Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Pracoviště
 • Masarykova universita
  Právnická fakulta
  Veveří 70
  611 80 Brno

Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2019: LL.M. Family Law: Evropský ústav práva a soudního inženýrství
 • 2008:advokátní zkouška, Česká advokátní komora
 • 2008:Ph.D., obor Trestní právo, MU Brno, Dizertace na téma Trestní soudnictví ve věcech mládeže
 • 2008:osvědčení Základní dovednosti facilitace osvědčení Základní dovednosti mediace, Partners Czech, o.p.s., Lomená 515/9, 162 00 Praha 6
 • 2007:školitel v probačním programu - Osvědčení II.,Praktická realizace probačního programu, Partners Czech, o.p.s., Lomená 515/9, Praha 6
 • 2006: školitel v probačním programu - Osvědčení I.
 • 2004: JUDr. - obor Občanské právo, MU Brno
 • 2004: Mgr – obor právo, PrF MU
 • 1999: Gymnázium Terezy Novákové v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2013: odborný asistent na katedře trestního práva PrF MUNI
 • 2009: samostatný advokát
 • 2009 – 2013:odborný asistent na KTP PrF UPOL Olomouc
 • 2007/11:realizace probačního programu Právo pro každý den
 • 2004 – 09: advokátní koncipient - Advokátní kancelář: JUDr. Josef Tobiška, Jeřábkova 5, 602 00 Brno,
Pedagogická činnost
 • 2013: odborný asistent na katedře trestního práva PrF MUNI
 • 2009 – 2013:odborný asistent na KTP PrF UPOL Olomouc
 • 2014 -: vyučující předmětu Právo proti domácímu násilí v magisterském studijním programu
 • 2013 -: vyučující předmětu Czech Criminal Law v mezinárodním programu Socrates/Erasmus
 • 2013 - :školitelka, vedoucí nebo oponentka disertačních, rigorózních, diplomových, bakalářských a studentských soutěžních prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2016/17: spoluřešitelka katedrového specifického výzkumu "Vývojové tendence trestní politiky" MUNI/A/1348/2016
 • 2014/15: hlavní řešitelka grantového projektu specifického výzkumu "Specifika zacházení s dětmi do 15 let, které se dopustily činu jinak trestného" (III. hlava ZSM), MUNI/A/1257/2014 (společně zejména s doc. Zdeňkou Králíčkovou, Ph.D.)
 • 2015: spoluautorka komentáře Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. 1. vyd. Praha, 293 s. Komentáře Wolters Kluwer, 2015.
 • 2013/14: spoluřešitelka katedrového projektu: "Odklony v trestním řízení" 220827/2013
Akademické stáže
 • 2014: výzkumný pobyt v knihovně MaxPlanc Institutu ve Freiburgu v Německu
Univerzitní aktivity
 • 2017: organizace katedrové konference s mezinárodní účastí "Nové jevy v hospodářské kriminalitě
 • 2016: organizační garant sekce trestního práva na konferenci fakultní Dny Práva
Vybrané publikace
 • FRYŠTÁK, Marek a Milana HRUŠÁKOVÁ. Nové jevy v hospodářské kriminalitě se zaměřením na kriminalitu finanční. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Spisy Právnické fakulty MU č. 596 (řada teoretická), 2017. 172 s. ISBN 978-80-210-8675-3. info
 • ŽATECKÁ, Eva a Milana HRUŠÁKOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže : Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015. 293 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-848-2. info
 • KALVODOVÁ, Věra a Milana HRUŠÁKOVÁ. Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty. Brno: Masarykova univerzita, 2015. řada teoretická Edice Scientia svazek č. 359. ISBN 978-80-210-8072-0. info

29. 9. 2020


Životopis: JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D., LL.M. (učo 47363), verze: čeština(1), změněno: 29. 9. 2020 10:36, M. Hrušáková