Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Zdeněk Moravec
  narozen 29.6. 1981 ve Zlíně
  ženatý, dvě děti
Pracoviště
 • Ústav chemie a CEITEC MU
  Přírodovědecká fakulta MU v Brně
Funkce na pracovišti
 • Lektor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004: Mgr.
  Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta MU
  Diplomová práce: Příprava a reaktivita modelových sloučenin hlinitofosforečnanových stavebních jednotek
  Vedoucí DP: Doc. RNDr. Jiří Pinkas Ph.D.
 • 2011: Ph.D.
  Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta MU
  Disertační práce: Studium nových nehydrolytických metod přípravy oxidických a fosfátových materiálů
  Vedoucí DP: prof. RNDr. Jiří Pinkas Ph.D.
Přehled zaměstnání
 • 2007-2015 učitel chemie, VOŠ Restaurátorská, Brno
 • 2005-2011 Technik ICT, Ústav chemie, PřF MU
 • 2011- Výzkumný a vývojový pracovník, Ústav chemie a CEITEC, PřF MU
Pedagogická činnost
 • Učitel chemie na VOŠ restaurátorské v Brně
Vědeckovýzkumná činnost
 • Studium nových nehydrolytických metod přípravy oxidických a fosfátových materiálů.
 • Příprava a charakterizace nových alkoxidů hliníku.
 • Fosforečnany vápníku – příprava a jejich využití jako biomateriály
 • Chemie v restaurování a konzervování uměleckých předmětů
 • Elearning ve výuce chemie

  Udělené granty:
 • Spoluřešitel FRVŠ G6 569/2004 - Studium dealkylsilylačních reakcí alumazenu
 • Spoluřešitel FRVŠ F6 d 1733/2006 - Řešené úlohy ze spektroskopie nukleární magnetické resonance
Akademické stáže
 • duben 2006 až srpen 2006: Leibniz-Institut für Neue Materialien, Saarbrücken, BRD
 • červenec, srpen 2014: Department of Chemistry, The University of Tennessee, USA
 • květen, červen 2015: Institute of Inorganic Chemistry, University of Cologne, Germany
Universitní aktivity
 • 2006-2008 Člen Akademického senátu Př.F.
Mimouniversitní aktivity
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2006: Cena sekce chemie
 • 2010: Cena děkana
Vybrané publikace
 • CHYBA, Jan, Zdeněk MORAVEC, Marek NEČAS, Sanjay MATHUR a Jiří PINKAS. Nonaqueous synthesis of molecular zinc amide phosphate. Journal of Organometallic Chemistry. Lausanne: Elsevier Science, 2014, roč. 749, Jan, s. 197-203. ISSN 0022-328X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jorganchem.2013.09.040. URL info
 • CHYBA, Jan, Zdeněk MORAVEC, Marek NEČAS, Sanjay MATHUR a Jiří PINKAS. Construction of Larger Molecular Aluminophosphate Cages from the Cyclic Four-Ring Building Unit. Inorganic Chemistry. Spojené státy americké: American Chemical Society, Washington DC, 2014, roč. 53, č. 7, s. 3753-3762. ISSN 0020-1669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1021/ic500083a. URL info
 • STÝSKALÍK, Aleš, David ŠKODA, Zdeněk MORAVEC, JG ABBOTT, CE BARNES a Jiří PINKAS. Synthesis of homogeneous silicophosphate xerogels by non-hydrolytic condensation reactions. MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2014, roč. 197, OCTOBER 2014, s. 204-212. ISSN 1387-1811. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2014.06.019. URL info
 • ZALGA, Arturas, Zdeněk MORAVEC, Jiří PINKAS a Aivaras KAREIVA. On the sol-gel preparation of different tungstates and molybdates. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Spojené státy americké: Springer, 2011, roč. 105, č. 1, s. 3-11. ISSN 1388-6150. info
 • MORAVEC, Zdeněk, Marek NEČAS a Jiří PINKAS. Aluminum(III) chloride-alkoxides as molecular precursors for alumina. In 2nd French-Czech Vltava chemistry meeting. 2011. ISBN 978-80-7395-412-3. URL info
 • SKAUDŽIUS, Ramúnas, Jiří PINKAS, Zdeněk MORAVEC a Aivaras KAREIVA. Sol-Gel Synthesis and Characterization of New Mixed-Metal Garnets. In ACIN 2011 - Evolution and Revolution. 2011. ISBN 978-2-87037-726-0. URL info
 • MORAVEC, Zdeněk, Jan CHYBA, Marek NEČAS, Sanjay MATHUR a Jiří PINKAS. Synthesis and structural characterization of new molecular aluminum and yttrium phosphates and phosphonates. In Hybrid Materials 2009. Tours, France: Elsevier, 2009, s. B1.1.37, 2 s. URL info
 • MORAVEC, Zdeněk, Radek SLUKA, Marek NEČAS, Vojtěch JANČÍK a Jiří PINKAS. A Structurally Diverse Series of Aluminum Chloride Alkoxides [ClxAl(m-OR)y]n (R = nBu, cHex, Ph, 2.4-tBu2C6H3). INORGANIC CHEMISTRY. Spojené státy americké: American Chemical Society, Washington DC, 2009, roč. 48, č. 17, s. 8106-8114. ISSN 0020-1669. info
 • PINKAS, Jiří, Vendula REICHLOVÁ, Radek ZBOŘIL, Zdeněk MORAVEC, Petr BEZDIČKA a Jiřina MATEJKOVÁ. Sonochemical synthesis of amorphous nanoscopic iron(III) oxide from Fe(acac)3. Ultrasonics Sonochemistry. Elsevier, 2008, roč. 15, č. 3, s. 257-264. ISSN 1350-4177. info
 • INDRA, Ivo, Zdeněk MORAVEC a Lukáš RICHTERA. Procvičování a testování vyrovnávání chemických rovnic. In SCO 2008, Sharable Content Objects, 5. ročník konference o elektronické podpoře výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 1-176. ISBN 978-80-210-4613-9. info
 • MORAVEC, Zdeněk, Marek NEČAS, Jiří PINKAS a Sanjay MATHUR. New nonaqueous methods for the preparation of oxide and phosphate materials. In VII. SEMINÁR Pokroky v anorganickej chémii. Bratislava, SK: Univerzita Komenského v Bratislave, 2008, s. 52-53, 1 s. ISBN 978-80-223-2523-3. info
 • MORAVEC, Zdeněk a Jiří PINKAS. Řešené úlohy ze spektroskopie nukleární magnetické resonance. In SCO 2007; CD-ROM, Přehlídka kursů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 1. ISBN 978-80-210-4296-4. info
 • RICHTERA, Lukáš a Zdeněk MORAVEC. Testy pro přípravu do laboratorních praktik. In SCO 2007; CD-ROM, Přehlídka kursů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 1-2. ISBN 978-80-210-4296-4. info
 • CHYBA, Jan, Marek NEČAS, Zdeněk MORAVEC a Jiří PINKAS. Příprava a charakterizace molekulárních hlinitofosfonátů. In Chemical Papers. Bratislava, SK: Slovak Academy of Sciences, 2007, s. 182. ISSN 0366-6352. info
 • POTÁČEK, Milan, Slávka JANKŮ, Jiří DOSTÁL, Eva TÁBORSKÁ, Ctibor MAZAL, Alena PÁLKOVÁ, Jiří ŠIBOR, Zdeněk MORAVEC, Milena URBÁNKOVÁ, Jiří MIKULÁŠEK a Radovan KAREŠ. 3rd International Conference on Microwave Chemistry. 2006. info
 • PINKAS, Jiří, Vendula REICHLOVÁ, Zdeněk MORAVEC, Radek ZBOŘIL a Petr BEZDIČKA. Nanoscopic iron oxide from sonolysis of Fe(acac)3. In 10th Meeting of the European Society of Sonochemistry. 1. vyd. Hamburg: Technical University Hamburg-Harburg, 2006, s. 26. ISBN 3-930400-79-0. info
 • GARSKAITE, Edita, Zdeněk MORAVEC, Irma PAKUTINSKIENE, R. KAZLAUSKAS, Jiří PINKAS a Aivaras KAREIVA. Sol-Gel Preparation of Y3Sc5-xGaxO12 (YSGG): phase formation problems. In Chemija 2005. 1. vyd. Vilnius LT: Vilnius University, 2005, s. 68. ISBN 9986-19-716-3. info
 • PINKAS, Jiří, Marek NEČAS, Jiří LÖBL, Jan KRATOCHVÍL a Zdeněk MORAVEC. Hexagons, Squares and Cubes in the Chemistry of Alumazene, Aluminophosphonates, and Lanthanide Coordination Polymers. In Chimie et Art. 1. vyd. Les Treilles: Fondation Les Treilles, 2005, s. 14. info
 • MORAVEC, Zdeněk, Marek NEČAS a Jiří PINKAS. Studium substitučních a kondenzačních reakcí organohlinitých sloučenin. In ChemZi. Bratislava, SK: SCHS, 2005, s. 183. ISSN 1336-7242. info
 • GARSKAITE, Edita, Zdeněk MORAVEC, Jiří PINKAS, Sanjay MATHUR, R. KAZLAUSKAS a Aivaras KAREIVA. Synthesis and evolution of crystalline garnet phases in Y3Sc5-xGaxO12. Philosophical Magazine Letters. Taylor-Francis, 2005, roč. 85, č. 11, s. 557-562. ISSN 0950-0839. info
 • PINKAS, Jiri, Vendula REICHLOVÁ, Zdenek MORAVEC a Petr OSTŘÍŽEK. Sonochemical synthesis of metal oxides and phosphates. In Pacifichem 2005 - ENVR 531. 1. vyd. Honolulu, USA: ACS, 2005, s. 531-531. info
 • MORAVEC, Zdeněk a Jiří PINKAS. PŘÍPRAVA ALUMINOFOSFÁTŮ Z CYKLICKÝCH HLINITOFOSFOREČNANOVÝCH SEKUNDÁRNÍCH STAVEBNÍCH JEDNOTEK. In Chemické listy, 56. sjezd chemických společností. Ostrava: Asociace chemických společností, 2004, s. 780. ISSN 0009-2770. info
 • PINKAS, Jiří, Zuzana BRLEJOVÁ, Jan KRATOCHVÍL, Zdenek MORAVEC a Herbert W. ROESKY. Polyhedral Metallophosphonates and silicates: Synthesis, Functionalization, and Transformations. Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements. Philadelphia, USA: Taylor & Francis, 2004, roč. 179, 4-5, s. 967-968. ISSN 1042-6507. info
 • PINKAS, Jiří, Jan KRATOCHVÍL, Zdeněk MORAVEC, Vendula REICHLOVÁ a Herbert W. ROESKY. Aluminophosphonates and phosphates by Nonhydrolytic Synthetic Routes. In Materials Discussion 7 - P31. 1. vyd. London: Materials Chemistry Forum, Dalton Division, 2004, s. 31-31. info
 • PINKAS, Jiří, Zuzana BRLEJOVÁ, Jan KRATOCHVÍL, Zdenek MORAVEC a Herbert W. ROESKY. Polyhedral Metallophosphonates and silicates: Synthesis, Functionalization, and Transformations. In 10th International Symposium on Inorganic Ring Systems IRISX - P10. Burlington, Vermont, USA: University of Vermont, 2003, s. 10-10. info
 • MORAVEC, Zdeněk, Jiří PINKAS a Herbert W. ROESKY. NEHYDROLYTICKÉ METODY PŘÍPRAVY HLINITOFOSFOREČNANŮ. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003, s. 887. ISSN 0009-2770. info

17. 1. 2024


Životopis: Mgr. Zdeněk Moravec, Ph.D. (učo 42228), verze: čeština(1), změněno: 17. 1. 2024 12:23, Z. Moravec