Životopis

Osobní údaje
Pracoviště
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
Další kvalifikace
Další odborná činnost
Pedagogická činnost
Vědeckovýzkumná činnost

11. 7. 2015