEEE, IF 6.112)
 • Since 2019: GARI International Advisory Board member, Appointed by the GARI President, GARI: Global Arena Research Institute
 • Since 2017: Steering Committee member, Nominated and elected, ICSA: International Conference on Software Architecture (CORE rank A)
 • 2011 - 2016: Steering Committee member, Nominated and elected, CompArch: Federated Events on Component-Based Software Engineering and Software Architecture
Vybrané publikace
 • BÜHNOVÁ, Barbora, Dávid HALÁSZ, Danish IQBAL a Hind BANGUI. Survey on Trust in Software Engineering for Autonomous Dynamic Ecosystems. In The 38th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing (SAC '23). ACM, 2023. 8 s. doi:10.1145/3555776.3577702. URL info
 • HAPPE, Lucia a Barbora BÜHNOVÁ. Frustrations Steering Women away from Software Engineering. IEEE Software. IEEE, 2022, roč. 39, č. 4, s. 63-69. ISSN 0740-7459. doi:10.1109/MS.2021.3099077. URL info
 • CAPILLA, Rafael, Emilia CIOROAICA, Barbora BÜHNOVÁ a Jan BOSCH. On Autonomous Dynamic Software Ecosystems. IEEE Transactions on Engineering Management. IEEE, 2022, roč. 69, č. 6, s. 3633-3647. ISSN 0018-9391. doi:10.1109/TEM.2021.3116873. URL info
 • JACOBSON, Ivar, Jeff SUTHERLAND, Brian KERR a Barbora BÜHNOVÁ. Better Scrum through Essence. Software: Practice And Experience. Wiley, 2022, roč. 52, č. 6, s. 1531-1540. ISSN 1097-024X. doi:10.1002/spe.3070. URL info
 • BÜHNOVÁ, Barbora, Terézia KAZIČKOVÁ, Mouzhi GE, Leonard WALLETZKÝ, Francesco CAPUTO a Luca CARRUBBO. A Cross-Domain Landscape of ICT Services in Smart Cities. In Panos M. Pardalos, Stamatina Th. Rassia, Arsenios Tsokas. Artificial Intelligence, Machine Learning, and Optimization Tools for Smart Cities. Springer, 2022. s. 63-95. ISBN 978-3-030-84458-5. info
 • GEŠVINDR, David, Ondřej GASIOR a Barbora BÜHNOVÁ. Architecture design evaluation of PaaS cloud applications using generated prototypes: PaaSArch Cloud Prototyper tool. Journal of Systems and Software. Elsevier, 2020, roč. 169, November, s. 1-21. ISSN 0164-1212. doi:10.1016/j.jss.2020.110701. URL info
 • GE, Mouzhi, Hind BANGUI a Barbora BÜHNOVÁ. Big Data for Internet of Things: A Survey. Future Generation Computer Systems. Elsevier, 2018, roč. 87, č. 1, s. 601-614. ISSN 0167-739X. doi:10.1016/j.future.2018.04.053. URL info
 • CAPUTO, Francesco, Barbora BÜHNOVÁ a Leonard WALLETZKÝ. Investigating the role of smartness for sustainability: Insights from the Smart Grid domain. Sustainability Science. Tokyo: Springer, 2018, roč. 13, č. 5, s. 1299-1309. ISSN 1862-4065. doi:10.1007/s11625-018-0555-4. info
 • BANGUI, Hind, Mouzhi GE, Barbora BÜHNOVÁ, Said RAKRAK, Said RAGHAY a Tomáš PITNER. Multi-Criteria Decision Analysis Methods in the Mobile Cloud Offloading Paradigm. Journal of Sensor and Actuator Networks. MDPI, 2017, roč. 6, č. 4, s. 1-19. ISSN 2224-2708. doi:10.3390/jsan6040025. URL info
 • HAPPE, Lucia, Barbora BÜHNOVÁ a Ralf REUSSNER. Stateful component-based performance models. Software & Systems Modeling. Springer, 2014, roč. 13, č. 4, s. 1319-1343. ISSN 1619-1366. doi:10.1007/s10270-013-0336-6. Springer link info
 • ALETI, Aldeida, Barbora BÜHNOVÁ, Lars GRUNSKE, Anne KOZIOLEK a Indika MEEDENIYA. Software Architecture Optimization Methods: A Systematic Literature Review. IEEE transactions on software engineering. New York: IEEE Computer Society, 2013, roč. 5, č. 39, s. 658-683. ISSN 0098-5589. doi:10.1109/TSE.2012.64. Article URL info
 • BROSCH, Franz, Heiko KOZIOLEK, Barbora BÜHNOVÁ a Ralf REUSSNER. Architecture-Based Reliability Prediction with the Palladio Component Model. IEEE transactions on software engineering. New York: IEEE Computer Society, 2012, roč. 38, č. 6, s. 1319-1339. ISSN 0098-5589. doi:10.1109/TSE.2011.94. Article URL info
 • BENEŠ, Nikola, Luboš BRIM, Barbora BÜHNOVÁ, Ivana ČERNÁ, Jiří SOCHOR a Pavlína MORAVCOVÁ VAŘEKOVÁ. Partial Order Reduction for State/Event LTL with Application to Component-Interaction Automata. Science of Computer Programming. Elsevier, 2011, roč. 76, č. 10, s. 877-890. ISSN 0167-6423. doi:10.1016/j.scico.2010.02.008. URL info
 • MEEDENIYA, Indika, Barbora BÜHNOVÁ, Aldeida ALETI a Lars GRUNSKE. Reliability-driven deployment optimization for embedded systems. Journal of Systems and Software. ELSEVIER, 2011, roč. 84, č. 5, s. 835-846. ISSN 0164-1212. info
 • ZIMMEROVÁ, Barbora, Pavlína VAŘEKOVÁ, Nikola BENEŠ, Ivana ČERNÁ, Luboš BRIM a Jiří SOCHOR. Component-Interaction Automata Approach (CoIn). In The Common Component Modeling Example: Comparing Software Component Models. Berlin / Heidelberg, Germany: Springer Verlag, 2008. s. 146-176. LNCS 5153. ISBN 978-3-540-85288-9. URL info
 • VAŘEKOVÁ, Pavlína, Barbora ZIMMEROVÁ, Pavel MORAVEC a Ivana ČERNÁ. Formal verification of systems with an unlimited number of components. IET Software journal. Inst. of Engeneering and Technology, 2008, Volume 2, Isuue 6, s. p. 532-546, 15 s. ISSN 1751-8806. URL info

27. 12. 2021


Životopis: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. (učo 39394), verze: čeština(1), změněno: 27. 12. 2021 21:28, B. Bühnová

Další varianta: angličtina(7)