Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. et Mgr. Aneta Pinková, Ph.D. E-mail: pinkova@fss.muni.cz
Pracoviště
 • Katedra politologie - Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Od února 2011 Masarykova univerzita CUS PRFKT Organizace a řízení VaV a management projektů ve VaV
 • 2006 – 2011 Masarykova univerzita FSS PL Politologie, doktorský studijní program
 • 2004 - 2007 Masarykova univerzita v Brně FSS N-MS Mezinárodní teritoriální studia, magisterský studijní program
 • 2004 - 2006 Masarykova univerzita FSS N-PL Politologie, magisterský studijní program
 • 2000 – 2004 Masarykova univerzita v Brně FSS B-MS Mezinárodní teritoriální studia (politologie - mezinárodní vztahy a evropská studia), bakalářský studijní program
 • 1995 – 2000 Gymnázium Český Krumlov
Přehled zaměstnání
 • Od 2019: Odborná asistentka, Katedra politologie - Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
 • 2011 – 2019: Odborná pracovnice, Katedra politologie - Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
 • 2013 – 2018: rodičovská dovolená
 • 2007 – 2013: Výzkumná pracovnice, Institut pro srovnávací politologický výzkum - Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
 • 2005 – 2006: Pomocná vědecká síla pro výzkum v projektu "Političtí aktéři v procesu evropeizace a internacionalizace politického prostoru ČR"
Pedagogická činnost
 • Zájmová skupiny a sociální hnutí, Praxe zájmové politiky, Politická korupce, Současná Evropská unie, Political Corruption, Money and Politics, Organizovaný zločin
Vědeckovýzkumná činnost
 • politická korupce, klientelismus, financování politických stran, lobbování, formulování a prosazování zájmů v politických systémech, politická participace, zájmové skupiny a jejich role v politickém systému, organizovaný zločin
Univerzitní aktivity
 • Od 2021: Členství v Akademickém senátu FSS MUNI
Mimouniverzitní aktivity
 • 2019 – 2022: Odborná posuzovatelka projektu Žákovský/studentský parlament jako efektivní nástroj pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu
 • Od 2009: Členství v RC 20 The International Political Science Association: Political Finance and Political Corruption
Vybrané publikace
 • SLIEPKOVÁ, Petra a Aneta PINKOVÁ. Kočner’s Judges : Case Study of State Capture. Communist Post-Communist Studies. Oakland: University of California Press, 2022, roč. 55, č. 3, s. 69-90. ISSN 0967-067X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1525/cpcs.2022.1535811. URL info
 • PINKOVÁ, Aneta a Jakub JUSKO. Experts and Questions : Exploring Perceptions of Corruption. Politics in Central Europe. De Gruyter Open, 2021, roč. 17, č. 2, s. 317-345. ISSN 1801-3422. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/pce-2021-0014. článek - open access info
 • PINK, Michal, Aneta PINKOVÁ a Matěj POSPÍCHAL. Typologie českých ministrů – kdo jsou členové vlád? Acta Politologica. Praha: Univerzita Karlova, 2020, roč. 12, č. 1, s. 40-64. ISSN 1804-1302. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/1803-8220/27_2019. článek - open access info
 • PINKOVÁ, Aneta. Lobbying Legitimacy in the Czech Republic. In 24TH ANNUAL CONFERENCE OF CEPSA. 2019. info
 • HOLZER, Jan, Miroslav MAREŠ, Pavel DUFEK, Vlastimil HAVLÍK, Michal MOCHŤAK, Aneta PINKOVÁ, Andrew Lawrence ROBERTS, Petra VEJVODOVÁ a Petr KUPKA. Challenges To Democracies in East Central Europe. London: Routledge, 2016, 145 s. Routledge Advances in European Politics, sv. 127. ISBN 978-1-138-65596-6. URL info
 • PINKOVÁ, Aneta. Employer Organisations and Business Groups in the Czech Republic. Politics in Central Europe. Metropolitan University Prague, o.p.s., 2015, roč. 11, č. 1, s. 75-90. ISSN 1801-3422. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/pce-2015-0002. URL info
 • PINKOVÁ, Aneta. Vliv institucionálního zapojení nevládních organizací na volbu strategií. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ, 2013, roč. 15, č. 1, s. 40-53. ISSN 1212-7817. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2012.1.40. URL info
 • HAVLÍK, Vlastimil a Aneta PINKOVÁ. State funding of Czech political parties: The signs of a cartel? Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft. Rakousko, 2013, roč. 42, č. 4, s. 391-406. ISSN 1615-5548. URL info
 • HAVLÍK, Vlastimil a Aneta PINKOVÁ. Cartel, Clientelist or Entrepreneur? Party Finance in the Czech Republic. In Central Europe on the Threshold of the 21st Century. Interdisciplinary Perspectives on Challenges in Politics and Society. 2012. info
 • HAVLÍK, Vlastimil a Aneta PINKOVÁ. Electoral legislation reforms, state funding and political parties in the Czech Republic: a sign of cartelization of party politics? In 40th ECPR Joint Session of Workshops. Antwerp. 2012. info
 • HAVLÍK, Vlastimil, Aneta PINKOVÁ, Ilze BALCERE, Blagovesta CHOLOVA, Vratislav HAVLÍK, Markéta SMRČKOVÁ, Peter SPÁČ, Kinga WOJTAS a Alenka KRAŠOVEC. Populist Political Parties in East-Central Europe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 280 s. Monografie 49. ISBN 978-80-210-6105-7. info
 • PINKOVÁ, Aneta. Zaměstnavatelské a podnikatelské organizace v ČR: Prosazování organizovaných zájmů. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011, 202 s. Ediční řada ISPO FSS MU, č. 15. ISBN 978-80-7325-258-8. info
 • BRUNCLÍK, Miloš, Vlastimil HAVLÍK a Aneta PINKOVÁ. Skandinávie. Proměny politiky v severských zemích. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, 320 s. ISBN 978-80-7357-703-2. info
 • CÍSAŘ, Ondřej, Katarína KLAMKOVÁ, Dan MAREK a Aneta VALTEROVÁ. Praxe zájmové politiky. Učební text pro potřeby kurzu POL497 Katedry politologie FSS MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 146 s. ISBN 978-80-210-5559-9. info
 • VALTEROVÁ, Aneta. Zdravotní politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, s. 616-649, 33 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6. info

12. 12. 2022


Životopis: Mgr. Aneta Pinková, Ph.D. (učo 52717), verze: čeština(1), změněno: 12. 12. 2022 10:15, A. Pinková

Další varianta: angličtina(1)