Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Lenka Kotková, roz. Nejedlá, 16.12.1980, Brno
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2013: Level 1 Certifikate in ESOL International (B2)
 • 2009: Zahájení postgraduálního studia na MU FSpS, obor Kinantropologie.
 • 2009: Zakončení studia na MU FSpS, obor Učitelství tělesné výchovy a sportu. Akademický titul magistra.
 • 2007: Zakončení studia na MU FSpS, obor Výživa a regenerace ve sportu. Akademický titul bakalářka.
 • 2006: Osvědčení – Masér klasické a sportovní masáže – v rámci FSpS MU.
 • 2004: Osvědčení – půlroční kurz Aj. Jazyková škola Eurolingua.
 • 2003: Osvědčení – Rozhodčí sportovní gymnastiky pro Jihomoravskou KASPV.
 • 2000 – 2002: studium na MU PřF, obor Biofyzika.
 • 1999: Dorset English Language Institute Certifikate, Bournemouth, GB.
 • 1996: Státní jazyková zkouška z jazyka německého.
 • 1992 – 2000: I. Německé Zemské Gymnázium, Brno. Specializace: Aj, Nj, B, Ch, F, M. Ukončení: Maturitní zkouška
Pracovní zkušenosti
 • 2010 – 2012: Masarykova Univerzita – vedení hodin zdravotní tělesné výchovy pro zrakově postižené studenty.
 • 2009 – 2012: Domov pro seniory Vychodilova - vedení hodin zdravotní tělesné výchovy.
 • 2006 – 2009: Masarykova Univerzita – vedení hodin tance pro zrakově postižené studenty.
 • 2007 – 2008: projekt Podpora zdraví (Magistrát m. Brna) - Preventivní a zdravotní cvičení jako součást života středního a vyššího věku – spolupráce a cvičitelka projektu.
 • 2007 – 2008: Zdravotní nauky - externí pedagog na VOŠ knihovnických, informačních a sociálních služeb, Kotlářská.
 • 2005 – 2008: ITECO Brno, Poděbradova 102, Brno. Asistentka. Administrativní práce. Práce s archivy. Oddělení nákupu a strojní konstrukce. Webdesign.
 • 2004 – 2005: Telefonica, aktivní telemarketing.
 • 2003 – 2004: CVČ Bystrouška, Fleischnerova 1a, Brno-Bystrc. Pedagogický pracovník. Výukové programy, volnočasové aktivity a administrativní činnost.
Pedagogická činnost
 • od r. 1996: pedagogická a choreografická činnost v taneční skupině Virginia Brno (1. a 2.st. ZŠ, SŠ, VŠ).
 • 1996 – 2004: organizování dětských letních táborů ve funkcích oddílová vedoucí, hlavní a programová vedoucí.
 • 2003 – 2004: CVČ Bystrouška, Brno – Bystrc. Pedagogický pracovník a vedoucí volnočasových aktivit.
 • 2004 – 2006: asistentka choreografa TD Mimi Fortunae.
 • od r. 2006: Tanec pro zrakově postižené - cvičení.
 • 2007 – 2008: Zdravotní nauky - externí pedagog na VOŠ knihovnických, informačních a sociálních služeb, Kotlářská.
 • od r. 2007: vedení kurzů irského tance pro veřejnost.
 • od r. 2008: vedení lekcí zdravotního tělocviku a tance pro seniory.
 • od r. 2010: Zdravotní tělocvik pro zrakově postižené - cvičení.
 • od r. 2012: vedení lekcí kompenzačního cvičení pro tanečníky.
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2006 – 2007: projekt Vliv genetiky na obezitu populace – vstupní vyšetření.
 • 2007 – 2008: projekt Podpora zdraví (Magistrát m. Brna) - Preventivní a zdravotní cvičení jako součást života středního a vyššího věku – spolupráce a cvičitelka projektu.
 • 2007 – 2009: projekt tvorby multimediálního výukového materiálu pro předmět Tanec pro zrakově postižené.
 • 2009 – 2013: projekt SeniorFitness s hudbou a tancem - výzkumná studie v rámci dizertační práce
Vybrané publikace
 • NEJEDLÁ, Lenka a Jitka KOPŘIVOVÁ. Vliv intervenčního programu Senior-fitness na rovnovážné schopnosti u starších osob: Předběžné výsledky. In PhDr. Hana Štěpánková. KOPŘIVOVÁ, Jitka. Stárnutí 2012. 1. vyd. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 181 03 Praha 8 – Bohnice, 2012. s. 159-161, 3 s. info
 • NEJEDLÁ, Lenka a Zdenko REGULI. Mezinárodní konference v Rydzyně. Studia Sportiva, 2009, roč. 3, č. 2, s. 140-142. ISSN 1802-7679. info
 • NEJEDLÁ, Lenka a Alena SKOTÁKOVÁ. Tanec pro studenty se zrakovým postižením. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X. URL info

20. 10. 2013


Životopis: Mgr. Lenka Kotková (učo 52050), verze: čeština(2), změněno: 20. 10. 2013 11:26, L. Kotková