Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D., born 6. 8. 1983, Šumperk
Department
 • Department of Computer Systems and Communications (B401)
  Faculty of Informatics
  Masaryk University
  Botanická 68a, 602 00 Brno
Employment - Position
 • assistant professor
Education and Academic Qualifications
 • 2014: Ph.D. in Informatics
 • 2011: RNDr. in Informatics
 • 2008: Mgr. in Informatics
 • 2006: Bc. in Informatics
Employment
 • 2015 - : assistant professor, Faculty of Informatics, Masaryk University
 • 2014 - : analyst, VF a.s., Černá Hora
 • 2010 - 2014: hardware designer, ZPA Nová Paka a.s.
Teaching Activities
 • Seminar on digital system design
 • Introduction to hardware description languages
 • Seminar on digital system architecture
 • Secure hardware-based system design
 • Architecture of digital systems
 • Onchip controllers
 • Design of digital systems
 • Digital systems diagnostics
 • Project of designing digital systems
 • Introduction to hardware description languages (FPGA)
 • Application of embedded systems in mechatronics
Scientific and Research Activities
 • Research projects:
 • 2009 - 2010: ME 949 - neuroinformatic databases and EEG processing
 • 2009 - 2011: Research project MESPIN
 • 2011 - 2014: TA01011383 - SPECTRUM - HW design and data processing
 • 2014 - 2017: TA04011556 - Bistatický odpověďový rušič - HW design
 • 2016 - 2017: Proof of Concept - FW/SW design and data processing
 • 2017 - 2019: TACR TRIO - Digital spectrometry of mixed field of fotons and neutrons
 • 2019 - : MVCR - Metody přenosu a detekce scintilačního záření s optickými vlákny a energetickým rozlišením zdrojů ionizujícího záření 2020 - : TACR - Integrovaný spektrometrický systém pro uvolňování radioaktivních odpadů do životního prostředí 2022 - : IAEA - Measurement of neutron leakage from 18O(p,n) reaction
Internship
 • 27. 9. 2014 – 31. 3. 2015: research stay at the Department of Electrical and Computer Engineering, University of Alberta, Edmonton, Canada
Activities Outside University
 • 2014 - : External teaching - VUT Faculty of mechanical engineering
 • 2019 - : Reviewer for Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science
Awards Related to Science and Research
 • Dean's award - dissertation (2014)
Major Publications
 • KOŠŤÁL, Michal, Zdeněk MATĚJ, Evžen LOSA, Ondřej HUML, Milan ŠTEFÁNIK, František CVACHOVEC, Martin ŠULC, Bohumil JÁNSKÝ, Evžen NOVÁK, David HARUTYUNYAN a Vojtěch RYPAR. On similarity of various reactor spectra and 235U prompt fission neutron spectrum. Applied Radiation and Isotopes. Elsevier, 2018, roč. 135, May, s. 83-91. ISSN 0969-8043. doi:10.1016/j.apradiso.2018.01.028. URL info
 • KOŠŤÁL, M., E. LOSA, M. SCHULC, J. ŠIMON, D. HARUT, V. KLUPÁK, T. CZAKOJ, V. JUŘÍČEK, Zdeněk MATĚJ, František CVACHOVEC a V. RYPAR. The effect of local power increase on neutron flux in internal parts of the VVER-1000 Mock-Up in LR-0 reactor. Annals of Nuclear Energy. 2018, roč. 121, November, s. 567-576. ISSN 0306-4549. doi:10.1016/j.anucene.2018.08.007. info
 • KOŠŤÁL, M., E. LOSA, Zdeněk MATĚJ, V. JUŘÍČEK, D. HARUTYUNYAN, O. HUML, M. ŠTĚFÁNIK, František CVACHOVEC, Filip MRAVEC, M. SCHULC, T. CZAKOJ a V. RYPAR. Characterization of mixed N/G beam of the VR-1 reactor. Annals of Nuclear Energy. Pergamon Press, 2018, roč. 122, December, s. 69-78. ISSN 0306-4549. doi:10.1016/j.anucene.2018.08.028. info
 • KOŠŤÁL, M., V. RYPAR, E. LOSA, D. HARUT, M. SCHULC, V. KLUPÁK, Zdeněk MATĚJ, František CVACHOVEC, B. JÁNSKÝ, E. NOVÁK, T. CZAKOJ, V. JUŘÍČEK a S. ZARITSKY. The influence of core power distribution on neutron flux density behind a pressure vessel of a VVER-1000 Mock Up in LR-0 reactor. Applied Radiation and Isotopes. Elsevier, 2018, roč. 142, Dec, s. 12-21. ISSN 0969-8043. doi:10.1016/j.apradiso.2018.09.005. URL info
 • KOŠŤÁL, M., M. SCHULC, J. ŠOLTÉS, E. LOSA, L. VIERERBL, Zdeněk MATĚJ, F. CVACHOVEC a V. RYPRA. Measurements of neutron transport of well defined silicon filtered beam in lead. Applied Radiation and Isotopes. Elsevier, 2018, roč. 142, Dec, s. 160-166. ISSN 0969-8043. doi:10.1016/j.apradiso.2018.08.028. URL info
 • ŘEŘUCHA, Šimon, Bretislav MIKEL, Zdeněk MATĚJ, Ondřej HERMAN, Miroslava HOLA, Michal JELINEK, Petr JEDLICKA, Ondrej CIP a Josef LAZAR. Linearized and compensated interferometric system for high-velocity traceable length calibration on a metre scale. In Proceedings Volume 10976, 21st Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. Lednice: SPIE, 2018. s. 1-8. ISBN 978-1-5106-2607-2. doi:10.1117/12.2519461. URL info
 • KOŠŤÁL, Michal, Zdeněk MATĚJ, František CVACHOVEC, Vojtěch RYPAR, Evžen LOSA, Jiří REJCHRT, Filip MRAVEC a Martin VEŠKRNA. Measurement and calculation of fast neutron and gamma spectra in well defined cores in LR-0 reactor. Applied Radiation and Isotopes. Elsevier, 2017, roč. 120, č. 1, s. 45-50. ISSN 0969-8043. doi:10.1016/j.apradiso.2016.11.004. URL info
 • KOŠŤÁL, Michal, Jaroslav ŠOLTÉS, Ladislav VIERERBL, Zdeněk MATĚJ, František CVACHOVEC, Vojtěch RYPAR a Evžen LOSA. Measurement of Neutron Spectra in a Silicon Filtered Neutron Beam Using Stilbene Detectors at the LVR-15 Research Reactor. Applied Radiation and Isotopes. Amsterdam: Elsevier, 2017, roč. 128, October 2017, s. 41-48. ISSN 0969-8043. doi:10.1016/j.apradiso.2017.06.026. URL info
 • KOŠŤÁL, Michal, Vojťech RYPAR, Evžen LOSA, Martin SCHULC, Evžen NOVÁK, Bohumil JÁNSKÝ, Martin VEŠKRNA, Filip MRAVEC, Zdeněk MATĚJ a František CVACHOVEC. VVER-1000 Physics Experiments Hexagonal Lattices (1.275 cm Pitch) of Low Enriched U(3.3 wt.% U235)O2 Fuel Assemblies in Light Water with Graphite and Fluoride Salt Insertions in Central Assembly. 2016. info
 • LOSA, E., M. KOŠŤÁL, V. RYPAR, M. SCHULC, E. NOVÁK, B. JÁNSKÝ, Martin VEŠKRNA, Filip MRAVEC, Zdeněk MATĚJ a František CVACHOVEC. Benchmarking of the graphite and fluoride insertions in LR-0 reactor. In Physics of Reactors 2016, PHYSOR 2016: Unifying Theory and Experiments in the 21st Century. United States: American Nuclear Society, 2016. s. 1259-1270. ISBN 978-1-5108-2573-4. URL info
 • AMIRI, Moslem, Václav PŘENOSIL, František CVACHOVEC, Zdeněk MATĚJ a Filip MRAVEC. Quick algorithms for real-time discrimination of neutrons and gamma rays. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. Dordrecht, Netherlands: Springer Netherlands, 2015, roč. 303, č. 1, s. 583-599. ISSN 0236-5731. doi:10.1007/s10967-014-3406-5. URL info
 • JANČÁŘ, Aleš, Zdeněk KOPECKÝ, Jan DRESSLER, Martin VEŠKRNA, Zdeněk MATĚJ, C. GRANJA a M. SOLAR. Pulse-shape discrimination of the new plastic scintillators in neutron–gamma mixed field using fast digitizer card. Radiation Physics and Chemistry. Elsevier, 2015, roč. 116, November 2015, s. 60-64. ISSN 0969-806X. doi:10.1016/j.radphyschem.2015.05.007. URL info
 • KOŠŤÁL, Michal, Martin VEŠKRNA, František CVACHOVEC, Bohumil JÁNSKÝ, Evžen NOVÁK, Vojtěch RYPAR, Ján MILČÁK, Evžen LOSA, Filip MRAVEC, Zdeněk MATĚJ, Jiří REJCHRT, Benoit FORGET a Sterling HARPER. Comparison of fast neutron spectra in graphite and FLINA salt inserted in well-defined core assembled in LR-0 reactor. Annals of Nuclear Energy. 2015, roč. 83, September 2015, s. 216-225. ISSN 0306-4549. doi:10.1016/j.anucene.2015.04.011. URL info
 • MATĚJ, Zdeněk, Aleš JANČÁŘ a Zdeněk KOPECKÝ. Systém pro detekci jaderného záření, zejména při letištním tranzitu. 2015. URL info
 • MATĚJ, Zdeněk, Aleš JANČÁŘ a Zdeněk KOPECKÝ. Spektrometrický systém pro detekci gama záření. 2015. URL info
 • ZARITSKIY, S., B. OSMERA, František CVACHOVEC, M. MARIK, S. POSTA, V. RYPAR, D. RIAZANOV, V. LICHADEEV, Antonín KOLROS a Zdeněk MATĚJ. Neutron and Gamma Spectrometry in the Research Reactor LR-0. IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE. PISCATAWAY: IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 2015, roč. 62, č. 3, s. 1212-1217. ISSN 0018-9499. doi:10.1109/TNS.2015.2429747. info
 • ZARITSKY, S., B. OŠMERA, M. MAŘIK, S. POŠTA, V. RYPAR, D. RIAZANOV, V. LICHADEEV, Zdeněk MATĚJ a František CVACHOVEC. Neutron and Gamma Spectrometry in the Research Reactor LR-0. In Advancements in Nuclear Instrumentation Measurement Methods and their Applications (ANIMMA). Marseille: Université de Provence, 2009. s. 137-1 - 137-7, 7 s. ISBN 978-1-4244-5208-8. doi:10.1109/ANIMMA.2009.5503799. info

2022/10/11


Curriculum Vitae: RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D. (učo 72963), version: English(1), last update: 2022/10/11 21:53, Z. Matěj