Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
Funkce na pracovišti
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
Pedagogická činnost na MU
Granty, projekty
Pobyty na jiných univerzitách a vědecko-výzkumných ústavech
Další Universitní aktivity
Mimouniversitní aktivity
kontakty
Vybrané publikace

12. 8. 2020